• darkblurbg

Lees hier meer over het sacrament van de Heilige Communie of eucharistie

De Eerste Communie is een bijzonder moment voor uw kind en voor het hele gezin. In parochie De Goede Herder bieden we drie routes aan om de Eerste Communie voor te bereiden. U mag zelf die route uitkiezen die het beste bij u en uw kind past. Deze drie routes zijn bedoeld voor kinderen die in groep 4 of hoger zitten. Mocht uw kind nog niet gedoopt zijn, dan zal de doop in de voorbereiding worden opgenomen. Mochten de kosten (€ 65,-) of andere factoren een bezwaar zijn, dan valt daarover te spreken.

De data van de vieringen van de Eerste Communie zijn al bekend: in de St. Dionysius (Heike) op zondag 11 mei 2025, in de Sint-Jans Onthoofding (Goirle) op zondag 18 mei 2025 en in de H. Gerardus Majella (Trouwlaan) op zondag 25 mei 2025. Als u deelneemt aan de route van Kerkcafé013, dan kunt u zelf de datum mee bepalen: in overleg kunt u kiezen om uw kind de communie te laten ontvangen tijdens een zondagsviering (ook in één van de andere kerken van onze parochie).

Op woensdag 18 september 2024 is er om 20:00 uur een informatieavond voor ouders/verzorgers waar we alle drie de routes presenteren (locatie: Wassenaerlaan 32 in Tilburg). We spreken u daar graag persoonlijk. Stuur, om te laten weten dat u komt, even een mailtje aan info@parochiedegoedeherder.nl.

Lees hieronder alles over de drie routes, ook vindt u daar een link naar het aanmeldformulier.

Het is een groot feest als uw kind voor de eerste keer Jezus mag ontvangen in de Eucharistie. Bij het kerkcafé013 gaan we op de eerste plaats ontdekken wie Jezus is. Een weg niet alleen voor de kinderen, maar het hele gezin.

Iedere eerste zondag van de maand om 9:00 uur nodigen wij u uit voor een gezellig ontbijtje en een mooi inhoudelijk programma. De kinderen krijgen hun eigen vorming, in een leuke ruimte met hun eigen leeftijdsgenootjes. Ook voor jongere en oudere broertjes en zusjes is er een eigen activiteit. En u krijgt een inspirerende lezing, waarover u met andere ouders kunt uitwisselen en waar u de hele week iets aan heeft. Aansluitend is om 11.00 uur de eucharistieviering in de Dionysiuskerk, waarbij u met uw kinderen van harte welkom bent. Omdat deze ochtend voor het hele gezin is, voelt uw kind zich ondersteund door uw aanwezigheid. Naast deze maandelijkse Kerkcafés, zullen er ook nog een speciale ‘feest-les’ (op zondagochtend 13 april 2025) en twee gezinsmiddagen zijn.

De eerste Communieviering zal plaatsvinden op zondag 11 mei 2025. Maar het kan ook tijdens een gewone zondagse mis, waarin het kind uiteraard extra aandacht krijgt. In dat geval bepaalt u in overleg met een lid van het pastoraal team wanneer uw kind klaar is voor de eerste communie.

Deze route van maandelijkse bijeenkomsten start voor kinderen en ouders op zondag 6 oktober 2024. Kerkcafé013 vindt plaats in de pastorie (Bisschop Zwijsenstraat 3, Tilburg).

Aanmeldformulier: klik hier.

De Eerste Heilige Communie op zondag 25 mei 2025 mag een prachtig feest worden, dat we stapsgewijs voorbereiden met lessen, spelletjes en vieringen.

De kinderen beginnen op dinsdag 4 februari 2025. Daarna volgen nog twaalf dinsdagmiddagen. In overleg met de ouders stellen we vast hoe laat de bijeenkomsten beginnen, zodat er voldoende tijd is om vanuit school naar de kerk te komen.

Tijdens een mis op een zondag 16 februari 2025 zullen de kinderen zich voorstellen aan de geloofsgemeenschap.

Voor de ouders/verzorgers zijn er drie avonden om de eerste Communie van uw kind inhoudelijk en praktisch voor te bereiden:
Woensdag 22 januari 2025
Woensdag 19 maart 2025
Woensdag 14 mei 2025

Alle bijeenkomsten vinden plaats in de ontmoetingsruimte van de H. Gerardus Majellakerk (Wassenaerlaan 32, Tilburg).

Aanmeldformulier: klik hier.

Op zondag 18 mei 2025 gaat het gebeuren: de eerste Communie in de Sint-Janskerk in Goirle.

De weg daarheen start op zondagmiddag 16 februari 2025 met een ontdekkingstocht voor kinderen en ouders in onze mooie kerk.

De kinderen krijgen hun voorbereiding op vijf woensdagen om 18:30 uur in basisschool De Regenboog (Grobbendonckpark 43 in Goirle). U ontvangt een planning met alle data op een rijtje.

In deze bijeenkomsten wisselen we luisteren af met zingen, knutselen en werken in de map van ons project Samen op weg. Na iedere bijeenkomst krijgen de ouders een kort verslag van wat we gedaan hebben. Bovendien gaat de map mee naar huis.

Ook voor u als ouders/verzorgers maken we graag tijd in deze voorbereiding. We willen ruimte bieden voor informatie, gesprek en vragen. Daarvoor zijn er ouderavonden op 5 februari 2025 en 26 maart 2025.

Op zondag 16 maart 2025 presenteren de communicanten zich in een gezinsviering.

Het kinderkoor leert de liedjes aan de communicanten. En de kinderen oefenen een keer in de kerk om zo helemaal klaar te zijn voor het grote moment.

Aanmeldformulier: klik hier.