• darkblurbg

De parochie probeert zo veel mogelijk een gastvrije parochie te zijn, waar iedereen welkom is en waar iedereen gehoord wordt. Daar hoort ook bij dat alle parochiemedewerkers die, als beroepskracht of als vrijwilliger, actief zijn in de parochie op een correcte manier met iedereen omgaan. Maar, waar gewerkt wordt, kunnen ook fouten worden gemaakt of er kan iets mis gaan. Als er onverhoopt toch fouten worden gemaakt, dan wil de parochie die graag zo goed mogelijk oplossen. Er wordt wel eens gezegd, klachten zijn gratis adviezen om het in de toekomst beter te doen. En dat is ook zo.

Hebt u ergens een klacht over of bent u ergens niet tevreden over, dan kunt u dit aangeven bij de vrijwilligerscoördinatoren van de diverse locaties van onze parochie. De vrijwilligerscoördinatoren hebben tevens de rol van klachtencoördinator. Het parochiesecretariaat kan u vertellen wie de klachtencoördinatoren van de diverse locaties zijn. De klachtencoördinator gaat dan graag met u in gesprek over uw klacht en probeert, samen met u, een goede oplossing te vinden. Een goed gesprek kan vaak al veel verhelderen en onvrede wegnemen. Lukt het niet om de klacht op deze manier op te lossen, dan zal de klachtencoördinator u in contact brengen met het parochiebestuur of het pastoresteam.

Heeft de klacht betrekking op misbruik of grensoverschrijdend gedrag, dan kan altijd contact worden opgenomen met een van de vertrouwenspersonen van de parochie. Zij zullen volstrekt vertrouwelijk en onpartijdig met uw informatie omgaan en zullen u nauw betrekken bij de afhandeling.