• darkblurbg

Maak kennis met de leden van ons parochiebestuur.

Robert van Aken

Voorzitter
Gé Vrenken

Gé Vrenken

Vice voorzitter
 • Lid Dagelijks Bestuur.
 • Coördinatie onderwerpen en voortgangsbewaking afspraken tussen DB en AB.
 • Periodieke afstemming met pastoresteam m.b.t. het pastoraal beleidsplan.
 • Personele aangelegenheden.
 • Aansturen centraal secretariaat en afstemming met de decentrale secretariaten.
 • Secretaris van de Stichting Religieus Erfgoed.

Arthur Pijnenburg

Secretaris / bestuurslid automatisering en informatie
 • Secretaris van het bestuur.
 • Automatisering en Informatie.

Bart Franken

Penningmeester
 • Lid Dagelijks Bestuur.
 • Verantwoordelijk voor de financiën van de parochie.
Frank van den Bogaard

Frank van den Bogaard

Bestuurslid gebouwen
 • Lid Dagelijks Bestuur.
 • Beheer en onderhoud gebouwen, inventarissen en begraafplaatsen.
 • Afstemming met de gebouwenbeheerders van de locaties.

Alex Hendrickx

Bestuurslid vrijwilligersbeleid
 • Vrijwilligersbeleid.
 • Aanspreekpunt voor de vrijwilligerscoördinatoren van de locaties.

Martijn Antens

Bestuurslid communicatie
 • Communicatiebeleid.
 • Communicatievoorzieningen, zoals website, parochieblad en nieuwsberichten, in samenwerking met de werkgroep Communicatie en de redactie van het parochieblad.