• darkblurbg

04-04-2021: De preek van Pasen 2021
Als we ziek zijn lopen we naar de dokter. Als er ergens een grote uitverkoop is lopen we naar de winkel. Als er een kindje valt lopen we naar het kindje om het te troosten. In het Evangelie van vandaag lopen Petrus en Johannes naar het graf. Maria Magdalena had hen verteld dat het graf leeg was, dat Jezus’ lichaam weg was. U bent naar hier gekomen, gelopen, met de fiets of de auto, om de Verrezen Jezus Christus te ontmoeten. En ja, Hij is hier. De meeste mensen in onze samenleving zijn daar niet mee bezig. Het Christelijk geloof zegt hen niet veel meer, wat er in de kerk gebeurt interesseert hen niet. Als je naar de kerk gaat en dat het geloof een mysterie is, het wordt niet begrepen. Goed zijn voor elkaar, sociaal bezig zijn vanuit je geloof, dat wordt wel gewaardeerd, maar waarom moet je daarvoor naar de kerk? Wat doe je daar? Waar is dat goed voor? Als je gelovig bent, ben je eigenlijk niet meer van deze tijd. Want waar zijn die Christenen in hemelsnaam mee bezig? Toch is voor een Christen het geloof en de Kerk belangrijk. De Verrezen Heer Jezus komt hier aanwezig, een mysterie van Gods liefde. Onze niet-gelovige medemens zegt: “Wat hebben ze ons vroeger allemaal wijsgemaakt?”, maar wat maakt men ons nu wijs? Misschien was het vroeger niet zo onwijs. De meeste mensen begrijpen niet wat het Christendom is, maar hoe moeten wij daar mee omgaan? Hoe gaan we om met de vervreemding tegenover geloof, kerk en Heilige Mis? Welke gelovige houding past ons?

In elk geval blijven wij niet weg uit de kerk. We zijn naar hier gekomen, zoals Petrus en Johannes, om Jezus te zoeken. De kerk is altijd wel bezig met procedures en hervormingen, meestal is dat pijnlijk, maar waar het echt om gaat is het mysterie. Het is de kunst om het mysterie uit te leggen. Zoals Petrus en Johannes zijn wij naar hier gekomen om de Verrezen Jezus te zoeken en ons door Hem te laten inspireren en bezielen. We ontmoeten de Heer hier in gebed en in de Heilige Communie. Wat is in deze tijd onze Christelijke rol in de samenleving? Kijk naar de apostelen. Na de Verrijzenis van de Heer droegen ze het Christendom uit in een heidense cultuur. Wij zijn de apostelen van deze tijd en wij mogen het Christendom ook uitdragen in een cultuur die niet meer Christelijk is. Hoe doen we dat? Dat kun je best door vragen te stellen. Stel vragen! Stel vragen aan familie, vrienden, kennissen en buren. Bijvoorbeeld: wat is aangenaam leven? Is dat eten, drinken, feesten, vakantie, reizen? Het hoort er ook bij natuurlijk, maar wat is dan zinvol leven? Wat is een vervuld leven? Ben je blij met jouw leven zoals het nu is? Het leven van mensen verandert snel, het leven holt voort, met hoogtes en laagtes, soms met een depressie of burn-out. Als de navolging van Jezus Christus belangrijk is: wees dan blij, vreugdevol. En ja, wat is zinvol leven? Er zijn Christenen die houden van actie, doeners, er zijn Christenen die graag wat meer bidden. Het ideaal is bidden en werken natuurlijk, maar de maat daarin moet ieder voor zich bepalen, samen met Onze Lieve Heer zelf. Er zijn mensen die staan links en de kerk, anderen rechts, conservatief en progressief. Zelf sta ik liefst in het midden, gewoon Katholiek. De ene houdt meer van Paus Franciscus, de andere van Paus Benedictus. Maar eigenlijk gaat het daar allemaal niet om. Het gaat om Jezus Christus.

Petrus en Johannes lopen naar Hem toe. Toen ze zo naar de Heer op weg waren, was hun hart gevuld met hoop. Op deze paaszondag mogen wij onze hoop vestigen op Jezus Christus, die zetelt aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Als wij naar Jezus op weg zijn, zullen we Hem vinden., want Hij laat zich vinden omdat Hij Verrezen is en leeft. Hij wil ons net zo graag helpen als al die andere mensen die in de afgelopen 2000 jaar naar Hem toe liepen. De Heer zal ons leren wat onze diepste identiteit is: we hebben een ziel, het begin van het leven en het einde van het leven is heilig, er is een eindbestemming: de Hemel, God is rechtvaardig en zal het goede belonen en het onrecht straffen, God is een Vader en ik ben een kind van God, een broer van Jezus, ik zal ook eens Verrijzen uit de dood om eeuwig te leven. Laten wij vandaag dit mysterie, de belangrijkste gebeurtenis van de menselijke geschiedenis, vieren en ingaan op de uitnodiging van Jezus. Loop naar Hem toe. Laat je door niets of niemand tegenhouden. Loop naar Hem toe om Zijn liefde te ontvangen en vol te raken met Zijn vrede en vreugde. Loop naar Hem toe om Hem in de Heilige Mis te ontvangen als het Levende Brood. Vraag Hem in jouw hart te komen en je te bezielen. Er zijn geen voorwaarden of eisen, de Heer Jezus wil heel graag dat we tot Hem komen, precies zoals we zijn. Als we dat doen, zal Hij ons verder helpen op de weg van geloof, hoop en liefde, en dan is het een Zalig Pasen.

Amen.