• darkblurbg

25-04-2021: De preek van de vierde zondag na Pasen 2021
De vierde zondag na Pasen gaat over de Goede Herder die zichzelf geeft voor het levensgeluk van de schapen. Deze zondag wordt ‘Roepingenzondag’ genoemd. Jezus, de Goede Herder, roept mensen om priester te worden, of religieuze, of om te trouwen, of wat dan ook. Iedereen is door God geroepen. Wat is roeping? Het is een taak of een doel dat God in uw hart legt. Het is een zaadje dat ontkiemt tot een boom met vele goede vruchten. We zijn allemaal verschillend en iedere roeping is uniek. God roept ons. Maar… de eerste vraag die we ons moeten stellen: bestaat God?

Zo was er eens een ridder die aan een groot filosoof, Blaise Pascal, vroeg: “Bestaat God, ja of neen?” Pascal zei: “Die kans is fifty-fifty. Maar waarom wil je het weten?” De ridder zei: “Als ridder heb ik een wild leven met vechten, vrouwen en zuipen. Maar het knaagt in mijn binnenste. Als God niet bestaat, kan ik rustig doorgaan met dit wilde leven, wat kan mij het schelen. Maar als God wel bestaat, dan zijn de tien Geboden waar, dan is er leven na de dood, dan is er een Hemel en een hel, en dan denk ik dat het slecht met me afloopt. Dat risico wil ik niet lopen, want de eeuwigheid duurt wel heel lang. Daarom wil ik nu weten: bestaat God, ja of neen? Als iemand kan garanderen dat God bestaat, ga ik anders leven, beter.” Pascal zegt: “Ik heb geleefd zoals jij nu leeft. Ik vocht niet, maar ik gokte. Ik ben daar niet trots op, maar omdat ik gokte kon ik gemakkelijker geloven. Ik ontdekte dat ik op God moest gokken, zoals bij roulette alles op één nummer zetten, alles inzetten op God!” De ridder vindt dat raar, wie praat er zo over God en geloof? Maar Pascal gaat verder: “Zullen we wedden? Ik wed dat God bestaat en jij wedt dat God niet bestaat.” De ridder vraagt: “Wat krijg ik dan als ik win?” Pascal zegt: “Als je wint heb je gelijk, dan bestaat er geen God. Maar als er geen God bestaat is het leven zinloos en leeg en dan krijg je dus eigenlijk… niets. Maar als ik win” zegt Pascal “is er geluk en een eeuwige toekomst voor mij, én voor jou. Dan winnen we allebei”. De ridder vindt het idee van een weddenschap onfatsoenlijk, raar, zo ga je niet met God om. Toch vraagt de ridder: “Waar wedden we voor?” En Pascal antwoordt: “Dat is het belangrijkste punt: jouw levensstijl. Pak de Bijbel en lees wat Jezus doet en doe hetzelfde: delen met de armen, niet de baas spelen, als iemand je slaat niet terugslaan, je vijanden beminnen, niet stelen, niet doden, mensen vergeven, elkaar helpen, bidden.” “Tja” zegt de ridder, “Maar is het waar wat in de Bijbel staat? Bestaat God? Is Jezus de Zoon van God? Word ik gelukkig als ik doe wat Jezus vraagt?” Pascal zegt: “WIL je het weten? Als je HET echt WILT weten kun je erachter komen of God bestaat. Jezus heeft gezegd dat ieder die naar Hem luistert en doet wat Hij zegt zal ontdekken dat het WAAR is wat Hij zegt. Leef ernaar en je zult ONTDEKKEN dat Hij bestaat.  Trouwens, wat zou je verliezen? Je twijfelt of jouw leven goed is. Door de weddenschap te aanvaarden zou je – zelfs als God niet bestaat – vol vrede zijn, liefdevol, betrouwbaar, dankbaar, vergevingsgezind, eerlijk en een goede vriend zijn. Dat is toch de moeite waard om voor te wedden! Je hoeft ook niet alles meteen perfect te doen, maar begin. Ik beloof je, je zult God ONTDEKKEN in de mate dat je met Hem leeft.”

Beste mensen, Ik weet niet wat de ridder gedaan heeft, maar Jezus is de Goede Herder, Hij heeft zorg voor Zijn mensen, voor u heel persoonlijk. Luister naar Hem, volg Hem, volg Hem na, bid tot Hem. Als een Goede Herder roept Hij u heel persoonlijk. Het kiempje dat in het hart van de ridder gelegd werd – de twijfel – is voldoende om te ontkiemen en tot een plantje te worden en te groeien tot een boom met vele goede vruchten. Uiteindelijk zijn we allemaal geroepen tot de Hemel en om daar te komen moeten we goede vruchten dragen. Om in de Hemel te komen moeten we heilig zijn. Moeder Teresa, een grote heilige, heeft eens gezegd: “Iedereen is geroepen om heilig te worden”. Dat is nogal wat. Misschien denkt u dat dat te hoog gegrepen is, onbereikbaar voor u? Neen! “Iedereen is geroepen om heilig te worden!” Hoe? Door te luisteren naar onze Goede Herder Jezus Christus, door Hem te volgen, door Zijn woorden in praktijk te brengen, door te bidden. Dan kunnen wij met de hulp van Jezus Christus onze roeping op aarde vervullen. Er is een heel kleurenpalet aan roepingen: als kind, tiener, jong volwassene, als vader, moeder, opa, oma, als alleenstaande... elke levensstaat is perfect geschikt om Jezus, de Goede Herder, te volgen. Er zijn vele wegen, maar ondertussen willen we heel bijzonder bidden voor jonge mensen die priester willen worden. Als er geen priesters bijkomen… dan kunt u straks de Goede Herder niet meer ontmoeten in de Heilige Communie. Daarom vragen we: “Heer, wil ook in onze tijd jonge mensen roepen, en aandacht en liefde wekken voor Uw Kerk. Maak hen gevoelig voor de Heilige Communie, Uw grote gave van liefde. Geef ons priesters die de Mis vieren tot vrede en welzijn van alle mensen en de hele wereld. Heer verhoor ons gebed op voorspraak van Maria. Amen.”

Amen.