• darkblurbg

Mededelingen weekend 13 en 14 april

  1. Volgende week is het de zondag van de Goede Herder. Op zondag 21 april bidden wij voor roepingen tot het priesterschap, diaconaat en religieuze leven. De jongeren in ons midden, worden uitgenodigd om eens te kijken op roepingenzondag.nl en een folder mee te nemen van achter uit de kerk. Op die zondagmiddag is er ook een jongerenmiddag in Cuijk waar rector Swagemakers van het Sint Janscentrum in gesprek gaat met jongeren. 
  1. De tweede mededeling gaat over een deurcollecte. Volgende week zal er ook een deurcollecte worden gehouden in al onze kerken om de priesteropleiding van ons bisdom te ondersteunen. 
  1. De derde mededeling gaat over de kaarsjesavond. Iedere donderdag, is er een kaarsjesavond in de Dionysiuskerk van 19:30 uur tot 21:00 uur. Aanstaande donderdag is het een speciale avond omdat er een spreker zal zijn. Dhr. Paul Scholey, filosoof en Engels leraar aan de Fontys, zal in het Engels spreken over het thema lijden (‘Do you run away from who you are’, met als ondertitel ‘suffering in philosophical and religious perspective’). Het poppodium013 doet aan deze avond mee met de concertgangers van Roadburn. Het is de moeite waard om eens binnen te lopen.