• darkblurbg

Wanneer u een intentie heeft die u in één van de weekendvieringen opgedragen wilt hebben (tijdens de voorbede), dan verzoeken wij u vriendelijk om dit uiterlijk op vrijdagmorgen 09:00 uur (voorafgaand aan de betreffende viering) door te geven. Het doorgeven kan mondeling, schriftelijk, telefonisch of per e-mail aan het centrale parochiesecretariaat of (bij voorkeur) het secretariaat van de betreffende locatie. U kunt de intentie ook doorgeven door op deze site een formulier in te vullen. Kies daartoe hieronder het formulier voor de juiste locatie.

Een misintentie gaat gewoonlijk gepaard met een (offer)gave aan de kerk. Deze worden in deze tijd geschonken in de vorm van een geldbedrag, stipendium genoemd. Het hiervoor vastgestelde richtbedrag bedraagt € 11,-. U kunt dit bedrag contant afrekenen op het secretariaat van de betreffende locatie of aan deze locatie overmaken. U vindt de rekeningnummers van de locaties onderaan deze pagina.

Kies een locatie om uw intentie via een formulier door te geven:

De rekeningnummers van de verschillende locaties in onze parochie:

Locatie Bankrekeningnummer
Broekhoven NL90RABO0171249704
Goirle NL26RABO0116820470
Heike NL29INGB0002401412
Heuvel NL37RABO0191247596
Trouwlaan NL64RABO0171200217
Petrus en Paulus NL26INGB0001138720