• darkblurbg

03-01-2021: De preek van de Openbaring des Heren / Driekoningen 2021
De Drie Wijzen (Drie Koningen) volgden een ster. De grote Ster, de ‘supernova’ die ons leidt is Jezus Christus. Ik heb eens opgezocht wat een supernova is. Het is een ster die ontploft en oplicht met de lichtkracht van honderden miljoenen tot meer dan een miljard zonnen. Het is eigenlijk niet voor te stellen. Dit spectaculair verschijnsel is zeldzaam. De afgelopen 2000 jaar zijn er maar tien supernova’s waargenomen. Het opvallendste kenmerk van een supernova is de grote helderheid die maar enkele weken blijft bestaan. Of de Drie Wijzen een supernova gezien hebben weet ik niet, maar wij hebben wel een Supernova gezien! Niet met onze lichamelijke ogen, maar met de ogen van ons geloof. Wij ‘zien’ Jezus Christus en Hij leidt ons door het leven. Zoals we horen bij de profeet Jesaja: “Sta op, laat het licht u beschijnen, Jeruzalem, want de Zon gaat over u op en de glorie van de Heer begint over u te schijnen”. Ja, God zelf is in de wereld gekomen, als een supernova die alles en iedereen wil verlichten. Gods Zoon Jezus Christus is het ware Licht en Hij maakt ons tot kinderen van God, kinderen van het Licht. Hij maakt ons Christenen tot lichtdragers om onze omgeving te verlichten.

Met de Drie Wijzen uit het Oosten begint een processie, een pelgrimstocht van mensen naar Jezus Christus, naar die God die in een stal geboren werd, op het Kruis gestorven en sinds dat Hij Verrezen is uit de dood altijd bij ons blijft tot aan het einde van de wereld. De reis van de Drie Wijzen was het begin. Van die Drie Wijzen/Koningen wordt gezegd dat ze blank, zwart en geel zijn. We kunnen zeggen dat Koningen en eenvoudigen, groten en kleinen, uit alle rassen, culturen en volken naar Jezus Christus trekken, alle eeuwen door. De Drie Wijzen uit het Oosten gaan voorop; zij begonnen als eersten de processie naar Jezus Christus. Wie waren die mannen? Men denkt dat het astronomen waren. Er waren in die tijd veel astronomen in Mesopotamië en Babylonië, ze zochten naar wijsheid in de sterren. Toch waren er maar drie die op weg gingen, de ster achterna. Misschien kenden ze de profetie uit het Bijbelboek Numeri: “Een ster komt op uit Jacob, een scepter rijst op uit Israël” (Num.24,17). Het waren zoekers, mensen met een onrustig hart, niet tevreden met wat iedereen in die tijd geloofde. Ze zochten naar méér, ze zochten naar God. Ze waren Godzoekers en waren moedig én nederig. Ik vermoed dat hun omgeving gelachen heeft toen ze vertrokken naar de Koning van de Joden. Maar wat andere mensen zeiden of dachten interesseerde hen niet. Ze vertrokken. Voor hen was de waarheid belangrijk, niet hun gevoel of wat mensen over hen dachten. Ze vertrokken en de reis was onzeker en lang. Maar hun moed en nederigheid waren groot genoeg om de Koning van het Heelal te vinden en voor Hem te buigen.

En wij? Zoeken wij naar méér? Hebben wij een onrustig hart? Verlangen we naar waarheid of volgen we ons gevoel? Teveel mensen, ook Christenen/Katholieken, koersen op hun gevoel. Als men het moeilijk heeft met wat de Kerk leert, dan heeft men het daar moeilijk mee. Dat kan. De Kerk verkondigt geen gemakkelijke Boodschap, eerder een ongemakkelijke waarheid. Ik heb geleerd dat als ik een probleem heb met wat de Kerk leert, het probleem niet bij de Kerk ligt, maar bij mezelf. Dat betekent dat ik me moet bekeren. Gelukkig is die Supernova Jezus Christus er ook nog die ons wil verlichten. Open uw hart voor Hem, nader tot Hem in gebed en Heilige Communie, zoek Zijn Gelaat, leer Hem beter en beter kennen én beminnen. De Heer Jezus helpt u te onderscheiden wat kwaad en goed is, wat beter en best is. Trek je niet teveel aan wat mensen zeggen, maar zoek naar waarheid, een waarheid die God heeft geopenbaard en die de Kerk voorhoudt te geloven. Jezus Christus is Heer en Hij wijst de weg. Zoek Hem in gebed, laat u door Hem raken en dan wordt u met Zijn Licht overspoeld. Alleen wie zo de Heer zoekt en ontmoet, wordt zelf een ster en kan andere mensen naar Hem leiden. De Drie Wijzen keken naar boven, naar het heelal, ze vonden een ster en ze zagen iets van God. Maar er is meer nodig om God te vinden: wij hebben de Bijbel en de Kerk, we hebben gelovige mensen.

Men heeft zich afgevraagd wat die ster was die de Wijzen geleid heeft. Men denkt aan een komeet, een samentreffen van planeten of een supernova, of een bovennatuurlijk fenomeen. Laat de geleerden het maar uitzoeken. Maar de Grote Ster (Supernova) die ons leidt is Jezus Christus zelf. Hij is de explosie van Gods liefde die de schittering van Zijn Heilig Hart over ons laat stralen. Doordat de Drie Wijzen Jezus vonden werden ze een licht voor andere mensen tot in onze tijd toe! Alle mensen die in contact komen met de Heer veroorzaken een lichtexplosie in hun omgeving, waardoor hun omgeving verandert en beter wordt. Beste mensen, u bent de ster Jezus gevolgd tot hier in de Kerk. Laat Zijn Licht over u stralen en draag het uit in uw omgeving.

Amen.