• darkblurbg

In onze parochie gelden onderstaande tarieven voor kerkgerelateerde diensten waar u gebruik van kunt maken.

Omschrijving

Tarief zonder
kerkbijdrage

Tarief met
kerkbijdrage

Misintentie € 12,00 € 12,00
Huwelijk € 655,00 € 525,00
Uitvaart € 655,00 € 525,00
Doop-voorbereiding € 60,00 € 60,00
Doopbewijs € 10,00 € 10,00
Kosten begrafenis + grafrecht 20 jaar (200 x 90cm) € 1.705,00 € 1.705,00
Verlenging grafrechten (200 x 90 cm) met 1 jaar € 55,00 € 55,00
Urnen plaatsen op urnenveld inclusief kelder € 1.025,00 € 1.025,00
Verlenging recht geplaatste urn op urnenveld met 1 jaar € 37,00 € 37,00