• darkblurbg

Wanneer u een intentie heeft die u in één van de weekendvieringen opgedragen wilt hebben (tijdens de voorbede), dan verzoeken wij u vriendelijk om dit uiterlijk op vrijdagmorgen 09:00 uur (voorafgaand aan de betreffende viering) door te geven. Het doorgeven kan mondeling, schriftelijk, telefonisch of per e-mail aan het parochiesecretariaat of (bij voorkeur) de receptie van de betreffende locatie. U kunt de intentie ook doorgeven door op deze site een formulier in te vullen. Kies daartoe hieronder het formulier voor de juiste locatie.

Een misintentie gaat gewoonlijk gepaard met een (offer)gave aan de kerk. Deze worden in deze tijd geschonken in de vorm van een geldbedrag, stipendium genoemd. Het hiervoor vastgestelde richtbedrag bedraagt € 12,-. U kunt dit bedrag contant afrekenen aan de receptie van de betreffende locatie of aan deze locatie overmaken. U vindt de rekeningnummers van de locaties onderaan deze pagina. Wanneer u uw intentie via één van onderstaande formulieren doorgeeft, dan krijgt u ook de mogelijkheid om uw intentie via iDeal af te rekenen.


Ik wil een misintentie opgeven

Kies een locatie om uw intentie via een formulier door te geven:


Ik heb al een misintentie opgegeven en wil een bijdrage overmaken

Indien u uw misintentie via één van bovenstaande formulieren doorgeeft, dan krijgt u na insturen van het formuier de mogelijkheid om uw misintentie via iDeal af te rekenen. Kiest u voor een andere wijze van aanlevering van de misintentie (persoonlijk, telefoon, mail), dan kunt u deze nog steeds (wanneer u dat wilt) via iDeal afrekenen, via onderstaand betaalformulier. Uw betaling komt hierbij op de algemene rekening van de parochie terecht maar u kunt hierbij de locatie opgeven waar u de misintentie opgedragen wilt hebben. Wij zorgen er dan voor dat het geld ook daadwerkelijk op die locatie terecht komt.


De rekeningnummers van de verschillende locaties van de parochie

Indien u de bijdrage voor uw misintentie aan de betreffende locatie wilt overmaken, dan zijn dit de rekeningnummers van de verschillende locaties in onze parochie:

Locatie Bankrekeningnummer
Goirle NL26RABO0116820470
Heike NL90RABO0171249704
Heuvel NL37RABO0191247596
Trouwlaan NL64RABO0171200217
Petrus en Paulus NL26INGB0001138720