• darkblurbg

Daar zijn waar de mensen ons nodig hebben.

Parochie De Goede Herder is een open geloofsgemeenschap die zich daadwerkelijk inzet voor een eerlijke en rechtvaardige samenleving. De diaconie vraagt ons om ons leven in dienst te stellen van onze naaste. Om daar te zijn waar anderen ons nodig hebben. Daarmee is de diaconie vooral nabijheid aan mensen. In woord en daad. Voor alle mensen, maar vooral voor hen die (even) niet zelf vooruit kunnen.

Ons concreet handelen is Bijbels geïnspireerd door met name de apostel Jacobus die ons leert dat geloven ook om daadwerkelijke inzet vraagt (Jac. 2: 14-18) en door de evangelist Lucas die ons oproept tot het recht doen aan alle mensen (Lc. 13: 23-30).

“Daar zijn waar de mensen ons nodig hebben”, dát is kerk in de samenleving. Daarmee bestrijkt de diaconie een breed en maatschappelijk terrein dat, met Bijbelse woorden gezegd, reikt “tot aan de uiteinden der aarde”.  Op dat brede terrein is de diaconie één van de spelers. Kerk in de samenleving zijn we dan ook door onze samenwerking met een groot aantal (maatschappelijke) organisaties en onze partners uit het Tilburgse zorgnetwerk. Het betreft veelal het samenwerken bij concrete activiteiten. Aanwezig zijn (Ik-zal-er-zijn-voor-jou) is als kerk belangrijk. Doen zoals Jezus deed en altijd vanuit de intentie: Het gaat niet om ons maar het gaat altijd om de ander.

Juist in deze tijd is waakzaamheid geboden op concrete nabijheid aan de ander en op onderlinge solidariteit. In de praktijk van alledag ervaren veel mensen op verschillende gebieden een tweedeling. Arm en rijk, gezien en niet gezien, gelovig en niet gelovig, welkom en niet welkom, wel en niet geaccepteerd om wie je bent, kansrijk of kansarm. Bijbelse solidariteit vraagt ons niet elkaar te geven waar we recht op hebben maar om dat te geven waaraan behoefte is. Behoefte om als volwaardig mens mee te kunnen doen in deze wereld en om de ruimte te hebben te kunnen worden wie je ten diepste bent. Het gaat hiermee dus om aanwezig zijn én om het waakzaam blijven op het hart van onze geloofsgemeenschap: Ik-zal-er-zijn-voor-jou.

Neem voor meer informatie contact op met het parochiesecretariaat.