• darkblurbg

Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan het realiseren van allerlei activiteiten binnen de parochie. Als u een steentje wilt bijdragen, raadpleeg dan de bestaande vacatures in de vacaturebank voor vrijwilligers hieronder. U kunt ook contact opnemen met het centrale parochiesecretariaat of met het secretariaat van één van de locaties.

Ook uw hulp kunnen wij gebruiken.


Beheerder Facebookpagina
Samen met de Werkgroep Communicatie zorg je voor het beheer van de centrale Facebookpagina van de parochie.

Aanmelden of meer informatie: Martijn Antens, bestuurslid Communicatie, m.antens@parochiedegoedeherder.nl

Doel: gesprekken voeren met mensen die met een hulpvraag bij de kerk komen en samen oplossingen zoeken.

De taken van de vrijwilliger zijn:

 • Als iemand met een hulpvraag zich (vaak via het secretariaat van de kerk) bij de Samaritaan gemeld heeft, contact opnemen met de hulpvrager en een afspraak maken voor een gesprek. Dit kan op de kerklocatie of bij de hulpvrager thuis.
 • Het gesprek met de hulpvrager voeren en al pratende kijken of je samen een oplossing kunt vinden.
 • Het bijwonen van de driemaandelijkse vergaderingen van de werkgroep. Hier worden casussen besproken: dit was het geval, zo hebben we het opgepakt, doen we het volgende keer weer zo, of anders?

Wat is er voor nodig?

 • Het kunnen onderschrijven van de uitgangspunten van De Samaritaan.
 • Een warm hart hebben voor mensen in nood.
 • Goed kunnen luisteren, de hulpvraag goed kunnen verstaan.
 • Bekendheid met maatschappelijk werk en hulpverlening is een pre.

Aanmelden of meer informatie: tvdboom@parochiedegoedeherder.nl.

De taak van de vrijwilliger: stadsbezoekers die in de kerk komen gastvrij ontvangen tijdens de open-kerk uren.

We zijn op zoek naar enthousiaste personen die minimaal 1 keer in de maand, op een vast tijdstip, ons zouden willen ondersteunen met het openhouden van de kerk voor het publiek. Vaker mag natuurlijk altijd!

Je moet in staat zijn om, bij vragen van bezoekers, met enthousiasme iets over de kerk en wat het geloof voor jouw persoonlijk betekent te kunnen vertellen. Daarnaast is er een aantal aanvullende taken zoals: het zelfstandig open en sluiten van de kerkdeuren en het beheren van een kleine kas voor de verkoop van kleine religieuze voorwerpen, zoals kaarsen, beeldjes et cetera.

Tijdstippen waarop het open-kerk is:
Woensdag van 14:00 tot 16:00 uur
Donderdag van 18:30 tot 21:00 uur
Zaterdag van 14:00 tot 16:00 uur  

Aanmelden of meer informatie: Alex Hendrickx, alexhendrickx56@gmail.com
Of neem contact op met het secretariaat van 't Heike.

 • Gevoel hebben voor bloemschikken/decoreren
 • Creativiteit is een pre
 • Bereidheid om mee te doen met cursus "Liturgisch bloemschikken"

Aanmelden of meer informatie: Annie van Heerebeek, joann3@home.nl.

Vereisten:

 • Goed kunnen samenwerken met andere vrijwilligers.
 • Er rekening mee dienen te houden dat u in een monumentaal gebouw werkzaamheden gaat verrichten, waarbij men gebonden is aan de daaraan verbonden voorschriften met het gebruik van schoonmaakmiddelen.
 • Werkzaamheden worden verricht in een gebedsruimte, waarbij als gevolg hiervan soms voorrang verleend dient te worden aan diensten en andere activiteiten.
 • Men dient enige kennis van schoonmaken te hebben.

Tijdstip werkzaamheden:
dinsdag van 09:30 tot 12:00 uur
woensdag van 09:30 tot 12:00 uur

Aanmelden of meer informatie: Alex Hendrickx, alexhendrickx56@gmail.com
Of neem contact op met het secretariaat van 't Heike.

Deze werkgroep zorgt voor het schoonhouden van het interieur en de directe omgeving van de kerk in Goirle.

 • Iedere maandag van 13:00 tot (ongeveer) 14:30 uur.
 • Kun je niet elke week, minder vaak is ook goed.
 • We bieden je een voldaan gevoel na afloop en koffie of thee met een koekje

Aanmelden of meer informatie: Ans Gruijthuisen (013-5300664).

Eenmaal per maand op zondag van 11.00-11.30 vindt de kinderwoorddienst plaats, tijdens de eucharistieviering in de Heikese kerk.

De vrijwilligers krijgen uitleg over de katechese die ze nodig hebben om in de werkgroep te helpen.

Vereisten:

 • Affiniteit hebben met kinderen van 5 tot en met 10 jaar.
 • Goed kunnen samenwerken met andere vrijwilligers.
 • Enthousiast het geloof kunnen overdragen.

Aanmelden of meer informatie: Alex Hendrickx, alexhendrickx56@gmail.com
Of neem contact op met het secretariaat van 't Heike.

Meer informatie: tomwerkhoven@live.nl

meer informatie: tomwerkhoven@live.nl

We zoeken vrijwilligers voor het klaarzetten en opruimen van allerhande zaken, die bij vieringen of diensten horen.
Op zaterdagavond van 17:30 tot 20:30 uur of in overleg.

Aanmelden of meer informatie: Koos van Beijsterveldt, vanbeijsterveldtkoos@gmail.com.

We zoeken vrijwilligers die willen lezen tijdens vieringen of diensten.
Zaterdagavond van 19:00 tot 20:00 uur.

Aanmelden of meer informatie: Koos van Beijsterveldt, vanbeijsterveldtkoos@gmail.com.

We zoeken vrijwilligers voor het schoonhouden van de kerk.
Uren vast te stellen in overleg.

Aanmelden of meer informatie: Marie-José Hulskramer, m.hulskramer@kpnmail.nl.

Eens in de 2 a 3 maanden de post rondbrengen in uw omgeving.

Aanmelden of meer informatie: Alex Hendrickx, alexhendrickx56@gmail.com
Of neem contact op met het secretariaat van 't Heike.

Lees hier over het vrijwilligersbeleid van onze parochie