• darkblurbg

16-05-2021: De preek van de zevende zondag van Pasen 2021
In het korte stukje Evangelie van vandaag staat negen keer het woord ‘wereld’. Het is een woord dat veel leert over het Christendom. Als Christen zijn we gericht op de wereld, hoewel de wereld het Christendom en Jezus Christus niet begrijpt, sterker nog: de wereld wijst het Christendom en Jezus Christus af. Alles wat God van de mensen vraagt is voor hun eigen geluk. Maar dat begrijpt men niet. De meeste mensen vinden God en Gods Geboden streng en veeleisend. Als mensen maar eens zouden beseffen hoe lief God is, hoe goed Hij is, hoe bezorgd en begaan Hij met ons is. Als de mensen zouden toelaten dat God hen helpt, de wereld zou er veel beter uitzien, want “God is liefde” lezen we in de tweede lezing. In die liefdeseenheid van God geven Vader, Zoon en Heilige Geest zichzelf helemaal aan elkaar, totaal, altijd. Die liefdesgave is een voorbeeld voor ons allemaal. Als Christen zijn wij ook geroepen om onszelf te geven aan elkaar, in liefde. We zijn geroepen om onze liefde aan alle mensen te geven, d.w.z. aan de wereld om ons heen. God de Vader heeft Zijn Zoon Jezus aan ons gegeven om ‘de Redder’ van de wereld te zijn, ‘de Heiland’ staat in de tweede lezing. Een heiland is iemand die alles heel maakt, alles herstelt, alles nieuw maakt. Dat doet Jezus Christus, maar de wereld wijst Hem af.

In het Evangelie zegt Jezus: “Heilige Vader (…) toen Ik bij de mensen was bewaarde Ik in uw Naam hen die Gij Mij hebt gegeven”. God de Vader heeft ons aan Jezus gegeven. Jezus is onze Heer en Leraar. En zoals Johannes schrijft: “Als God ons zozeer heeft liefgehad moeten ook wij elkander liefhebben”. Liefhebben, elkaar graag zien, gaat niet vanzelf, daar moet je iets voor doen, we moeten meewerken. Het is zoals met een viool en een vioolspeler. Ze vormen een eenheid, een viool en een vioolspeler kunnen niet zonder elkaar. Wij zijn de viool, Jezus is de Vioolspeler. Er zijn allerlei snaren die goed gestemd moeten zijn om een mooie melodie te maken. De snaren zijn onze gaven en talenten, onze deugden ook. Maar een viool en een vioolspeler hebben ook een strijkstok nodig. Dat is de Heilige Geest. De Heilige Geest wordt bewogen door Jezus Christus en wij laten dat gebeuren. Daarom, open uw hart, laat je raken door Jezus Christus en Zijn Heilige Geest. Werk mee met God. Onze taak is het ervoor te zorgen dat de snaren van onze viool elk ogenblik in orde zijn, goed afgestemd zijn en een mooie melodie voortbrengen. Heel het Christelijk leven bestaat erin een mooi geschenk te worden voor God (die is Vader, Zoon en Heilige Geest), maar ook om een Godsgeschenk te zijn voor onze medemensen. Dat is wat Johannes in de tweede lezing schrijft: “Als wij elkaar liefhebben woont God in ons en is Zijn liefde in ons”. Natuurlijk zijn we vrije mensen. Ieder mens kan zich in vrijheid geven aan de Heer. Als we dat doen zullen we ‘gaande de weg’ één worden met God en een vreugde smaken; zoals Jezus zegt: “dat zij Mijn vreugde tenvolle in zich zouden bezitten”.

Volgende week is het Pinksteren en dan vieren we de komst van de Heilige Geest, de Geest van Jezus is dat. De Heilige Geest van Jezus doet ieder die zijn of haar hart opent en meewerkt, overgaan van chaos naar orde, van wanorde, verwarring en verstrooiing naar eenheid en schoonheid. Het is een schoonheid die samenvalt met Gods Plan voor ieder van ons. Als wij meewerken met God, met Jezus Christus, ontstaat er een melodie in ons leven waar iedereen van kan meegenieten. Spreek daarom dikwijls met God, met Jezus Christus. Bid tot Hem. Samen sta je sterk, alleen sta je zwak. In het Evangelie van vandaag bidt Jezus tot Zijn Hemelse Vader dat Hij Zijn vrienden en vriendinnen bewaart tegen het kwaad. Dat wil zeggen dat ze beschermd worden en met elkaar verbonden blijven in geloof, hoop en liefde. Jezus bidt ook opdat allen één zijn. In onze tijd zeggen mensen gemakkelijk dat ze “zelf wel uitmaken wat en hoe ze geloven”. Natuurlijk is geloven iets heel persoonlijks, daar kies je zelf voor, maar geloven is ook iets dat je samen doet. Ik hoop en bid dat de Heilige Geest ons laat zien en aanvoelen wat ‘de Waarheid’ is. In deze meimaand/Mariamaand vragen we dat heel bijzonder aan Moeder Maria. De mensen die met God, met Jezus, willen leven en Haar hulp vragen worden door Maria geholpen. Jezus heeft ons geleerd wie en hoe God is en wat ‘waar’ is en Hij bidt vandaag: “Zoals Gij Mij in de wereld gezonden hebt, zo zend Ik hen in de wereld, en omwille van hen wijd Ik Mij aan U, opdat ook zij in de waarheid aan U toegewijd mogen zijn”. Laten wij ons toewijden aan de Heer en aan elkaar en elkaar liefhebben, want “als wij elkaar liefhebben woont God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden”.

Amen.