• darkblurbg

Lees hier meer over het sacrament van het vormsel

Voor de kinderen in de brugklas is er de voorbereiding op het Vormsel. In Parochie De Goede Herder bieden we twee verschillende routes aan voor deze voorbereiding. Wil jij graag het Vormsel ontvangen, dan mag je met je ouders/verzorgers samen zelf kiezen welke route het beste bij jou past. Hieronder leggen we kort de verschillende routes uit.

In september 2024 vindt er een informatiebijeenkomst plaats voor ouders én tieners waar beide routes worden gepresenteerd. Deze avond vindt plaats op de pastorie (Bisschop Zwijsenstraat 3). Wanneer de data voor het vormsel 2025 bekend zijn, kun je op deze pagina meer informatie vinden over de aanmelding.

Download hier de flyer over het Vormsel van dit jaar (2024).


Route 1 - Kerkcafé013
Deze route loopt via Kerkcafé013. Elke eerste zondag van de maand komen mensen van alle leeftijden, gezinnen, kinderen, tieners, jongeren en volwassenen, samen voor een gezellig ontbijt om 09:00 uur in de pastorie aan de Bisschop Zwijsenstraat 3. Daarna gaat iedereen in zijn of haar eigen leeftijdsgroep (kleuters, kinderen, tieners en volwassenen) uiteen voor een eigen stukje inhoud. Daarna kan iedereen die wil, aansluiten bij de mis van 11:00 uur in de St Dionysiuskerk (Heike)

De vormselvoorbereiding bestaat uit een aantal van deze zondagochtendbijeenkomsten op de eerste zondag van de maand (dus met andere leeftijdsgenoten), de Power of Fire dag met alle vormelingen in het bisdom (zaterdag 6 april 2024) en twee losse bijeenkomsten met het groepje van vormelingen. Deze route is gestart op zondag 1 oktober 2023 en de vormselviering is op zondag 2 juni 2024.

De inschrijving voor dit jaar is inmiddels gesloten. Wanneer de data voor 2025 bekend zijn, kun je je op deze pagina aanmelden.

Voor meer informatie mail naar kapelaan Martijn Derks: m.derks@parochiedegoedeherder.nl.


Route 2 - Goirle / Trouwlaan
Deze route vindt dit jaar niet plaats wegens te weinig aanmeldingen.
Deze route bestaat uit acht woensdagavonden van 18:30 tot 20:00 uur. De vormselvoorbereiding is het ene jaar in de zaal van de H. Gerardus Majellakerk (Wassenaerlaan 32, Tilburg) en het andere jaar in de pastorie in Goirle (Kerkstraat 3, Goirle). De vormselviering is in juni en de bijeenkomsten zijn in de maanden april tot en met juni. De Power of Fire dag, samen met alle vormelingen in het bisdom, hoort ook bij het programma.

Op dit moment is de inschrijving gesloten. Wanneer de data voor 2025 bekend zijn, kun je je op deze pagina aanmelden voor deze vormselvoorbereiding.

Voor meer informatie mail naar kapelaan Martijn Derks: m.derks@parochiedegoedeherder.nl.