• darkblurbg

01-01-2021: De preek van Moeder Gods 2021
Mens-worden, hoe doe je dat? Mens-zijn, wat is dat? De eerste dag van het jaar mag ik op het eind van deze viering de oude priesterlijke zegen geven. We hoorden ze in de eerste lezing: “Moge de Heer u zegenen en behoeden! Moge de Heer de glans van zijn gelaat over u spreiden en u genadige zijn (…) Moge de Heer u vrede schenken!” De zegen werd door God aan Aaron en zijn zonen toevertrouwd, dat wil zeggen aan de priesters van het volk van Israël. Het is een drievoudige zegen waarin de Naam van de Heer drie keer herhaald wordt. De kern van elke zegen is: Gods aanwezigheid, Zijn Naam dragen, in Zijn aanwezigheid blijven. De herders wisten dat. De herders waren in Gods aanwezigheid, droegen Zijn Naam, bleven in Gods aanwezigheid. Zo hadden ze een speciale antenne voor God ontwikkeld. En toen ze God gewaar werden “haastten ze zich naar Bethlehem en ze vonden Maria en Jozef en het pasgeboren Kindje” niet in een groot paleis in een gouden bedje, maar “in een kribbe”, een voederbak voor de dieren. Dit Kind Jezus brengt iets nieuws. Het gaat niet om grootsheid en materialisme, maar het gaat om liefde en goedheid, het gaat om God zelf. Jezus – zijn Naam betekent ‘God redt’ – is gekomen om licht te brengen aan mensen die in duisternis zitten, Licht dat de ogen van mensen opent. Jezus is de Heer van Hemel en aarde en wil mensen zegenen, aanraken.

De eerste die gezegend werd is de Maagd Maria. Zij werd door de Engel Gabriël aangesproken als “vol van genade” en door Elisabeth “gij zijt de gezegende onder de vrouwen”. Heel Maria’s leven is gericht op de “gezegende vrucht van Haar schoot” Jezus. “Maria bewaarde alles wat met Jezus gebeurde in Haar hart en overwoog het bij zichzelf”. De Moeder van God is de eerst gezegende en Zij brengt de zegen tot bij Haar kinderen, tot bij ons. Zij “bidt voor ons, nu en in het uur van onze dood”, Ze bidt voor heel de mensenfamilie, voor heel de Kerk ook. Maria is onze Hemelse Moeder en Moeder van de Kerk. De Kerk verkondigt het Evangelie, de Blijde Boodschap, en zaait zo Gods Woord over heel de aarde en schenkt zo nieuw leven. Vooral in de doop is dit duidelijk. Als mensen gedoopt worden, worden ze met God verbonden op een bijzondere manier. Men kan dan zeggen: “Abba, Vader!” De mensen kunnen de vrede niet uit zichzelf vinden. Mensen hebben God nodig, ze hebben Maria, Jezus en de Kerk broodnodig. Jezus Christus is onze vrede (Ef.2,14). Vandaag – 1 januari, Moeder van God – wijst Maria naar Haar Zoon, Maria wijst ons de Weg. We vragen aan Maria dat ze ons begeleid met Haar bescherming. Als we dat oprecht vragen komt er een revolutie in het denken. De digitale revolutie met computertechnologie heeft ons veel gebracht, maar de echte revolutie is die van de geest, de verandering in ons denken en in onze moraal. De geboorte van Jezus was een revolutie in hoe we kijken naar onze medemensen en naar onszelf. Jezus was geen revolutionair, maar toch heeft Hij een revolutie gebracht in onze kijk op God en in ons omgaan met elkaar. Je mag God Vader noemen, Maria mag je Moeder noemen, Jezus is onze Grote Broer, wij zijn dan ook broers en zussen van elkaar. Daarom, gedraag je als een kind van die Hemelse Vader en van Maria. Wil je weten hoe God de Vader er uit ziet? Kijk dan naar Jezus, dan zie je Gods Zoon in actie.

We krijgen weer een heel nieuw jaar om de Heer te ontmoeten in gebed, in de Bijbel, in de Heilige Communie ook. God maakt Zichzelf klein, zo klein als een stukje Brood, zodat we Hem kunnen ontvangen, zodat Hij ons kan inspireren om Hem en elkaar te begrijpen en lief te hebben. Nieuwe digitale ontwikkelingen kunnen mensen ingrijpend veranderen en lang doorwerken in het leven. Maar dat geldt ook voor Jezus Blijde Boodschap en Zijn aanwezigheid in jouw leven. Het nieuwe dat Jezus heeft gebracht gaat al honderden jaren mee en is nog lang niet uitontwikkeld. Mens-worden, hoe doe je dat? Mens-zijn, wat is dat? In elke tijd is Jezus aanwezig met Zijn Heilige Geest. U en ik mogen verder gaan met wat Hij heeft gebracht, nieuwe mensen worden, betere mensen worden. De Moeder van God, Maria, bidt voor ons. Dat geloof ik. Ik wens u een gezegend 2021: “Moge de Heer u zegenen en behoeden! Moge de Heer de glans van zijn gelaat over u spreiden en u genadige zijn (…) Moge de Heer u vrede schenken!”

Amen.