• darkblurbg

Kinderen uit de parochie die in groep 4 van de basisschool zitten nodigen we jaarlijks uit voor de voorbereiding op de eerste H. communie. De viering waarin de kinderen de eerste H. communie ontvangen vindt meestal in april of mei plaats.
Heeft uw kind geen uitnodiging ontvangen maar wilt u uw kind wel aan de voorbereiding op de eerste H. communie laten deelnemen? Vul dan het aanmeldformulier van uw locatie in (zie de links hieronder).

2022
Locatie Goirle
De aanmelding voor de Eerste H. Communie in 2022 in Goirle is geopend voor kinderen vanaf groep 4. De informatieavond zal plaatsvinden op 7 februari om 20;00 uur in de Sint Jans Onthoofdingskerk. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Wilt u, als u komt, dit laten weten via communiegoirle2021@hotmail.com.
Wilt u uw kind al inschrijven, dan kan dat via het aanmeldformulier voor de locatie Goirle. Afgelopen jaar was iedereen heel enthousiast over de voorbereiding en dag waarop de Eerste Communie plaatsvond. Dus wees erbij!

Locaties OLV Moeder van Goede Raad (Broekhoven), St. Dionysius (Heike), St. Jozef (Heuvel) en H. H. Petrus en Paulus (Vierwindenlaan)
Voor de kinderen gaat de voorbereiding van start op dinsdag 11 januari 2022 met een kennismakingsviering in de H.H. Petrus en Pauluskerk. Daarna zijn er elf lessen en enkele andere bijeenkomsten en vieringen. We houden bij alle bijeenkomsten rekening met de geldende coronamaatregelen en zullen eventuele aanpassingen aan betrokkenen communiceren.

De communievieringen zijn op zondag 19 juni 2022. Er is een viering om 09:30 uur in de H.H. Petrus en Pauluskerk en een viering om 11:00 uur in de Sint Dionysiuskerk ('t Heike).

Wanneer u uw kinderen wilt aanmelden voor de Eerste H. Communie vanuit bovengenoemde locaties, dan kunt u hen aanmelden via het daarvoor bestemde aanmeldformulier.

Er heeft al een eerste digitale informatieavond plaatsgevonden voor ouders / verzorgers die de uitnodiging via school hebben ontvangen en eenzelfde videoconferentie voor hen die daaraan niet konden deelnemen of zich pas later gemeld hebben.

Lees hier alles over het sacrament van de Heilige Communie of eucharistie


Doe mee met de Eerste Communie!