• darkblurbg

In onze parochie gelden onderstaande tarieven voor kerkgerelateerde diensten waar u gebruik van kunt maken.

Omschrijving

Tarief zonder
kerkbijdrage

Tarief met
kerkbijdrage

Misintentie € 12,00 € 12,00
Huwelijk € 655,00 € 525,00
Uitvaart € 655,00 € 525,00
Doop-voorbereiding € 60,00 € 60,00
Doopbewijs € 10,00 € 10,00
Kosten begrafenis + grafrecht 20 jaar (2e klasse: 200 x 90cm) € 1.850,00 € 1.850,00
Verlenging grafrechten (2e klasse: 200 x 90 cm) per jaar* € 60,00 € 60,00
Urnen plaatsen op urnenveld inclusief kelder € 1.100,00 € 1.100,00
Verlenging recht geplaatste urn op urnenveld per jaar* € 40,00 € 40,00

* met een minimum van 5 jaar per verlenging.