• darkblurbg

03-04-2021: De preek van de Paaswake 2021
De 40-daagse vastentijd is voorbij. We vieren nu de grootste gebeurtenis in de geschiedenis van de mensheid: Jezus is opgestaan uit de dood, Hij is Verrezen en leeft! Dit is veel belangrijker dan de uitvinding van het vliegtuig of de computer. Als het goed is verandert Jezus’ Verrijzenis het leven: er is nu al vreugde en dankbaarheid, duisternis verandert in licht, de dood heeft niet het laatste woord, tranen drogen op, dood verandert in leven, moeilijkheden en pijn zullen ooit in oneindige vreugde veranderen. Met Pasen zien we wat Gods bedoeling is met de mens, met ieder van ons. Jezus is als Zoon van God de hoofdrolspeler en in Hem komt alles samen, heel het heelal wordt in Hem omgevormd en wij met Hem. Het feit dat Jezus Verrezen is, geeft aan dat het enigste doel van het leven het eeuwige geluk in de Hemel is. Wij mogen ons daar nu al op voorbereiden door goede woorden en gedachten, door goed te doen en het kwade te laten. Want Jezus Christus is de eerste die Verrezen is, wij zullen Hem straks volgen. De geschiedenis van de mensheid zou verschrikkelijk zijn als er na dit leven geen leven meer is, en de doodse stilte eeuwig zou duren. Ik heb eens iemand horen zeggen: “het leven van een mens is een klein lichtpuntje van een paar jaar in een zee van oneindige duisternis”. Ik dacht toen: “sukkelaar”. Als dat waar is dan is de dood een afgrond in het niets, waarin niets of niemand is. De liefde, die het leven de moeite maakt om te leven, zou dan een korte illusie zijn. Zonder Jezus’ Verrijzenis zou er geen vergiffenis zijn, geen gerechtigheid, geen bestraffing van het kwade en geen beloning voor het goede. Zonder Jezus’ Verrijzenis uit de dood zou er alleen maar wanhoop zijn. Maar zo is het niet. Jezus Christus is Verrezen en het licht van de hoop kan als een opgaande zon over de mensen stralen.

Er is hoop! Maar we leven nog in deze wereld en we lezen in kranten en zien in de media berichten over geweld, onderdrukking, uitbarstingen van onvrede. Overal zijn er mensen die oproepen tot vrede en worden topontmoetingen georganiseerd, maar die woordenvloed verandert weinig of bijna niets. Wat echt nodig is is de bekering van het hart en de terugkeer naar Jezus Christus. Hij is de Koning van het Leven en de Vrede. En echte vrede is de vrucht van gebed, het is een geschenk van boven. Daarom: geloof! Geloof dat Jezus leeft en je wil helpen om van het leven iets moois te maken. Geloof dat de Verrijzenis van Jezus geen happy end is van een fantasyfilm, het is ook niet het gelukkige einde van een mooi fabeltje; Jezus’ Verrijzenis is het krachtig handelen van God de Vader die, waar menselijk gezien alle hoop vervlogen is, ingrijpt. Wij zijn gedoopt, we dragen God in ons hart, het zaad van Zijn vrede is in ons hart aanwezig, ieder van ons kan dat laten ontkiemen door te geloven dat Jezus Christus leeft. Hij wil en zal ons inspireren als we Hem uitnodigen. Daarom, nodig de Heer uit! Vraag Hem u te helpen!

Hoe helpt God ons? Wel, ieder mens heeft obstakels in het leven, iets wat moeilijk is, beproevingen. God laat dat toe zodat we leren bidden en sterker worden. Zo was er eens een vlinder die om uit de cocon te komen een hele tijd aan het worstelen was. De vlinder worstelde en worstelde en het leek erop dat de vlinder het niet zou halen. Een man zag dat en dacht: “ik ga die vlinder helpen”. Hij nam een schaar en knipte een gaatje in de cocon zodat de vlinder er makkelijker uit kon. “Héhé, dat ging beter!” De vlinder komt makkelijk uit de cocon, maar de vleugels van de vlinder plakken nog tegen elkaar. De man hoopte dat de vlinder de mooie vleugels zou openen, maar dat gebeurt niet. Die vlinder heeft nooit gevlogen. De man besefte niet dat het geworstel van de vlinder nodig was om vocht in de vleugels te persen zodat de vlinder zou kunnen vliegen. Ook voor ons is dat zo. In ons leven zijn beproevingen nodig om sterke vleugels te krijgen en uit te vliegen. Ouders die hun kinderen zouden behoeden voor vanalles en nog wat, die kinderen kunnen niet goed uitvliegen. Als er moeilijkheden en beproevingen zijn en als je dan bidt om kracht, kun je de beproevingen overwinnen; als je bidt om liefde, zal God je mensen op jouw weg zetten die je kunt beminnen; als je bidt om wijsheid, zal God je inspireren om de problemen op te lossen; als je bidt om moed en geduld, zal God je helpen om alle obstakels te overwinnen; en als je bidt om leven, zal God straks de steen voor de ingang van het graf wegrollen en geeft Hij je het eeuwig leven. Daar gaan we voor! Dan is het een Zalig Pasen!

Amen.