• darkblurbg

Tijdens de Vredesweek vraagt de christelijke vredesorganisatie PAX elk jaar extra aandacht voor vrede. Dit doet PAX echter niet alleen. Deze organisatie wordt bijgestaan door meer dan 80 Ambassades van Vrede door het hele land Deze ambassades organiseren vaak talloze activiteiten organiseren in hun eigen buurt.

Als christelijke vredesorganisatie zijn parochies en kerken nadrukkelijk uitgenodigd om zo’n ambassade te worden. In 2015 heeft de H.H. Petrus en Pauluskerk het op zich genomen om namens Parochie De Goede Herder zo’n ambassade te worden, om in en buiten de vredesweek het vredesthema in Tilburg te agenderen. Bij voorkeur in contact met andere Tilburgse organisaties en groepen.

Samen willen we het signaal af dat vrede niet vanzelfsprekend is, maar iets waar je elke dag, in je eigen omgeving aan kunt bijdragen.

Het belangrijkste verlangen dat diep in ons mensenhart is geplant, is tenslotte te leven in een wereld waarin mensen aandacht hebben voor elkaar. Zonder strijd, maar met zorg en begrip zonder onderscheid. Een thuis voor alle mensen. In dat verlangen bij iedere mens kunnen wij Gods stem horen.