• darkblurbg

Onze parochie geeft maandelijks een digitale nieuwsbrief uit, u kunt zich hier abonneren op deze nieuwsbrief.


28 november: Lezing God en de Chatbot

28 november: Lezing God en de Chatbot

In onze tijd en wereld zijn er steeds meer verschijnselen die door mensen zelf in het leven zijn geroepen maar die ons dreigen te overweldigen. Zoals de klimaatcrisis, plastic in het milieu maar ook het verschijnsel Artificial Intelligence (kunstmatige intelligentie). In het kader van het thema Een kantelende wereld is er op dinsdag 28 november een lezing van AI-theoloog Jack Esselink. Deze lezing vindt plaats om 20:00 uur in de Pauluszaal van de Petrus en Pauluskerk. AI-theologie is een richting in de theologie die de consequenties onderzoekt van de opkomst van artificial intelligence voor d…

Gebed voor de vrede in Israël en Palestina

Gebed voor de vrede in Israël en Palestina

Naar aanleiding van een oproep van paus Franciscus stellen we komende vrijdag, 27 oktober, om 18:00 uur de dagkapel van de Petrus en Pauluskerk open voor een stil gebed in het verlangen naar vrede in Israël en Palestina.

Vredesweek in Parochie de Goede Herder

Vredesweek in Parochie de Goede Herder

Onze parochie herbergt de Tilburgse Ambassade van Vrede namens vredesorganisatie PAX. Daarom hebben we extra aandacht voor de landelijke vredesweek. De vredesweek loopt van 16 tot en met 24 september. Tijdens de vredesweek kunt weer meedoen met diverse activiteiten.

De Bijbel: een boek om beter te leren kennen

De Bijbel: een boek om beter te leren kennen

Organisatie: Chevalierstichting i.s.m.onze parochie. Drie bijeenkomsten om kennis te maken of meer vertrouwd te raken met het Boek der Boeken. Inleider: Jos Vriesema, pastoraal werker Klooster Notre Dame, kapel St.Oloflaan 1, 5037 EP Tilburg Data: woensdagochtend 31 mei, 14 juni, 28 juni van 9.30 tot 10.30 uur

Een lintje voor Ria Pijnenburg

Een lintje voor Ria Pijnenburg

Bij de lintjesregen in de gemeente Tilburg hebben dit jaar 25 inwoners een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Onder hen ook Ria Pijnenburg (81), vrijwilliger in onze parochie. Ria werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Een bijzonder Paasdrieluik

Een bijzonder Paasdrieluik

In Goirle biedt jongerenkoor GoTiKo u de mogelijkheid om het lijden en de verrijzenis van onze Heer op een wel heel bijzondere manier mee te beleven.

Onttrekking aan de eredienst van de OLV Moeder van Goede Raad kerk

Onttrekking aan de eredienst van de OLV Moeder van Goede Raad kerk

Na een daartoe ontvangen verzoek van het parochiebestuur en na een unaniem positief advies van de Priesterraad van het bisdom 's-Hertogenbosch heeft onze bisschop, Mgr. De Korte, bij decreet van 16 februari 2023 besloten de Onze Lieve Vrouw Moeder van Goede Raad kerk aan de Broekhovenseweg met ingang van 1 juli 2023 aan de eredienst te onttrekken.

Iconen in de vastentijd

Iconen in de vastentijd

Het vervaardigen van iconen is een bijzondere bezigheid. Met heel eigen technieken en materialen. Dat draagt ook bij aan de zeggingskracht van deze uitzonderlijke kunstvorm.

Tienerclub Tilburg

Tienerclub Tilburg

Op vrijdagavond om de week is het feest in de pastorie aan de Bisschop Zwijsenstraat 3: tieners tussen 11 en 16 jaar komen samen voor een gezellige avond mét inhoud.

In memoriam emeritus Paus Benedictus XVI

In memoriam emeritus Paus Benedictus XVI

Op zaterdag 31 december 2022 is emeritus paus Benedictus XVI overleden. Met de hele wereldkerk bidden wij mee voor zijn zielsrust. Een trouwe behoeder van het geloof, een man Gods en een paus naar Jezus’ hart. In onze parochie bidden wij komende week tijdens de dagmissen voor de emeritus paus. Lees verder op de website van ons bisdom.