• darkblurbg

Kerkbalans

Jaarlijks vindt de actie Kerkbalans plaats. Hierbij wordt onder het motto ‘Wat is de Kerk mij waard?’ uw financiële bijdrage gevraagd.

In de parochie zijn mooie dingen in gang gezet, zoals meer samenwerkingsprojecten tussen de verschillende locaties. De doopvoorbereiding, huwelijksvoorbereiding, rouwverwerking, Alpha cursus en vormselvoorbereiding zijn hier enkele voorbeelden van.

Geeft u aan Kerkbalans? Dan komt uw geld terecht bij de locatie van uw voorkeur. Daar wordt het bijvoorbeeld gebruikt om het onderhoud aan het gebouw, de energierekening of de personeelskosten te betalen. Maar ook allerlei sociaal-maatschappelijke projecten en evenementen van de kerk worden mede door uw bijdrage mogelijk gemaakt. Zo blijft het katholieke geloof levend en wordt het doorgegeven, in de kerk en naar mensen daarbuiten.

Behalve eenmalig geld overmaken door middel van de acceptgirokaart, overschrijvingsformulier of internetbankieren-opdracht zijn er ook andere mogelijkheden. Daaronder zijn ook fiscaal aantrekkelijke mogelijkheden, kijk daarvoor  bij Periodieke giften.

Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw bijdrage. U kunt ervan verzekerd zijn, dat die goed en zorgvuldig ten dienste van onze parochie wordt besteed.

Bankrekeningnummers waarop u uw gift kunt overmaken zijn:

Locatie Bankrekeningnummer
Par. De Goede Herder (algemeen) NL68RABO0151212325
Goirle NL26RABO0116820470
Heike NL90RABO0171249704
Heuvel NL37RABO0191247596
Trouwlaan NL64RABO0171200217
Petrus en Paulus NL26INGB0001138720

Lees hier het verslag van de penningmeester over het boekjaar 2022


U kunt hier ook via iDeal uw gift aan ons overmaken. Die betaling komt dan op de algemene rekening van de parochie terecht maar u kunt hierbij de locatie van uw voorkeur opgeven, wij zorgen er dan voor dat het geld ook daadwerkelijk aan die locatie wordt besteed.