• darkblurbg

Via dit formulier kunt u content (een nieuwsbericht, agenda-item, een verdiepend artikel of anderszins) aanleveren die u via één of meer communicatiekanalen van de parochie wilt laten publiceren. Vul het formulier zo compleet mogelijk in, dat zorgt ervoor dat het eenvoudig verwerkt kan worden.

We zullen uiteraard rekening houden met alle, door u ingevulde keuzes en voorkeuren maar of, waar en hoe de content uiteindelijk gepubliceerd wordt is ter beoordeling van de werkgroep Communicatie van Parochie De Goede Herder.

Neem voor vragen contact op met Edwin van Gorp.


  Kies bestand...