• darkblurbg

Vastenproject 2023 - Dankjewel

De technische school in Chikowa, Zambia, is heel blij met uw steun.
Klik hier om de speciale bedankpagina te bekijken.

Vastenproject 2024

Onze parochie ondersteunt in de vastentijd de basisschool Notre Dame de l’Espérance (“Onze Lieve Vrouw van Hoop”) in Gitega, Burundi. Deze basisschool is uniek in dit Afrikaanse land omdat de leraren lesgeven in de Montessori methode. Zij staan voor een uitdaging, want hoe kun je iets leren zonder boeken, schriften, tafels en stoelen?

De school is in 2021 klein begonnen met 30 leerlingen en breidt zich elk jaar uit met een nieuwe klas. Het lespakket moet geleidelijk uitgroeien tot een compleet aanbod voor kleuter- en basisonderwijs, middelbaar onderwijs en beroepsvorming. In 2024 heeft de school 120 leerlingen. De school is open voor alle kinderen, onafhankelijk of zij van rijke of arme ouders komen. Zij betalen schoolgeld, afhankelijk van de hoogte van het gezinsinkomen. Onze parochie draagt bij aan het aanschaffen van meubilair voor de nieuwe klas, lesmaterialen voor een jaar voor alle klassen en het trainen van vier leraren. De kleuterklassen hebben een aparte ruimte, die los staat van de andere klaslokalen. In het midden van de school is een tuin aangelegd waar de leerlingen hun eigen gewassen kunnen verbouwen. De school beschikt over een eigen kapel, in het centrum van de school.

Om een kleine indruk te krijgen van het project, kunt u via deze link enkele video’s bekijken.

Lees hier de uitgebreide informatie over het Vastenactie-project in Burundi.

De Bisschoppelijke Vastenactie zamelt, samen met de missieorganisatie Fidesco, € 27.000,- in voor de aanschaf van het meubilair voor de nieuwe klas (30 leerlingen), de lesmaterialen voor een jaar, ten behoeve van de vier bestaande klassen en van het trainen van vier leraren. De meubels worden lokaal geproduceerd en ingekocht. De Montessori-materialen worden voorlopig nog in Frankrijk bij de Montessori Store ingekocht, maar de school is bezig om ook deze lokaal te produceren om zo de kosten te verlagen.

Uw bijdrage
U kunt uw bijdrage voor deze Vastenactie overmaken op bankrekeningnummer NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie in Den Haag. Vergeet daarbij niet het verplichte projectnummer 402430 te vermelden. Uiteraard kunt u ook gebruik maken van de QR-code op de posters en flyers in de kerk of een bijdrage in de collectebussen doen. Hartelijk dank voor uw giften.