• darkblurbg

Onze parochie geeft maandelijks een digitale nieuwsbrief uit, u kunt zich hier abonneren op deze nieuwsbrief.


Tienerclub Tilburg

Tienerclub Tilburg

Op vrijdagavond om de week is het feest in de pastorie aan de Bisschop Zwijsenstraat 3: tieners tussen 11 en 16 jaar komen samen voor een gezellige avond mét inhoud.

In memoriam emeritus Paus Benedictus XVI

In memoriam emeritus Paus Benedictus XVI

Op zaterdag 31 december 2022 is emeritus paus Benedictus XVI overleden. Met de hele wereldkerk bidden wij mee voor zijn zielsrust. Een trouwe behoeder van het geloof, een man Gods en een paus naar Jezus’ hart. In onze parochie bidden wij komende week tijdens de dagmissen voor de emeritus paus. Lees verder op de website van ons bisdom.

Stadsorganist herdenkt César Franck

Stadsorganist herdenkt César Franck

Op 10 december is het precies 200 jaar geleden dat componist César Franck is geboren. Reden voor de stadsorganist van Tilburg, Rob Nederlof, om hier op zaterdagmiddag 10 december de nodige muzikale aandacht aan te geven.

Van knuffels en kaarsjes tot stille tocht

Van knuffels en kaarsjes tot stille tocht

Wij Nederlanders staan te boek als een nuchter, zakelijk volkje. Tot zich ergens een aangrijpend drama voltrekt. Dan worden er stille tochten georganiseerd en spontane monumenten gebouwd met knuffels, kaarsjes en een bloemenzee.

Ik ben gezien

Ik ben gezien

De afbeelding van de Japanse kunstenaar Soichi Watanabe is voor mij het startpunt om iets te vertellen over de werkgroep De Samaritaan. Een afbeelding naar aanleiding van het verhaal van Zacheus (Lucas 19: 1-10). We zien Zacheus op het moment dat hij geroepen wordt door Jezus: “Kom naar beneden want vandaag moet ik in jouw huis te gast zijn”. Mooier nog dan dát Zacheus geroepen wordt, is te zien wat er op dat moment gebeurt. Op het moment dat Zacheüs geroepen wordt, bloeit hij open. Zijn hart en daarmee zijn mens-zijn komt opnieuw tot leven.

Nieuw Diaconaal Project

Nieuw Diaconaal Project

Ter ondersteuning van een nieuw diaconaal project voor onze parochie willen we als eerste stap de werkgroep “De Samaritaan” verstevigen en uitbouwen.