• darkblurbg

Gaat het behoud van kerkgebouwen en ander religieus erfgoed in Tilburg u aan het hart? Denk dan eens aan een schenking aan de Stichting tot behoud van religieus erfgoed in Parochie De Goede Herder (Stichting.Erfgoed).
Uw schenking wordt aangewend naar uw eigen 
keuze.

De Stichting Erfgoed is opgericht om fondsen te verzamelen die allereerst worden aangewend voor het behoud van kerkgebouwen die zijn gelegen in het gebied van Parochie De Goede Herder (Tilburg-Zuid en Goirle). Maar de gelden kunnen ook worden aangewend voor behoud van ander religieus erfgoed van de parochie, waarbij allereerst wordt gedacht aan monumentale orgels, kunstvoorwerpen en andere kostbare objecten.

Toelichting
Tilburg staat niet bekend als de mooiste stad van Nederland, wat niet wegneemt dat in onze stad een aantal fraaie gebouwen te vinden is. Tot de fraaiste gebouwen van de stad behoren onze kerken, die gezichtsbepalend zijn voor de stad en veelal honderd of meer jaren oud zijn. Op dit moment zijn deze kerken in goede staat en het is belangrijk dat zo te houden! Men vindt het jammer dat het vroegere Raadhuis indertijd gesloopt is, en dat de Noordhoekkerk is verdwenen. Om onze gezichtsbepalende en prachtige kerken voor de toekomst te behouden en daarmee ook de aantrekkelijkheid en het aanzicht van Tilburg te verbeteren, is het belangrijk onze pronkjuwelen en hun waardevolle inventaris voor het nageslacht te bewaren. Om dit te bewerkstelligen is de Stichting Erfgoed opgericht, die door de belastingdienst inmiddels is aangemerkt als een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), hetgeen betekent dat u op een fiscaal zeer gunstige wijze schenkingen aan deze stichting kunt doen. Uw schenking wordt aangewend naar uw eigen keuze. Bij uw schenking kunt u kiezen:

  • ten behoeve van welk kerkgebouw uw bijdrage wordt aangewend;
  • ten behoeve van welk overig religieus erfgoed uw bijdrage wordt aangewend;
  • de keuze te laten aan de overweging van het bestuur van Stichting Erfgoed.

Stichting Erfgoed is een culturele ANBI
Een culturele ANBI is een instelling die door de belastingdienst is erkend als een algemeen nut beogende instelling met een cultureel doel. Dit kan voor de schenkers een fiscaal voordeel opleveren, giften aan een culturele ANBI zijn in principe voor 125% aftrekbaar van uw inkomstenbelasting (zie nadere uitleg hieronder). U kunt Stichting Erfgoed onder andere steunen door middel van periodieke giften in de vorm van lijfrenten of andere eenmalige giften.

Via een lijfrentecontract kunt u onbeperkt fiscaal aantrekkelijk schenken. Wettelijk is hierbij de eis gesteld dat u zich verplicht voor ten minste een periode van vijf jaar, deze verplichting is op naam en vervalt bij overlijden. Voldoet u hieraan, dan zijn desbetreffende schenkingsbedragen zonder beperkingen aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Eenmalige giften zijn slechts beperkt aftrekbaar. Alleen dat deel dat van het totaal aan aftrekbare giften op jaarbasis hoger uitkomt dan 1% van uw verzamelinkomen, is fiscaal aftrekbaar tot een maximum van 10% van uw verzamelinkomen.

Rekenvoorbeeld
De extra aftrek mag worden toegepast over maximaal €5.000 aan giften voor Culturele ANBI’s per jaar. Het maximaal aftrekbare bedrag aan giften wordt voor de aftrek met 25% verhoogd, dus maximaal €1.250 per jaar.

Stel dat uw tarief inkomstenbelasting 42 procent bedraagt en u wilt hierbij netto € 200,- schenken aan de Stichting Erfgoed. Uw jaarlijkse schenking is dan:

  zonder overeenkomst met overeenkomst
Bruto bedrag: € 200,- € 421,-
Teruggave belasting: € 0,- € 221,-
Uw netto schenking: € 200,- € 200,-

Met overeenkomst kunt u dus € 421,- aan de stichting schenken terwijl het u maar € 200,- kost.

Voor de vennootschapsbelasting geldt zo’n zelfde regeling, zij het dat voor de vennootschapsbelasting 1,5 keer het gegeven bedrag voor aftrek in aanmerking komt De tot 1 januari 2012 geldende drempel is vervallen en het totaal aan aftrekbare bedragen mag vanaf die datum 50% van de winst bedragen met een maximum van €100.000,-.

LET OP: De belastingdienst heeft met ingang van 2020 het toptarief percentage voor het aftrekken van een gift jaarlijks verlaagd. Hieronder vindt u in welk jaar welk toptarief gehanteerd wordt.

2020 46%
2021 43%
2022 40%
2023 37,05%

Formulier
Voor het aangaan van een schenkingsovereenkomst dient u het formulier Overeenkomst periodieke gift in geld van de Belastingdienst in te vullen. Dit formulier kunt u downloaden via onderstaande knop.

 Het formulier Overeenkomst periodieke gift in geld van de Belastingdienst

Voor het invullen van het formulier heeft u onderstaande gegevens nodig:
Gift aan Stichting Erfgoed
RSIN-nummer Stichting Erfgoed: 852587016
Transactienummer: 0000

Legaten
Indien u niet direct de beschikking over uw vermogen wenst te verliezen door het doen van schenkingen in contanten, kunt u ook een schenking doen die pas ingaat bij uw overlijden. U kunt dan een schenking doen in contanten, in goederen of de parochie (mede) erfgenaam maken voor een zeker percentage.

Overweegt u een dergelijke schenking, neem dan contact op met uw notaris, of neem contact op met ons secretariaat.


Stichting Erfgoed

Het bestuur van Stichting Erfgoed wordt benoemd door het kerkbestuur van Parochie De Goede Herder en bij voorkeur uit haar midden. Het bestuur is momenteel als volgt samengesteld:

  • H.G.J. Bolsius, voorzitter
  • G.J.C.M. Vrenken, secretaris
  • H.A.H.A.M. Franken, penningmeester

Gegevens
Stichting tot behoud van religieus erfgoed in de Parochie De Goede Herder
Bisschop Zwijsenstraat 3, 5038 VA Tilburg
Tel. 013-7200970
https://stichtingerfgoed.parochiedegoedeherder.nl
Bankrekening: NL 42 RABO 0336 2463 07
RSIN/ fiscaal nummer: 852587016