• darkblurbg

Een visie geeft antwoord op de vraag “waar gaan we voor?”. Of anders gezegd: “wat is onze stip aan de horizon?”. We zijn ervan overtuigd dat we een belangrijke boodschap hebben. Een schat die we graag willen delen met iedereen die het horen wil. We willen geen parochie voor een klein groepje mensen zijn, maar een inclusieve parochie, dat wil zeggen: een parochie die niemand uitsluit en die zich bewust, en vooral meer dan we tot nu toe deden, richt op alle mensen, ook hen die we nog niet kennen. Daarbij denken we aan de parochianen die zich nu niet aangesproken voelen door onze activiteiten, aan jonge mensen, aan nieuwe katholieken, en aan hen die uit andere landen zijn gekomen en die evenzogoed bij onze christengemeenschap horen.

De uitdaging is om (nieuwe) parochianen te ontmoeten, om de onderlinge band te versterken en op inhoudelijke thema’s het geloof te versterken door bijvoorbeeld uitleg te geven aan het geloof en hen een geloofsontwikkeling te laten meemaken. Het betekenisvol vieren van het geloof gebeurt onder andere door mensen daarop voor te bereiden en door het toegankelijk maken van de H. Schrift, zodat het geloof een rol gaat spelen in het leven van alle dag. In de liturgie vieren we de ontmoeting met God en met elkaar, met de eucharistie als hart van de gemeenschap.Onze parochie zien we als een gastvrije plek, waar we bij elkaar welkom zijn, waar de ander zich welkom mag voelen en aandacht krijgt. Onze geloofsgemeenschap, zien wij als een familie. Wij zijn aan elkaar gegeven, ieder met eigen aard, capaciteit en beleving. Die variatie van Gods schepping willen wij koesteren. Het geloof beleven wij als ontmoeting met God. Hij maakt ons leven en dat van anderen zinvol. Hij bemoedigt ons en geeft ons elke keer opnieuw kracht. Het geloof samen vieren is de essentie van onze geloofsgemeenschap. Wij doen dit in de Eucharistie, door de andere sacramenten en op allerlei andere manieren. Door samen te vieren wordt onze relatie met God en onze onderlinge verbondenheid versterkt.

Samengevat betekent dit:

  1. We willen een geloofsgemeenschap vormen die in navolging van Jezus Christus een vierende, lerende en dienende gemeenschap is.
  2. We willen van elkaar leren vrijmoedig over God en Zijn Evangelie te spreken. We dragen zorg voor mensen in nood dichtbij en verder weg.
  3. We staan in verbondenheid met het bisdom en de wereldkerk.
  4. De parochie wil toegankelijk zijn, een plek waar mensen gemakkelijk binnen lopen, gastvrij ontvangen worden en waar een ontmoeting met God en elkaar mogelijk wordt gemaakt.
  5. De parochie wil een missionaire gemeenschap vormen, die zowel naar binnen als naar buiten openstaat naar de ander en in de ander de Heer ontmoet.

Lees hier het beleidsplan van de parochie: Elkaars goede herder zijn