• darkblurbg

Projectland
In Burundi leeft 68% van de bevolking onder de armoedegrens, het is het op een na armste land van de wereld. Bijna de helft van de bevolking is jonger dan 15 jaar. Ondanks alle inspanningen lukt het de regering niet om voor genoeg scholen en goed onderwijs te zorgen. Als kinderen al naar school kunnen, moeten ze vaak de stof uit het hoofd leren, want schriften en boeken zijn er nauwelijks. Ook tafels en stoelen ontbreken vaak. Klassen tot wel honderd leerlingen zijn geen uitzondering. Het analfabetisme neemt toe en velen beheersen de officiële taal van het land, Frans, maar matig. Dat maakt verder leren moeilijk, wat de kansen op goed werk beperkt.

Basisschool Notre Dame de l’Espérance
Na alle voorbereidende stappen en een lange periode van fondswerving is basisschool Notre Dame de l’Espérance in september 2021 geopend in Gitega, de hoofdstad van Burundi. Het bisdom stelde de grond voor de school beschikbaar. De klassen hebben een grootte van 30 leerlingen en men volgt voor het eerst in Burundi de Montessori methode. De leraren zijn in Frankrijk geschoold in het Montessori systeem.

Het lespakket moet geleidelijk uitgroeien tot een compleet aanbod voor kleuter-, basis- en middelbaar onderwijs. De school breidt elk jaar uit met een nieuwe klas. Het onderwijs is voor iedereen toegankelijk. In 2024 heeft de school 120 leerlingen. Zij betalen schoolgeld, afhankelijk van de hoogte van het gezinsinkomen. Kunnen de ouders dat niet betalen, dan krijgen hun kinderen een beurs. Per september 2023 zijn er 1 directeur, 8 leraren, 2 leidinggevenden, 4 stagiairs en 1 administrateur/financieel manager werkzaam in de school. Het managementteam van de school bestaat uit 4 leraren: Leonidas (directeur), Desire, Irene en Edwige. Ze zijn allen lid van de Gemeenschap Emmanuel.

Het aantal uitvallers is laag: Er zijn nog 95% van de leerlingen die gestart zijn in de school. Leerlingen verlieten de school alleen omdat de ouders verhuisden. Vrijgekomen plekken worden zoveel mogelijk weer opgevuld. De Montessori methode, waar drie klassen samen worden onderwezen, geeft hiervoor ruimte en flexibiliteit. Deze Montessori lesmethoden zijn zo anders dan die in Burundi en in veel buurlanden worden gebruikt. Alles wordt gedaan en onderwezen in zijn eigen context, zodat de kinderen vrij zijn om te ontdekken, te groeien, te leren en uit te wisselen onder aanmoediging van hun leerkrachten. De kleuterklassen hebben een aparte ruimte ten opzichte van de lagere klassen. In het midden van de school is een tuin aangelegd waar de leerlingen hun eigen gewassen kunnen verbouwen. Er is een kapel in het hart van de school.

Relatie tussen Fidesco en de basisschool
Het project is een initiatief van de internationale Gemeenschap Emmanuel op vraag van de bisschop van Gitega, Burundi. Het is door hen aan Fidesco Nederland voorgesteld om in te dienen als Eigen Doel bij de Vastenactie. Voor meer informatie over Fidesco Nederland: www.fidesco.nl.

Doel van het Vastenactie-project
Het doel is om een uitdagende allround opleiding aan te bieden die alle aspecten van de mens vormt: hart, handen, verstand. De school is open voor alle kinderen die kunnen leren, onafhankelijk of ze van rijke of arme gezinnen komen, en het doel is om christelijke mannen en vrouwen op te leiden die kunnen bijdragen aan de toekomst van het land door hun menselijke, geestelijke en intellectuele vorming. Om de leerlingen te kunnen ontvangen moeten er elk jaar leraren bijkomen. En ook de gebouwen moeten uitgebreid worden. In 2024 zullen dit vanaf september 4 klassen, dus 120 leerlingen zijn. Het uiteindelijke doel is om een compleet school aanbod te kunnen bieden en zo bij te dragen aan de vorming van goed geschoolde mannen en vrouwen die aan de opbouw van het land kunnen bijdragen. Het uiteindelijke doel is om door te groeien naar in totaal 650 leerlingen inclusief internaat en beroepsvorming.

In 2024 worden de volgende aantallen verwacht: 90 leerlingen in kleuteronderwijs, 30 leerlingen in basisonderwijs (nieuw) en 17 medewerkers (directeur, 8 leraren, 8 overig: stagiaires, tuinman etc.).

Kosten

  • Het door Vastenactie goedgekeurde totaalbedrag: € 27.000,-
  • In samenwerking met de diverse parochies moet Fidesco ophalen: € 18.000,-
  • Verwachte aanvulling door Vastenactie: € 9.000,-