• darkblurbg

Lees hier meer over het sacrament van het vormsel

Voor de kinderen in de brugklas is er de voorbereiding op het Vormsel. In Parochie De Goede Herder bieden we twee verschillende routes aan voor deze voorbereiding. Wil jij graag het Vormsel ontvangen, dan mag je met je ouders/verzorgers samen zelf kiezen welke route het beste bij jou past. Hieronder leggen we kort de verschillende routes uit.

Op dinsdag 19 september om 20:00 uur is er een informatiebijeenkomst voor ouders en tieners waar beide routes worden gepresenteerd. Deze avond vindt plaats op de pastorie (Bisschop Zwijsenstraat 3). Aanmelden voor deze (vrijblijvende) informatieavond kan per mail naar secretariaat@parochiedegoedeherder.nl.

Download hier de flyer over het Vormsel.


Route 1 - Kerkcafé013
Deze route loopt via Kerkcafé013. Elke eerste zondag van de maand komen mensen van alle leeftijden, gezinnen, kinderen, tieners, jongeren en volwassenen, samen voor een gezellig ontbijt om 09:00 uur in de pastorie aan de Bisschop Zwijsenstraat 3. Daarna gaat iedereen in zijn of haar eigen leeftijdsgroep (kleuters, kinderen, tieners en volwassenen) uiteen voor een eigen stukje inhoud. Daarna kan iedereen die wil, aansluiten bij de mis van 11:00 uur in de St Dionysiuskerk (Heike)

De vormselvoorbereiding zal bestaan uit een aantal van deze zondagochtend bijeenkomsten op de eerste zondag van de maand (dus met andere leeftijdsgenoten), de Power of Fire dag (zaterdag 6 april 2024) en twee losse bijeenkomsten met het groepje van vormelingen. Deze route start op zondag 1 oktober 2023 en de vormselviering is op zondag 2 juni 2024.

Voor meer informatie mail naar kapelaan Martijn Derks: m.derks@parochiedegoedeherder.nl.
Aanmelden voor deze route kan via dit formulier.


Route 2 - Goirle / Trouwlaan
Voor deze route wordt het Vormsel gevierd op 30 juni 2024 in de H. Gerardus Majellakerk (Trouwlaan). De voorbereiding bestaat uit acht woensdagavonden van 18:30 tot 20:00 uur. Waar deze worden gehouden zal afhangen van waar de meeste vormelingen zich aanmelden. Dit zal zijn ofwel in de zaal van de H. Gerardus Majellakerk (Wassenaerlaan 32, Tilburg) ofwel in de pastorie in Goirle (Kerkstraat 3, Goirle). 

Deze route start op woensdag 20 maart 2024. De Power of Fire dag (zaterdag 6 april), hoort ook bij het programma. Op dinsdag 12 maart 2024 zal er een ouderavond zijn met meer praktische informatie. Degenen die zich aanmelden voor deze route ontvangen tegen die tijd een uitnodiging voor deze ouderavond.

Voor meer informatie mail naar kapelaan Martijn Derks: m.derks@parochiedegoedeherder.nl.
Aanmelden voor deze route kan via dit formulier.