• darkblurbg

Wanneer een kind ongeveer zeven jaar oud is wordt de eerste heilige communie in de kerk gevierd. Dit komt na het doopsel, en wordt vóór het vormsel gedaan. De eerste communie is de eerste volledige deelname aan de kerkviering, waarbij de communicant voor het eerst de hostie (het Lichaam van Christus, het geconsacreerde brood) mag ontvangen. Het kind mag vanaf nu in elke kerkviering aan de communie meedoen, vandaar dat deze plechtigheid de eerste heilige communie wordt genoemd.
De eerste heilige communie is, samen met het doopsel en vormsel, de voltooiing van de volwassenwording in de kerk. Je bent dan dus als het ware ‘echt’ lid van de kerkelijke gemeenschap. Oorspronkelijk vormen deze drie stappen één ritueel, zoals je nu nog kunt zien in het ritueel van het doopsel van volwassenen. Maar in de meeste katholieke gemeenschappen is dit ritueel in drie delen verdeeld. 

De betekenis van de Eerste Communie

In het sacrament van de eucharistie geeft Jezus Zichzelf aan de persoon die Hem ontvangt, opdat hij of zij met Hem verbonden blijft. Het is de meest fantastische manier waarop God heel dicht met mensen verbonden is (dichter kan niet!) en mensen wil sterken op hun levensweg, zodat zij zich kunnen inzetten voor anderen. Het ontvangen van de communie is dan ook een bijzonder en heilig moment. De eerste communie is een uitnodiging om de relatie met God voort te zetten en te verdiepen. Het is een uitnodiging om nog veel vaker ter communie te gaan, om het sacrament van de eucharistie vaak te ontvangen.

Lees hier hoe u uw kind kunt opgeven voor de Eerste H. Communie