• darkblurbg

In onze Parochie bestaat een groep Biddend Bijbellezen.

Wat is Biddend Bijbellezen? Biddend Bijbellezen is een groep mensen die aan de hand van Bijbelteksten van die dag nagaat wat deze woorden uit het Oude- en Nieuwe Testament voor hen persoonlijk kunnen betekenen. 

De groep komt op iedere eerste en derde woensdagavond van de maand bij elkaar in de pastorie Binnenstad aan de Bisschop Zwijsenstraat 3 van 19:30 tot 21:00 uur. We beginnen met een inleidend gebed, zingen een liedje (om de stembanden wat los te maken) en lezen vervolgens de Bijbelteksten van die dag. We gebruiken verder de bezinning, zoals deze is geschreven in het boekje “Bezinning op het Woord”, uitgegeven door het Bisdom Roermond (kopie wordt ter beschikking gesteld).

En… hierna komt het fijne gedeelte: we delen met elkaar wat deze teksten voor onszelf betekenen. Wat spreekt je aan in de tekst? Wat betekent dit voor jou persoonlijk? Door het luisteren naar de anderen verrijken we ons met nieuwe gedachten en gaat deze tekst meer voor ons betekenen. Kapelaan Martijn Derks geeft tekst en uitleg bij de teksten van die avond.

Tot slot bidden we nog samen over alle dingen die we willen delen, dit met Mattheus 18.20 in het achterhoofd (“Waar er twee of drie verenigd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in hun midden”).

Iedereen is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het Biddend Bijbellezen.

Het Biddend Bijbellezen is vrijblijvend (geen cursus of opvolgavonden); we willen echter wel graag weten hoeveel personen er aanwezig zullen zijn. Dus, laat de eerste keer even weten dat je komt via telefoonnummer 013-5423914 of e-mail: secretariaat@parochiedegoedeherder.nl.