• darkblurbg

Kinderen uit de parochie die in groep 8 van de basisschool zitten nodigen we jaarlijks per brief uit voor de voorbereiding op het vormsel. De viering waarin de kinderen gevormd worden vindt meestal in mei of juni plaats.
Heeft uw kind/heb je geen uitnodiging ontvangen maar wil uw kind/je wel aan de voorbereiding op het vormsel deelnemen? Neem dan contact op met het centrale parochiesecretariaat of met het secretariaat van uw locatie.

2021
De vormselviering voor onze parochie (met uitzondering van Goirle) vindt plaats op zondag 17 oktober 2021 om 11:00 uur in de St. Dionysiuskerk ('t Heike). De voorbereidingsbijeenkomsten zijn in de Petrus en Pauluskerk. De informatieavond voor ouders en vormelingen is vastgesteld op woensdag 26 mei om 19:30 uur in de Petrus en Pauluskerk.

In Goirle vindt de vormselviering plaats op zondag 10 oktober om 11:00 uur. De informatieavond voor ouders en vormelingen is daar vastgesteld op maandag 31 mei om 19:30 uur in de St. Jans Onthoofdingkerk.

Lees dit nieuwsbericht voor nog meer informatie.

Lees hier alles over het sacrament van het vormsel