• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Parochie De Goede Herder in Tilburg

Elkaars goede herder zijn, wij vinden onze identiteit in de persoon Jezus Christus en in Zijn Evangelie.

Agenda & vieringen

Wilt u weten wanneer er vieringen zijn in Parochie De Goede Herder in Tilburg? Of andere bijeenkomsten of evenementen? Raadpleeg dan onze agenda!

Bekijk de agenda

Online Adventkalender

Het bisdom 's-Hertogenbosch presenteert de online Adventskalender. Deze kalender is er om u en uw naasten mee te nemen naar het feest van Kerstmis.

Naar de online Adventskalender

Livestream Eucharistieviering

Vanuit Parochie De Goede Herder worden vieringen, via een livestream, via internet vertoond. Volg hier een viering live of kijk er één terug.

Ga naar de livestream

Welkom bij Parochie De Goede Herder in Tilburg. Onze parochienaam De Goede Herder is een goede ingang om onze identiteit weer te geven. Goede Herder, dat is onze naam. Wij vinden onze identiteit in de persoon Jezus Christus en in Zijn Evangelie. In het evangelie van Johannes zegt Jezus: “Ik ben de goede herder: Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; Ik geef dan ook mijn leven voor mijn schapen. Ik heb nog andere schapen dan die uit deze hof. Ook voor hen moet Ik een herder zijn: ze zullen luisteren naar mijn stem. Zo wordt het één kudde met één herder” (Joh 10, 14-16).