• darkblurbg

Mocht  iemand in de parochie te maken krijgen met misbruik of grensoverschrijdend gedrag en daarover wil praten, dan kan hierover contact worden opgenomen met één van de twee vertrouwenspersonen van onze parochie. Dat zijn Hanneke Snelder en Jos Bolscher. Beiden vervullen deze functie voor zowel de parochie De Goede Herder, als de parochie Peerke Donders. Bij u kunt u terecht om over de problemen bespreekbaar te maken. Zij zullen volstrekt vertrouwelijk en onpartijdig met uw informatie omgaan en zullen u nauw betrekken bij de afhandeling.

Als u met een van beiden contact wilt opnemen, dan kan dat via mailadres vertrouwenspersoon@parochiedegoedeherder.nl.

Hanneke Snelder

Jos Bolscher