• darkblurbg

09-05-2021: De preek van de zesde zondag van Pasen 2021
Vandaag horen we Jezus zeggen: “”Vrienden (…) Gij zijt Mijn vrienden als gij doet wat Ik u gebied” en “u heb Ik vrienden genoemd”. Een vraag aan u: bent u een vriend of vriendin van de Heer? Het is een voorrecht als u Jezus als Vriend hebt. God zelf! Dan sta je sterk, een sterkere Macht is er niet. In de Bijbel wordt van Abraham gezegd dat hij Gods vriend is (Jac.2,23). Maar weet je wat er met hem gebeurd is? Abraham moest wegtrekken uit zijn vaderland, hij kwam in allerlei onmogelijke situaties terecht, hij heeft enorm lang moeten wachten op de geboorte van een zoon. Vandaag noemt Jezus zijn leerlingen een paar keer vrienden. Weet je wat er met hen gebeurd is? De apostel Jacobus werd al snel gedood, Petrus werd in Rome ondersteboven gekruisigd, ook de andere apostelen zijn de marteldood gestorven, behalve Johannes, die werd verbannen naar het eiland Patmos. En Jezus zelf, Hij is méér dan een Vriend van God, Hij is de Zoon van God en wat is er met Hem gebeurd? Hij werd geboren in een vuile stal, moest vluchten naar Egypte, Hij stelde Zijn leven in dienst van God en de mensen en als ‘beloning’ stierf Hij aan een Kruis. En Maria dan? Ze is Moeder van God, maar als jonge vrouw moest ze een onmogelijke zwangerschap uitleggen, vluchtten naar Egypte, haar Zoon volgen die veel tegenwerking kende, niet snappen waarom, en dan onder aan het Kruis staan als Hij stierf. Misschien denkt u nu: “Vriend van God? Neen bedankt. Ik kan maar beter bevriend zijn met de wereld, het wereldse,      dat is veel aantrekkelijker: welvaart, luxe, gemak, carrière, plezier en genieten. En als het niet leuk meer is, dan stappen we er uit. Soms denk ik als priester ook wel eens: waar ben ik in Godsnaam aan begonnen?

Tja, mensen die dicht bij God leven, met Jezus bevriend zijn, krijgen het soms zwaar. Even een grapje tussendoor: Theresia van Avila, een grote heilige uit de 16de eeuw, heeft eens tegen Onze Lieve Heer gezegd: “Als Gij zo met Uw beste vrienden omgaat, dan snap ik waarom U zo weinig vrienden hebt”. Waarom hebben de vrienden en vriendinnen van de Heer dikwijls de wind op kop? Het antwoord is eigenlijk heel simpel: omdat God, Jezus, niet bemind wordt en soms wordt afgewezen. En als God wordt afgewezen, worden dus ook de vrienden van God afgewezen. Johannes schrijft in zijn Evangelie: “Hij was in de wereld; de wereld was door Hem geworden en toch erkende de wereld Hem niet. Hij kwam in het zijne, maar de zijnen aanvaardden Hem niet” (Joh.1,10-11). De wereld kiest voor de sterkste, de beste, de mooiste, de knapste, de rijkste en kijkt neer op alles en iedereen die dat niet is. De wereld denkt geen Verlosser nodig te hebben, toch zeker niet iemand die aan een Kruis sterft als een misdadiger. En toch… God wil onze Vriend zijn en Hij blijft naar ons toekomen. “Vrienden” zegt Hij, “Als gij mijn geboden onderhoudt zult gij in mijn liefde blijven (…) dit zeg Ik u opdat mijn vreugde in u moge zijn en uw vreugde volkomen moge worden (…) u heb Ik vrienden genoemd, want Ik heb u alles meegedeeld wat Ik van de Vader heb gehoord”. Beste mensen, als je bevriend bent met de Heer, dan is er vreugde in uw hart. Zelfs als stormt het om u heen, in uw hart is er vrede, vreugde, liefde. Het is zoals in een storm op zee met grote golven, onder de oppervlakte is er rust en vrede. Als je dat ontdekt hebt, dan wil je eigenlijk niets anders meer. Dan wil je Hem ontmoeten in de Heilige Communie bijvoorbeeld. De Heer geeft Zijn leven, maar de meeste mensen interesseert het niet. God stuurt Zijn Zoon, de Koning van de Vrede, maar de wereld wil die vrede niet, want je verdient er niets aan. Ja, Jezus is Koning, en als je Hem wilt volgen moet je de smalle weg van de dienstbaarheid en liefde gaan. De wereld snapt dat niet, want dan moet ze veranderen, bidden.

Bent u een vriend of vriendin van de Heer? Wilt u een vriend/vriendin en kind van God zijn? Besef dan dat de wereld met u lacht en niet serieus neemt. In het ergste geval verlies je vrienden en vriendinnen. En ja, ook in de kerk loopt het niet altijd even gesmeerd. Je wilt zoveel en er kan soms zo weinig. Hou Onze Lieve Heer vast. Als je dat doet, leidt de Heer je binnen in zijn Koninkrijk, in zijn Kerk, in de kring van Zijn vrienden en vriendinnen. Je zult dan ‘gaande de weg’ een vreugde proeven die niemand je kan geven. Het is zoals de vreugde van Maria, die Jezus in haar armen hield in de stal van Bethlehem. Het is dezelfde vreugde die Jezus had toen Hij het uitjubelde omdat God de Vader het geheim van Zijn Koninkrijk openbaarde aan Gods kinderen. Wij zijn kinderen van God, én ook kinderen van Maria en Zij verdedigt en beschermt ons moederlijk tegen gevaar. Zij heeft het leven verdedigd van Haar Zoon toen koning Herodes Hem wilde doden; Maria is samen met Jozef en Jezus in de winterkou gevlucht naar Egypte. Maria heeft het leven van Jezus beschermd en dat zal ze ook met ons leven doen. Wij zijn Haar adoptiefkinderen. Telkens als wij tot Haar bidden – de Rozenkrans bijvoorbeeld – roepen wij om de moederlijke bescherming van onze Heilige Moeder. Doen, zou ik zeggen. Je krijgt er zoveel voor terug.

Amen.