• darkblurbg

Heldenketting - Theodoor van den Boom

Heldenketting - Theodoor van den Boom

Afgelopen zaterdag startte er in Brabants Dagblad een nieuwe artikelenserie, over "De helden van Tilburg" volgens het Zuidelijk Toneel. In deel 1 aandacht voor Theodoor van den Boom, 'de puike pastor'.

Vastenproject voor kinderen van Parochie De Goede Herder

Vastenproject voor kinderen van Parochie De Goede Herder

Alle kinderen kunnen meedoen aan het project, door een email te sturen. Ze krijgen dan een voorbedrukt blad waarop een spaarkubus staat, deze kunnen ze kleuren of er op tekenen. De spaarkubus heeft ook 6 kanten en elke kant heeft een speciale opdracht die is verbonden aan een vergoeding. Dat geld doen ze in de spaarkubus en geven dat op stille zaterdag 4 april af in de kerk. Dan krijgen ze daar iets persoonlijks voor wat betrekking heeft op Pasen.

Vastenactie 2021 voor Oeganda

Vastenactie 2021 voor Oeganda

Elk jaar tijdens de vasten vraagt de parochie uw aandacht voor een project in een Derde-Wereldland. Dit jaar is dat een project in Oeganda, een land in Oost-Afrika. In het noordelijk gebied is ook een vluchtelingenkamp met zo'n 148.000 vluchtelingen uit buurland Zuid-Soedan gevestigd. U kunt helpen met een financiële bijdrage via de kerk of door het over te maken naar: NL 21 ING 000 0058 50 t.n.v. Vastenactie Den Haag, onder vermelding van projectnr. 401406.

Eerste communie Petrus en Paulus/'t Heike

Eerste communie Petrus en Paulus/'t Heike

De communieviering voor 2021 is gepland op zondag 10 oktober om 14: 00 uur in de St. Dionysiuskerk (’t Heike). De voorbereidingsbijeenkomsten en de presentatieviering zijn in de Petrus en Pauluskerk. De informatieavond voor ouders is vastgesteld op dinsdag 25 mei om 20:00 uur in de Petrus en Pauluskerk. Daarna zullen, vóór en na de grote vakantie, de bijeenkomsten plaatsvinden.

Gelegenheid voor kandidaatstelling parochiebestuur

Gelegenheid voor kandidaatstelling parochiebestuur

Binnenkort ontstaat een vacature in het Parochiebestuur, voor de portefeuille Gebouwen, tevens lid van het Dagelijks Bestuur. Hiervoor zijn we op zoek naar een geschikte opvolger. Hebt u belangstelling om lid te worden van het parochiebestuur met de portefeuille Gebouwen, dan kunt u uw belangstelling hiervoor vóór 1 maart 2021 kenbaar maken, onder opgave van uw motivatie.

De witte kruisiging van Marc Chagall

De witte kruisiging van Marc Chagall

In de eucharistieviering in de Petrus & Pauluskerk zal op de Dag van het Jodendom (zondag 17 januari 2021) aandacht besteed worden aan de dialoog van Joden en Christenen. Marc Chagall wordt gezien als een schilder van die dialoog. Marc Chagall schilderde "De witte kruisiging" naar aanleiding van de Kristallnacht op 9 en 10 november 1938.

Driekoningen online – de uitslag

Driekoningen online – de uitslag

Vanwege de geldende coronamaatregelen was het Driekoningen zingen dit jaar anders dan in andere jaren. Omdat de koningen (en belangstellenden en juryleden) elkaar niet lijfelijk konden ontmoeten hebben we alle koningen gevraagd een filmpje in te sturen van hun liedje/optreden. De filmpjes werden gejureerd en we hebben een winnaar.

Kerstviering RIBW

Kerstviering RIBW

Sinds enkele jaren viert het RIBW Brabant Kerstmis in een speciale viering in de OLV Moeder van Goede Raad Kerk in Broekhoven. Vanwege de coronamaatregelen kon de viering in 2020 helaas niet doorgaan in aanwezigheid van de cliënten van het RIBW. Maar de dienst is wel opgenomen en voor iedereen hier te bekijken.

Nieuwjaarswens Theodoor van den Boom

Nieuwjaarswens Theodoor van den Boom

De locatie OLV Moeder van Goede Raad (Broekhoven) is vanwege de corona-maatregelen tijdelijk gesloten. Pastoraal werker Theodoor van den Boom spreekt vanuit deze kerk een Nieuwjaarswens uit voor alle vaste bezoekers van deze locatie, voor alle parochianen en voor iedereen daarbuiten.

Kerststal kijken

Kerststal kijken

In Parochie De Goeder Herder kun je op verschillende plekken kerststallen bekijken. In dit nieuwsbericht vind je een overzicht van de locaties en openingstijden.

Gedenkboom voor het Spoorpark

Gedenkboom voor het Spoorpark

Afgelopen week is er een tamme kastanje geplaatst voor de ingang van het Spoorpark. De boom is een symbool voor hoop, perspectief en groei maar ook een plek om iedereen te herdenken die met gevolgen van Corona te maken hebben gehad.

Parochies in Tilburg bidden voor bescherming tegen coronavirus

Parochies in Tilburg bidden voor bescherming tegen coronavirus

Parochie Zalige Peerke Donders, de Emmaus Parochie en Parochie de Goede Herder bidden voor bescherming tegen het coronavirus. In het portaal van de Heikese kerk is daartoe een beeld van de Zalige Peerke Donders tentoongesteld met bijbehorend gebed. Iedereen die in dit portaal komt kan dit gebed bidden. Het gebed is er in het Nederlands en in het Tilburgs.

Nieuwe corona-maatregelen

Nieuwe corona-maatregelen

Zoals u weet heeft minister Grapperhaus op maandag 5 oktober gesproken met vertegenwoordigers van de kerken en is het dringende advies gegeven om in de maand oktober het aantal kerkgangers bij vieringen terug te brengen naar 30 en geen samenzang toe te staan. De bisschoppen hebben besloten om hun verantwoordelijkheid te nemen en de coronamaatregelen van de overheid te volgen. In dit nieuwsbericht leest u wat dat concreet betekent.

Dierzegening 2020

Dierzegening 2020

Op zondag 4 oktober (dierendag, de gedenkdag van Sint Franciscus) vond, na afloop van de wekelijkse mis, de jaarlijkse dierenzegening plaats op het kerkplein van de Petrus en Pauluskerk. In de geest van Sint Franciscus kregen de dieren op deze zondag extra liefde en aandacht.