• darkblurbg

Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan het realiseren van allerlei activiteiten binnen de parochie. Als u een steentje wilt bijdragen, raadpleeg dan de bestaande vacatures in de vacaturebank voor vrijwilligers hieronder. U kunt ook contact opnemen met het parochiesecretariaat of met de receptie van één van de locaties.

Ook uw hulp kunnen wij gebruiken.


Beheerder Facebookpagina
Samen met de werkgroep Communicatie zorg je voor het beheer van de centrale Facebookpagina van de parochie.

Aanmelden of meer informatie: Martijn Antens, bestuurslid Communicatie, m.antens@parochiedegoedeherder.nl

Deze werkgroep zorgt voor het schoonhouden van het interieur en de directe omgeving van de kerk in Goirle.

  • Iedere maandag van 13:00 tot (ongeveer) 14:30 uur.
  • Kun je niet elke week, minder vaak is ook goed.
  • We bieden je een voldaan gevoel na afloop en koffie of thee met een koekje

Aanmelden of meer informatie: Ans Gruijthuisen (013-5300664).

De taak van de vrijwilliger: stadsbezoekers die in de kerk komen gastvrij ontvangen tijdens de open-kerk uren.

We zijn op zoek naar enthousiaste personen die minimaal 1 keer in de maand, op een vast tijdstip, ons zouden willen ondersteunen met het openhouden van de kerk voor het publiek. Vaker mag natuurlijk altijd!

Je moet in staat zijn om, bij vragen van bezoekers, met enthousiasme iets over de kerk en wat het geloof voor jouw persoonlijk betekent te kunnen vertellen. Daarnaast is er een aantal aanvullende taken zoals: het zelfstandig open en sluiten van de kerkdeuren en het beheren van een kleine kas voor de verkoop van kleine religieuze voorwerpen, zoals kaarsen, beeldjes et cetera.

Tijdstippen waarop het open-kerk is:
Woensdag van 14:00 tot 16:00 uur
Donderdag van 18:30 tot 21:00 uur
Zaterdag van 14:00 tot 16:00 uur  

Aanmelden of meer informatie: Alex Hendrickx, alexhendrickx56@gmail.com
Of neem contact op met het secretariaat van 't Heike.

Locatie 't Heike zoek vrijwilligers om het kerkgebouw mee schoon te houden. Eén per week op maandag, dinsdag of woensdag, één ochtend van 08:30-11:30 uur, samen met een andere vrijwilliger de kerk schoonmaken op voorschriften van monumentenzorg. De kerk van 't Heike is een monumentaal gebouw dat veel onderhoud aan schoonmaken heeft. Vanwege het vertrek van een aantal vrijwilligers zoeken wij nieuwe aanwas voor deze groep vrijwilligers. Ook als je maar beschikbaar bent voor 1 ochtend per maand ben je van harte welkom.
Vereisten:

  • Goed kunnen samenwerken met andere vrijwilligers.
  • Er rekening mee dienen te houden dat u in een monumentaal gebouw werkzaamheden gaat verrichten, waarbij men gebonden is aan de daaraan verbonden voorschriften met het gebruik van schoonmaakmiddelen.
  • Werkzaamheden worden verricht in een gebedsruimte, waarbij als gevolg hiervan soms voorrang verleend dient te worden aan diensten en andere activiteiten.
  • Men dient enige kennis van schoonmaken te hebben.

Aanmelden of meer informatie: Alex Hendrickx (alexhendrickx56@gmail.com) of neem contact op met het secretariaat van 't Heike.

Eenmaal per maand op zondag van 11.00-11.30 vindt de kinderwoorddienst plaats, tijdens de eucharistieviering in de Heikese kerk.

De vrijwilligers krijgen uitleg over de katechese die ze nodig hebben om in de werkgroep te helpen.

Vereisten:

  • Affiniteit hebben met kinderen van 5 tot en met 10 jaar.
  • Goed kunnen samenwerken met andere vrijwilligers.
  • Enthousiast het geloof kunnen overdragen.

Aanmelden of meer informatie: Alex Hendrickx, alexhendrickx56@gmail.com
Of neem contact op met het secretariaat van 't Heike.

Wij zoeken vrijwilligers die in hun eigen wijk of buurt het parochieblad willen rondbrengen. Je haalt het parochieblad op bij de receptie van de pastorie (Bis. Zwijsenstraat 3 in Tilburg) of je krijgt de parochiebladen bij je thuis afgeleverd. Eén keer per jaar breng je ook de brieven van Kerkbalans rond in dezelfde omgeving waar je de parochiebladen rondbrengt.

Aanmelden of meer informatie: Alex Hendrickx (alexhendrickx56@gmail.com) of neem contact op met het secretariaat van 't Heike.

We zoeken een vrijwilliger die de Eucharistieviering kan ondersteunen met het openen van de kerk en het klaarzetten van de benodigdheden op maandag en woensdag van 11:30-12:45 uur en op zaterdag van 11:30-14:00 uur.

Aanmelden of meer informatie: Alex  Hendrickx (alexhendrickx56@gmail.com) of neem contact op met het secretariaat van 't Heike.

We zoeken een vrijwilliger voor voor het schenken van koffie voorafgaand aan de zondagse Eucharistieviering van 11:30 uur. Meer informatie: tomwerkhoven@live.nl.

We zoeken een vrijwilliger voor de organisatie van de maandelijkse inloopconcerten (eerste zaterdag van de maand). Meer informatie: tomwerkhoven@live.nl.

We zoeken vrijwilligers voor het klaarzetten en opruimen van allerhande zaken, die bij vieringen of diensten horen.
Op zaterdagavond van 17:30 tot 20:30 uur of in overleg.

Aanmelden of meer informatie: Koos van Beijsterveldt, vanbeijsterveldtkoos@gmail.com.

We zoeken vrijwilligers die willen lezen tijdens vieringen of diensten.
Zaterdagavond van 19:00 tot 20:00 uur.

Aanmelden of meer informatie: Koos van Beijsterveldt, vanbeijsterveldtkoos@gmail.com.

We zoeken vrijwilligers voor het schoonhouden van de kerk.
Uren vast te stellen in overleg.

Aanmelden of meer informatie: Marie-José Hulskramer, m.hulskramer@kpnmail.nl.

Lees hier over het vrijwilligersbeleid van onze parochie