• darkblurbg

Op zondag 4 oktober 2020, de feestdag van Sint Franciscus, vond de jaarlijkse dierzegening plaats op het kerkplein van de Petrus & Pauluskerk

In de geest van Sint Franciscus kregen de dieren op deze zondag extra liefde en aandacht. En Gods zegen!