/

Stichting Erfgoed

Klik hier voor het uit te printen "Overeenkomst periodieke gift in geld" formulier van de Belastingdienst.

Voor het invullen van het formulier hebt u de onderstaande gegevens nodig:

Gift aan Stichting Erfgoed
RSIN-nummer Stichting Erfgoed: 852587016
Transactienummer: 0000

Gaat u het behoud van kerkgebouwen en ander religieus erfgoed in Tilburg aan het hart? Denk dan eens aan een schenking voor:

Stichting tot behoud van religieus erfgoed in de Parochie De Goede Herder (Stichting.Erfgoed)

UW SCHENKING WORDT AANGEWEND NAAR UW EIGEN KEUZE

De Stichting Erfgoed is opgericht om fondsen te verzamelen die worden aangewend allereerst voor behoud van kerkgebouwen die zijn gelegen in het gebied van Parochie De Goede Herder (Tilburg-Zuid en Goirle). Maar de gelden kunnen ook worden aangewend voor behoud van ander religieus erfgoed van de parochie, waarbij allereerst wordt gedacht aan monumentale orgels, kunstvoorwerpen en andere kostbare objecten.

Toelichting

Tilburg staat niet bekend als de mooiste stad van Nederland, wat niet wegneemt dat in onze stad een aantal fraaie gebouwen te vinden zijn. Tot de fraaiste gebouwen van de stad behoren onze kerken, die gezichtsbepalend zijn voor de stad en veelal honderd of meer jaren oud zijn. Op dit moment zijn deze kerken in goede staat, en het is belangrijk dat zo te houden! Men vindt het jammer dat het vroegere Raadhuis indertijd gesloopt is, en dat de Noordhoekkerk is verdwenen. Om onze gezichtsbepalende en prachtige kerken voor de toekomst te behouden en daarmede ook de aantrekkelijkheid en het aanzicht van Tilburg te verbeteren, is het belangrijk onze pronkjuwelen en hun waardevolle inventaris voor het nageslacht te bewaren. Om dit te bewerkstelligen is de Stichting Erfgoed opgericht, die door de belastingdienst inmiddels is aangemerkt als een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), hetgeen betekent dat u op een fiscaal zeer gunstige wijze schenkingen aan deze stichting kunt doen.

Bestuur Stichting Erfgoed

Het bestuur van Stichting Erfgoed wordt benoemd door het kerkbestuur van Parochie De Goede Herder en bij voorkeur uit haar midden. Het bestuur is als volgt samengesteld.
H.C.M. de Swart, voorzitter
G.J.C.M. Vrenken, secretaris
H.G.J. Bolsius, penningmeester

De schenking wordt aangewend naar uw eigen keuze:
Bij uw schenking kunt u kiezen:

  • - ten behoeve van welk kerkgebouw uw bijdrage wordt aangewend
  • - ten behoeve van overig religieus erfgoed
  • - geen keuze, maar na goede overweging van het bestuur van Stichting Erfgoed

Stichting Erfgoed is een Culturele ANBI

Een culturele ANBI is een instelling die door de belastingdienst is erkend als een algemeen nut beogende instelling met een cultureel doel. Dit kan voor de schenkers een fiscaal voordeel opleveren: de giften zijn in principe voor 125% aftrekbaar van uw inkomen (zie nadere uitleg hieronder: “extra fiscaal voordeel”).
U kunt Stichting Erfgoed onder andere steunen door middel van

  • - periodieke giften in de vorm van lijfrenten
  • - andere eenmalige giften

 

Lijfrenten

Via een lijfrente contract kunt u onbeperkt fiscaal aantrekkelijk schenken. Hiervoor is de eis in de wet gesteld dat u zich verplicht voor ten minste een periode van vijf jaar, de verplichting vervalt bij overlijden. Voldoet u hieraan, dan zijn desbetreffende schenkingsbedragen zonder beperkingen aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Andere (eenmalige) giften

Giften zijn slechts beperkt aftrekbaar. Alleen dat deel dat van het totaal aan aftrekbare giften op jaarbasis hoger uitkomt dan 1% van uw verzamelinkomen, is fiscaal aftrekbaar tot een maximum van 10% van het verzamelinkomen.

Legaten

Indien u niet direct de beschikking over uw vermogen wenst te verliezen door het doen van schenkingen in contanten, kunt u ook een schenking doen aan Stichting Erfgoed die pas ingaat bij uw overlijden. U kunt dan een schenking doen in contanten, in goederen of Stichting Erfgoed (mede) erfgenaam maken voor een zeker percentage.
Overweegt u een dergelijke schenking neem dan contact op met uw notaris, of neem contact op met ons secretariaat Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of telefonisch 013-7200970).

Extra fiscaal voordeel

Voor de per 1 januari 2012 ingegane Geefwet kwalificeert Stichting Erfgoed zich als Cuturele ANBI . Dat houdt in dat de vanaf die datum aan Stichting Erfgoed gegeven bijdragen voor 1,25 keer het gegeven bedrag voor aftrek van de inkomstenbelasting in aanmerking komen (met de beperking van de eenmalige giften, zie boven).
De extra aftrek mag worden toegepast over maximaal €5.000 aan giften voor Culturele ANBI’s per jaar. Het maximaal aftrekbare bedrag aan giften wordt voor de aftrek met 25% verhoogd, dus maximaal €1.250 per jaar.

VOORBEELD: stel het tarief inkomstenbelasting is 42% en u wil netto €200 per jaar schenken. Uw jaarlijkse schenking is dan:

  Zonder overeenkomst Met overeenkomst
Bruto bedrag 200 421
Terug van belasting 0 221*)
Netto bedrag 200 200

*) 421 x 1,25 x 0,42

De Stichting ontvangt €421 terwijl het u netto €200 kost.

Voor de vennootschapsbelasting geldt zo’n zelfde regeling, zij het dat voor de vennootschapsbelasting 1,5 keer het gegeven bedrag voor aftrek in aanmerking komt De tot 1 januari 2012 geldende drempel is vervallen en het totaal aan aftrekbare bedragen mag vanaf die datum 50% van de winst bedragen met een maximum van €100.000.

Klik hier voor het uit te printen "Overeenkomst periodieke gift in geld" formulier van de Belastingdienst.

Voor het invullen van het formulier hebt u de onderstaande gegevens nodig:

Gift aan Stichting Erfgoed
RSIN-nummer Stichting Erfgoed: 852587016
Transactienummer: 0000

Stichting tot behoud van religieus erfgoed in de Parochie De Goede Herder
Broekhovenseweg 2, 5021 LE Tilburg
Tel. 013 7200970
Bankrekening: NL 42 RABO 0336 2463 07
RSIN/ fiscaal nummer: 852587016