• darkblurbg

01-04-2021: De preek van Witte Donderdag 2021
Bij het Laatste Avondmaal wast Jezus die de voeten van zijn leerlingen. Petrus is het niet eens met de gang van zaken; het lijkt wel een beetje op stechelen: welles nietes. Ondertussen gaat Jezus op zijn knieën om de voeten van Zijn leerlingen te wassen. Het wassen van voeten is geen uitvinding van Jezus. Als mensen na een lange reis een huis binnenkwamen, wasten gewone mensen hun eigen voeten. Rijke mensen hadden daar slaven voor die dat vieze werkje deden. Dat maakt wat Jezus doet zo bijzonder. De leerlingen van Jezus hadden hun eigen voeten kunnen wassen, zoals ze altijd deden, maar Jezus stond erop als een slaaf hun voeten te wassen. Voor alle duidelijkheid: het waren geen voetjes van prinsjes, neen, deze voeten zullen vuil geweest zijn en stonken. Vieze zweetvoeten! Petrus moppert. Jezus, de Messias, Degene die Petrus ‘de Heilige Gods’ genoemd had: “Nooit in der eeuwigheid zult Gij mij de voeten wassen!” zegt Petrus. Zo’n slavenwerk. Maar Jezus kijkt anders naar de dingen. Hij wil zijn leerlingen laten zien – en wij zijn ook leerlingen – hoe vastbesloten Hij is om ons te redden. Er is geen viezigheid zo groot, zelfs geen vieze zweetvoeten, die Hem kan tegenhouden. De Heer wil er alles aan doen om ons te wassen, te reinigen, te zuiveren. Door de voeten van zijn leerlingen te wassen, laat Jezus zien dat Hij gekomen is om ons te dienen, het mag wat kosten, tot het geven van Zijn leven om ons te redden.

De tweede reden waarom Jezus hun voeten wast is (en Hij zegt het tegen zijn leerlingen): “Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gij zoudt doen zoals Ik u gedaan heb.” Jezus wil dat we doen zoals Hij: Hem navolgen, elkaar vergeven, elkaar helpen in naastenliefde. Zoals er geen zonde te groot is om te vergeven, zo is er geen taak te klein om iemand te helpen die in nood is. Als Jezus bereid is om Zich te bukken, dan moeten wij het ook. Als Jezus als een slaaf iemand wil dienen, dan moeten wij ook doen wat we kunnen om dienstbaar te zijn. We moeten niet direct letterlijk elkaars voeten wassen, maar als er in ons leven iets moeilijk en onplezierig is, kunnen wij zoals Jezus toch ons best doen. Als Christen maken wij dan God groot en dragen we bij aan de heling van mensen.

Vandaag vieren we ook het Laatste Avondmaal. Ongeveer 2000 jaar geleden schonk Jezus voor de eerste keer Zichzelf. Hij doet het ook deze avond wanneer we aan het altaar de Mis vieren en we de Heilige Communie ontvangen. Hij geeft Zijn leven. Laten wij net als Hij ons leven geven aan de mensen om ons heen. De Heer zelf geeft nooit op Zijn leven te geven om ons te beschermen tegen de hardheid van de wereld. Onze God geeft nooit op, maar heeft ons lief tot het einde toe. Morgen wordt Jezus gekruisigd, als teken van liefde en overgave, zover gaat liefde zodat wij verzoend worden met God en met elkaar, en er echte vrede in ons hart kan komen. Er is in onze wereld veel vuiligheid en smerigheid en er zijn duistere plekken, ook in ons eigen hart, en toch moeten we ons niet laten ontmoedigen. Elk jaar, elke dag zelfs mogen wij ons verheugen, want we weten dat de Heer bij ons is. De Heer is dan ook blij met ons. Maar de Heer huilt als we Hem afwijzen en vervulling zoeken door vluchtige en tijdelijke dingen na te jagen.

Het is zoals met het spinnetje en het web. Wellicht heeft u dit verhaal al eerder gehoord. Er was eens een spinnetje dat aan een lange draad van boven naar beneden kwam en een prachtig net bouwde. Een echt kunstwerk van zilveren draden. Als het geregend had was het alsof er parels in het web hingen. Het net deed ook zijn werk: er kwamen vliegjes in en het spinnetje werd een spin. Elke dag controleerde de spin het web en werden hoekjes bijgewerkt en werd rommel opgeruimd. Toen de spin bij de lange draad kwam die recht naar boven ging, dacht ze: “wat doet die draad hier?” en beet de draad met één beet door. Het gevolg was dat heel het net instortte. Ik weet niet hoe het met de spin afgelopen is. Maar zo is het ook in ons leven: vergeet God niet, houdt Hem vast, versterk het contact met Hem. Ontmoet Hem in de Mis en laat u door Hem bezielen en inspireren. Elkaar helpen en elkaars ‘voeten wassen’. Als we dat doen zal Hij onze diepste verlangens vervullen, misschien niet allemaal in dit leven, maar wel in het eeuwig leven. Daar zal Hij onze diepste verlangens vervullen.

Amen.