• darkblurbg

Het geeft een goed gevoel om in de parochie mensen te ontmoeten die blij en dankbaar zijn dat ze vrijwilligerswerk doen. Ze hebben allemaal een reden om dit werk te doen, vaak voortkomend uit betrokkenheid met elkaar en verbondenheid met de geloofsgemeenschap. Het vloeit vaak voort uit persoonlijke geloofsovertuiging en een verantwoordelijkheidsgevoel voor de mensen in de parochie. Het werk geeft veel voldoening en er ontstaat een onderlinge band.

Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan het realiseren van allerlei activiteiten binnen de parochie. De inzet van vrijwilligers is onontbeerlijk. Een greep uit het werk dat gedaan moet worden: activiteiten ten behoeve van de eucharistieviering, verzorging van het interieur en administratie.

In onze parochie is het vrijwilligerswerk verdeeld in 2 soorten:

  1. Activiteiten rond de kerktoren/locatie. Dit zijn die werkzaamheden die op iedere locatie uitgevoerd worden. Te denken valt aan vrijwilligers als kosters, koorleden, lectoren, et cetera.
  2. Werkzaamheden die voortvloeien uit de vier speerpunten. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld huwelijks- en vormselvoorbereiding.

Een vrijwilliger doet zijn werk zelden alleen. Zo ontstaan er werkgroepen (zoals bijvoorbeeld schoonmaakgroepen, de bloemverzorgers, mensen die de begraafplaatsen onderhouden, et cetera. Al deze werkgroepen kennen een coördinator of contactpersoon die de groep begeleidt en aanstuurt.

Parochie De Goede Herder is dankbaar dat zo velen zich in willen zetten voor de parochie. Er blijven echter altijd nieuwe vrijwilligers nodig. Als u een steentje wilt bijdragen, neem dan contact op met het parochiesecretariaat of met de receptie van één van de locaties.

Ook uw hulp kunnen wij gebruiken.


Lees hier over het vrijwilligersbeleid van onze parochie