• darkblurbg

Eenmalige gift/bijdrage

Als u een werkgroep, een bepaalde activiteit, een koor of een ander specifiek initiatief binnen de parochie wilt ondersteunen, dan zijn wij u zeer erkentelijk. Wij hebben een bloeiende parochie met veel werkgroepen en initiatieven. Alle werkgroepen worden gedragen door de parochie. Wij kunnen ons voorstellen dat u bepaalde werkgroepen graag apart wilt ondersteunen. Daarvoor kunt u uw gift via iDeal overmaken en uw gegevens hieronder achterlaten.

Een werkgroep die wij speciaal onder uw aandacht willen brengen is de diaconie en caritas werkgroep Manna. Manna heeft als doel om het leed te verzachten van de behoeftige medemens. Te denken valt aan zomer- en kerstpakkettenacties, soep verkoop ten behoeve van Cozy Tuk met Carnaval en het uitreiken van soep en brood op alle zondagmiddagen vanuit het voorportaal van de St. Dionysiuskerk (Heike).

Als u een periodieke gift wilt geven, klik dan hier.


U kunt hier via iDeal uw specifieke gift aan ons overmaken. Specificeer zo goed mogelijk welke werkgroep, activiteit, koor of initiatief u wilt ondersteunen, dan zorgen we ervoor dat uw gift daar terecht komt.