• darkblurbg

In onze parochie gelden onderstaande tarieven voor kerkgerelateerde diensten waar u gebruik van kunt maken. Mocht de hoogte van het tarief een belemmering zijn om een sacrament te ontvangen, dan kunt u altijd contact opnemen met het pastoraal team.

Omschrijving

Tarief

1. Sacramenten en vieringen
Misintentie € 12,50
Jubileumviering € 425,00
Huwelijk € 675,00
Uitvaart € 675,00
Crematie zonder kerkelijke uitvaart € 325,00
Livestream bij uitvaarten (besloten internet uitzending) € 95,00
Opbaring  € 95,00
Doopvoorbereiding € 65,00
Doopvoorbereiding meerdere kinderen één gezin € 110,00
Doopbewijs € 12,50
Communievoorbereiding  € 60,00
Vormselvoorbereiding  € 60,00
 
2. Assistentie priesters
Priesters van buiten het pastoraal team die willen assisteren kunnen contact opnemen met het secretaraat via secretariaat@parochiedegoedeherder.nl
 
3. Kaarsen
Noveenkaars 9 dagen € 6,50
(Noveen)kaars 3 dagen € 2,50
Doopkaars / huwelijkskaars € 12,50
 
4. Tarieven kerken
Facilitaire ondersteuning parochievrijwilliger bij concert (tarief per concert) € 30,00
Sint Jans Onthoofding (Goirle)
Concert en/of opbouw in de kerk - zomertarief* (tarief per dagdeel) € 275,00
Concert en/of opbouw in de kerk - wintertarief* (tarief per dagdeel) € 400,00
Huur kerk voor repetitie (tarief per dagdeel) € 85,00
Gebruik Leen van Ettenkamer (tarief per dagdeel) € 60,00
Gebruik Annie Pots / Ciska de Rooij kamer (tarief per dagdeel) € 25,00
St. Dionysius (Heike)
Concert en/of opbouw in de kerk - zomertarief* (tarief per dagdeel) € 275,00
Concert en/of opbouw in de kerk - wintertarief* (tarief per dagdeel) € 425,00
Huur kerk voor repetitie (tarief per dagdeel) € 85,00
St. Jozef (Heuvel)
Concert en/of opbouw in de kerk - zomertarief* (tarief per dagdeel) € 275,00
Concert en/of opbouw in de kerk - wintertarief* (tarief per dagdeel) € 450,00
Huur kerk voor repetitie (tarief per dagdeel) € 85,00
Gebruik zaaltje (tarief per dagdeel) € 75,00
H. Gerardus Majella (Trouwlaan)
Concert en/of opbouw in de kerk - zomertarief* (tarief per dagdeel) € 275,00
Concert en/of opbouw in de kerk - wintertarief* (tarief per dagdeel) € 400,00
Huur kerk voor repetitie (tarief per dagdeel) € 85,00
Gebruik zaaltje (tarief per dagdeel) € 75,00
H. H. Petrus en Paulus (Vierwindenlaan)
Concert en/of opbouw in de kerk - zomertarief* (tarief per dagdeel) € 275,00
Concert en/of opbouw in de kerk - wintertarief* (tarief per dagdeel) € 400,00
Huur kerk voor repetitie (tarief per dagdeel) € 85,00
Gebruik Pauluszaal (tarief per dagdeel) € 75,00
 
5. Begraafplaatsen **
Begrafenis en grafrecht 20 jaar enkel graf (vanaf prijs) € 2.000,00
Urnen plaatsen op urnenveld incl. kelder € 1.200,00
Ruimen van graven (ruimingskosten) € 160,00
Verlenging kelder per jaar*** € 90,00
Verlenging grafrecht 1e klas per jaar*** € 75,50
Verlenging grafrecht 2e klas per jaar*** € 64,50
Verlenging urnenveld per jaar*** € 37,75
Verlenging kindgraf per jaar*** € 32,50
Reservering graf per jaar*** € 27,50

* Het zomertarief is geldig van 1 april tot en met 31 oktober. Het wintertarief is geldig van 1 november tot en met 31 maart.
** Voor tarieven voor andere begraafplaatswensen anders dan de hier genoemde, meest voorkomende wensen kunt u contact opnemen met begraafplaatsen@parochiedegoedeherder.nl.
*** Verlenging per jaar is alleen mogelijk via automatische incasso. Bij andere betalingsvormen is verlenging alleen mogelijk voor een periode van 5 jaar of een veelvoud daarvan.