• darkblurbg

St. Dionysiuskerk
't Heike
Stadhuisstraat 6
5038 VA TILBURG

T: 013-5423914
E: heike@parochiedegoedeherder.nl

Openingstijden parochiecentrum:
Iedere werkdag van 09:00 tot 12:00 uur.

Rekeningnummer: NL29INGB0002401412
t.n.v. parochie De Goede Herder, St. DionysiuskerkVieringen

  • Zondag, 11:00 uur
  • Maandag tot en met zaterdag, 12:00 uur 

Wat gebeurt er zoal in 't Heike?

  • In de Heikese kerk zingt een uitstekend kerkkoor dat regelmatig Gregoriaans en meerstemmige Latijnse vieringen zingt.
  • Elke zondag is er kinderwoorddienst waar ongeveer 12 tot 15 kinderen aan deelnemen. Er is een uitstekend verzorgde liturgie waaraan veel medewerkers een bijdrage leveren.
  • Na de eucharistieviering op zondag is er koffie in het portaal van de kerk.
  • Op de tweede zondag van de maand is er een Engelstalige eucharistieviering. In de studentenparochie Maranatha (Prof. Cobbenhagenlaan 19) is er iedere zondag een Engelstalige eucharistieviering.
  • Naast de eerste heilige communie en het vormsel worden jaarlijks een serie geloofsgesprekken gehouden alsmede een aantal pastorietuin-gesprekken in het voorjaar.
  • Verder is er een bijbelgroep en een groep van woord van leven (van de Focolare).
  • Er zijn veel activiteiten in de pastorie aan de Bisschop Zwijsenstraat.
  • In de directe nabijheid van de kerk bevindt zich de Kapel Onze Lieve Vrouw ter Nood. Deze kapel is overdag een bidplaats en vrij toegankelijk.