• darkblurbg

Tussen januari 2005 en mei 2012 hebben de vormelingen van de Petrus en Pauluskerk een handgeschreven versie van het evangelie volgens Marcus gemaakt. Ze schreven hierbij bij toerbeurt één of enkele verzen. In de periode daarna, eindigend in oktober 2017 hebben kerkgangers en vrijwilligers van de Petrus en Pauluskerk het evangelie afgemaakt.

Deze handgeschreven bijbel ligt achterin de Petrus en Pauluskerk en is ook online in te zien.