• darkblurbg

Gelukkig zijn bij onze parochie geen gevallen bekend van misbruik of grensoverschrijdend gedrag. Maar als iemand in de toekomst hier ooit mee te maken krijgt en daarover wil praten, kan hierover contact worden opgenomen met een van de twee vertrouwenspersonen van onze parochie. Dat zijn Hanneke Snelder en Jos Bolscher. Bij u kunt u terecht om over de problemen bespreekbaar te maken. Zij zullen volstrekt vertrouwelijk en onpartijdig met uw informatie omgaan en zullen u nauw betrekken bij de afhandeling.

Als u met een van beiden contact wilt opnemen, dan kan dat via mailadres vertrouwenspersoon@parochiedegoedeherder.nl.

Hanneke Snelder

Jos Bolscher