• darkblurbg

Nu de Vastenactie van 2024 begonnen is, willen wij nog eenmaal met u terugblikken op de Vastenactie van 2023. Toen deed onze parochie mee met de bisschoppelijke Vastenactie, voor het project: “Zonder huis geen leraar” van Fidesco in Zambia. Door het goede verloop van de Vastenactie kon het beloofde bedrag van €26.000 voor dit project worden overgemaakt aan de technische school. 

Inmiddels is er in Zambia een huis gebouwd waar twee leraren met hun gezinnen in kunnen wonen. De kok, de heer Banda, heeft voor u een bedankfilmpje gemaakt.

Er is meer geld ingezameld dan verwacht, waardoor er nog meer hulp kon worden aangeboden. De school wilde graag een aantal machines: een zaadreiniger (schudzeef) voor de landbouw, een vlakschaafmachine, een bandschuurmachine en een boormachine voor de timmerlieden. Ook werden er nog andere donaties gedaan: koksuniformen van de KTS Voorhout en boormachines van de leverancier van de zaadreiniger. De vlakschaafmachine is vanuit Polen verscheept, de overige machines vanuit Groningen nadat zij door Mgr. van den Hout waren ingezegend. U kunt via de website van Fidesco (www.fidesco.nl) en de sociale media de aankomst van de machines in Chikowa volgen.