• darkblurbg

U wilt een kerkgebouw in onze parochie gebruiken voor bijvoorbeeld een concert of andere bijeenkomst. Dit is mogelijk indien het kerkbestuur daar toestemming voor geeft. Het verkrijgen van deze toestemming is niet evident.

Een belangrijk criterium voor het verlenen van toestemming voor concerten of bijeenkomsten is of dat evenement de mensen nader tot God brengt. Een concert met gewijde religieuze of Christelijke muziek is hier een goed voorbeeld van. Het te organiseren evenement mag niet in strijd zijn met de identiteit van het kerkgebouw, het kerkgebouw is geen neutrale plaats.

Het altaar, als symbool van Jezus Christus, en de altaarruimte (ook wel priesterkoor genoemd) mogen uit respect voor de bijzondere positie die ze in de erediensten innemen niet gebruikt worden voor het te organiseren evenement.

Het kerkgebouw is geen concert- of theaterzaal, de toegang tot te organiseren evenementen is bij voorkeur gratis. Wel kan er om een vrijwillige bijdrage gevraagd worden, bijvoorbeeld in de vorm van een deurcollecte aan het einde.

Indien u belangstelling heeft om een kerkgebouw in onze parochie te gebruiken voor een evenement, neem dan contact op met het parochiesecretariaat.