• darkblurbg

Een begraafplaats is een besloten terrein waar de lichamen van overleden personen worden begraven. Een begraafplaats wordt ook wel een kerkhof genoemd, omdat oorspronkelijk een begraafplaats meestal werd aangelegd in de hof (=tuin of erf) van de kerk. Vanaf de 4e eeuw bouwt men kerken over de graven van martelaren heen (nu nog worden in elk altaar relikwieën van Heiligen geplaatst). Dat trok andere begrafenissen aan, want men wilde in de buurt van de Heilige begraven worden. Daardoor werden de kerken later zelf begraafplaatsen. In Tilburg was het begraven in en rondom de kerk op het einde van de 18e eeuw een probleem geworden en er werd gepleit voor het aanleggen van een meer geschikte begraafplaats buiten de bebouwde kom. Onder het bewind van Napoleon (1810) gold hier voortaan de Franse wetgeving, de Code Civil: nieuwe begraafplaatsen moesten buiten de steden en dorpen worden aangelegd.

Hieronder vindt u meer informatie over de begraafplaatsen in onze parochie. De genoemde begraafplaatsen zijn nog steeds in gebruik en vormen oases van rust. Bij iedere uitvaart kan men zijn of haar voorkeur voor een begraafplek kenbaar maken. Ook kunnen op de begraafplaatsen urnen met as van gecremeerde lichamen worden bijgezet.

Onze begraafplaatsen zijn geopend:

  • Gedurende zomertijd: van 08:00 tot 19:00 uur
  • Gedurende wintertijd: van 08:00 tot 17:00 uur

Voor al onze begraafplaatsen geldt de regel dat bij een uitvaart de voorafgaande kerkdienst uiterlijk om 13:00 uur moet beginnen om de begraving voor het sluiten van de begraafplaats te kunnen afwerken.

In 1913 werd een begraafplaats voor de parochie Broekhoven geopend, toen aan de Groenstraat gelegen, tegenwoordig is de ingang aan de Professor Lorentzstraat. De latere afsplitsingen van de parochie Broekhoven (Maria Moeder van Goede Raad, 1913), de parochies Broekhoven II (H. Familie 1924-1974), Broekhoven III (Pius X, 1956-2000) en Fatima (1948-1980) konden hun doden hier ook begraven.

Adres
Professor Lorentzstraat 26

De oudste begraafplaats in Tilburg is die van ’t Heike aan de Bredaseweg. In het jaar 1811 werd begonnen met de aanleg van de dodenakker “in Den Schyff”. Twee jaar later was de begraafplaats gereed.  Oorspronkelijk lag de ingang aan de kant van de Lange Schijfstraat (later ingang van het algemene gedeelte).

De mooie Calvarieberg dateert van 1865. Wanneer men in latere jaren op restanten van de eerste dodenakker rond de oude kerk van ‘t Heike stuitte, dan werden de opgedolven beenderen en schedels herbegraven in de Calvarieberg.

Onder pastoor Van der Lee werd de zijde van de Bredaseweg de ingang van het katholieke deel van de begraafplaats. Deze zijde werd verfraaid met het ijzeren hekwerk en de hardstenen onderdelen van de omheining en later ook met de beeldenrij. De beeldenrij is uniek in Nederland en sinds 1974 een rijksmonument.

Op de begraafplaats is ook een gedachteniskapel ingericht, waar men een lichtje kan aansteken ter nagedachtenis aan de overledenen. In de kapel ligt een boek, waarin men een intentie kan schrijven.

Adres
Bredaseweg 45

In 1874 werd de parochie aan de Heuvel opgericht. Tilburg had toen 22.000 inwoners en kende al vier parochies: 't Heike, het Goirke, Korvel en de Heikant. Door grondruil werden de nodige terreinen verworven voor de bouw van de kerk en de inrichting van een begraafplaats aan den Hoge Dries (tegenwoordig de St. Josephstraat).

Adres
Sint Josephstraat 3

De parochie Korvel was na het 't Heike en het Goirke de derde parochie van Tilburg. Ze werd gesticht in 1850. De oude kerk werd in 1852 ingezegend (afgebroken in 1924). In datzelfde jaar, 1852, werd ook de begraafplaats aan de Laarstraat in gebruik genomen. Het monument aan de ingang herinnert aan de bouwpastoor Henricus van Dooren.

Adres
Laarstraat 18B

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de begraafplaatsadministratie van onze parochie via mailadres begraafplaatsen@parochiedegoedeherder.nl of telefonisch via 013-2088010. De receptie is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 12:00 uur.
Op onze tarievenpagina vindt u ook de belangrijkste tarieven voor het begraven van overledenen en het verlengen van grafrechten terug.

Reglement begraafplaatsen Parochie De Goede Herder

Reglement graftekens Parochie De Goede Herder