• darkblurbg

Lees hier meer over het sacrament van de Heilige Communie of eucharistie

De Eerste Communie is een bijzonder moment voor uw kind en voor het hele gezin. In parochie De Goede Herder bieden we drie routes aan om de Eerste Communie voor te bereiden. U mag zelf die route uitkiezen die het beste bij u en uw kind past. Deze drie routes zijn bedoeld voor kinderen die in groep 4 of hoger zitten. Mocht uw kind nog niet gedoopt zijn, dan zal de doop in de voorbereiding worden opgenomen. Mochten kosten of andere factoren een bezwaar zijn, dan valt daarover te spreken.

In Goirle is de viering van de Eerste Communie op 16 april 2023 en in de Trouwlaan op 23 april 2023. In de Heikese kerk kunt u zelf de datum mee bepalen. In overleg kunt u ook kiezen om uw kind de communie te laten ontvangen tijdens een zondagsviering in één van de andere kerken van onze parochie.

Lees hieronder alles over de drie routes, ook vindt u daar een link naar het aanmeldformulier.

In februari 2023 is er een informatieavond voor ouders. Daarna beslis je of je kind mee gaat doen aan de voorbereiding voor de communie op zondag 16 april. Op 26 februari maken we dan echt kennis en leiden we jullie met de communicanten rond in de Sint-Janskerk. Bij beide momenten is alle ruimte om vragen te stellen.

Tijdens de vijf voorbereidingsbijeenkomsten (op woensdagen om 18:30 uur in basisschool De Regenboog in Goirle) wisselen we luisteren af met zingen, knutselen en werken in de map van ons project Samen op weg. Na iedere bijeenkomst krijgen de ouders een kort verslag van wat we gedaan hebben. Bovendien gaat de map mee naar huis.

In maart presenteren de communicanten zich in een gezinsviering. We oefenen nog een keer samen met het kinderkoor in de kerk en ook zorgen we ervoor dat de kinderen zich tijdens een oefenbijeenkomst in de kerk goed voorbereiden op het grote moment.

De bijdrage voor de map en ander materiaal is € 40,-.
Meer info: communiegoirle2021@hotmail.com.
Aanmelden voor 2023 is niet meer mogelijk, deze route zit helemaal vol.

Het is een groot feest als uw kind voor de eerste keer Jezus mag ontvangen in de Eucharistie. Bij het kerkcafé013 gaan we op de eerste plaats ontdekken wie Jezus is. Een weg niet alleen voor de kinderen, maar het hele gezin.

Iedere eerste zondag van de maand, om 9:00 uur, nodigen wij u uit voor een gezellig ontbijtje en een mooi inhoudelijk programma. De kinderen krijgen hun eigen vorming, in een leuke ruimte met hun eigen leeftijdsgenootjes. Ook voor jongere en oudere broertjes en zusjes is er een eigen activiteit. En u krijgt een inspirerende lezing, waarover u met andere ouders kunt uitwisselen en waar u de hele week iets aan heeft. Aansluitend is om 11:00 uur de eucharistieviering in de Heikese kerk met praisemuziek, waarbij u met uw kinderen van harte welkom bent.

Omdat deze ochtend voor het hele gezin is, voelt uw kind zich ondersteund door uw aanwezigheid.

In overleg met een lid van het pastoraal team bepaalt u zelf wanneer uw kind klaar is voor de eerste communie. De eerste communie vindt plaats tijdens een gewone zondagse mis, waarin het kind uiteraard extra aandacht krijgt.

Kosten: een vrijwillige bijdrage voor het ontbijt.

Op maandag 21 november, om 20:00 uur, is er voor ouders een informatieavond (locatie: Bisschop Zwijsenstraat 3). We spreken u daar graag persoonlijk. Stuur even een mailtje naar vanvught@parochiedegoedeherder.nl om te laten weten dat u komt.

Aanmeldformulier: klik hier.

De Eerste Communie mag een groot feest worden, dat we stapsgewijs voorbereiden met lessen, spelletjes en vieringen. Dit is het programma:

  • Op maandag 9 januari 2023 is de eerste ouderavond (aan het eind kunt u uw kind definitief opgeven).
  • Op woensdag 11 januari 2023 is de eerste bijeenkomst voor de kinderen, daarna volgen nog twaalf woensdagmiddagen. Op de eerste ouderavond stellen we vast hoe laat de bijeenkomsten beginnen.
  • Op een maandag in maart en op maandag 17 april zijn er ouderavonden.
  • Op zondag 23 april vindt de Eerste Communie plaats.

Alle bijeenkomsten vinden plaats in de ontmoetingsruimte van de Gerardus Majellakerk (Wassenaerlaan 32).

Bijdrage: € 40,-
Meer info: j.vugs@parochiedegoedeherder.nl.
Aanmelden voor 2023 is niet meer mogelijk, deze route zit helemaal vol.