• darkblurbg

Kinderen uit de parochie die in groep 4 van de basisschool zitten nodigen we jaarlijks per brief uit voor de voorbereiding op de eerste H. communie. De viering waarin de kinderen de eerste H. communie ontvangen vindt meestal in april of mei plaats.
Heeft uw kind geen uitnodiging ontvangen maar wilt u uw kind wel aan de voorbereiding op de eerste H. communie laten deelnemen? Neem dan contact op met het centrale parochiesecretariaat of met het secretariaat van uw locatie.

2021
De eerste communieviering voor de locaties St. Dionysius (Heike) en Petrus en Pauluskerk vindt plaats op zondag 10 oktober 2021 om 14:00 uur in de St. Dionysiuskerk. De voorbereidingsbijeenkomsten en de presentatieviering zijn in de Petrus en Pauluskerk. De informatieavond voor ouders is vastgesteld op dinsdag 25 mei om 20:00 uur in de Petrus en Pauluskerk. Meer informatie vindt u hier.

Nieuws over communievieringen op andere locaties volgt spoedig.

Lees hier alles over het sacrament van de Heilige Communie of eucharistie

Doe mee met de Eerste Communie!