• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Parochie De Goede Herder in Tilburg 

Welkom bij Parochie De Goede Herder in Tilburg. Onze parochienaam De Goede Herder is een goede ingang om onze identiteit weer te geven. Goede Herder, dat is onze naam. Wij vinden onze identiteit in de persoon Jezus Christus en in Zijn Evangelie. In het evangelie van Johannes zegt Jezus: “Ik ben de goede herder: Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; Ik geef dan ook mijn leven voor mijn schapen. Ik heb nog andere schapen dan die uit deze hof. Ook voor hen moet Ik een herder zijn: ze zullen luisteren naar mijn stem. Zo wordt het één kudde met één herder” (Joh 10, 14-16).

Agenda & vieringen

Wilt u weten wanneer er vieringen zijn in Parochie De Goede Herder in Tilburg? Of andere bijeenkomsten of evenementen? Raadpleeg dan onze agenda!

Bekijk de agenda

Locaties van Parochie De Goede Herder

Onze Parochie De Goede Herder kent verschillende locaties. Bent u op zoek naar (contact)gegevens van één van deze locaties, selecteer deze locatie dan hier.

Selecteer een locatie

Preek van de week

In iedere eucharistieviering worden de schriftlezingen nader uitgelegd en geconcretiseerd met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.

Lees de wekelijkse preek terug

'Elkaars goede herder zijn'

Wij vinden onze identiteit in de persoon Jezus Christus en in Zijn Evangelie.