• darkblurbg

07-02-2021: De preek van de vijfde zondag door het jaar 2021
Verleden week stonden er enkele koppen in het Brabants Dagblad die ik even wil voorlezen: “Een provincie in puin”, “Die gasten wilden alleen maar rellen en plunderen”, “Rellen! En het vuur smeult nog steeds”, “Er borrelde al van alles”, “Opeens dreigde overál oproer, dat was nieuw”. Er stond ook een ingezonden brief in die krant, ik lees hem voor: “Waar is toch de tijd gebleven dat één agent een hele meute in bedwang kon houden. Met enige weemoed denk ik terug aan ‘pliesie Mutsers’, met één hand het stuur vast van zijn dienstfiets en met de andere hand een vinger priemend in de lucht! Met luide stem en doordringende ogen kon hij een hele meute koest houden. En we luisterden nog ook. En nu moet alles kapot en gesloopt, om wat? Ach, hadden we nog maar een paar van zulke ‘pliesies’, of ligt het ergens anders aan?” Wel, beste briefschrijver, het ligt echt ergens anders aan. Onze samenleving is het Noorden kwijt! Hoe komt dat? Onze ‘beschaving’ heeft haar wortels verloochend waardoor onze samenleving ontwricht is. Het onbehagen bij de mensen neemt al jaren toe en dat komt tot uiting in: angst, depressie, verwarring, gemis aan levenszin, leegte, wanhoop, zelfdoding, en sinds kort oproer en plundering. Sinds corona is het psychisch lijden nog meer gestegen. Onze samenleving is ziek (punt). Degene die het ontkent is ziende blind. Waar ligt de oplossing? Hoe kan onze samenleving genezen en weer gezond worden?

Vandaag lezen we in het Evangelie over Jezus die zieken geneest. Het begint met de schoonmoeder van Petrus. Ze ligt met koorts in bed, Jezus neemt haar bij de hand, geneest haar en doet haar opstaan. Nadat de zon ondergegaan is, geneest Jezus een menigte zieken van allerlei kwalen. Onze samenleving heeft ook koorts, de zon is over onze samenleving ondergegaan, maar waar het licht van Jezus Christus mag schijnen, verdwijnt de duisternis en de koorts. Het genezen van zieken is een belangrijke taak in Jezus’ zending. Ja, je kunt lichamelijk ziek zijn, maar ook innerlijk (geestelijk) en dat komt tot uiting in het rijtje dat ik hierboven opgesomd heb: angst, depressie, verwarring, gemis aan levenszin, leegte, wanhoop, en dat komt tot uiting op vele manieren. Toch heeft de Heer ons gemaakt voor het leven, een goed leven, zelfs een eeuwig en volmaakt leven. Wanneer er lijden is en er moeilijkheden zijn, vragen we ons af: “Waar is God?” Het antwoord vinden we in het Evangelie, zoals vandaag: “Velen die aan allerhande ziekte leden, genas Hij en Hij dreef tal van geesten uit”. In Jezus zien we God aan het werk, de God van het leven, die ons van het kwaad bevrijdt. Jezus Christus is de Geneesheer die mannen en vrouwen die ziek zijn naar lichaam en geest weer op een normale manier laat leven. De genezingen die Jezus doet laten zien dat de echte en diepste zieke van een mens, de afwezigheid van God is. Als je God niet hebt, ben je tot alles in staat. Als je Jezus Christus niet hebt, ben je een slaaf van jouw passies. We zien het op tv, we lezen het in de kranten. Alleen het contact met God, met Jezus, kan mensen echt genezen en het goede leven geven. Want Jezus Christus is liefde en waarheid en zonder liefde en waarheid is er geen leven. Als je koorts hebt en als de zon in jouw leven is ondergegaan, geneest het contact met Jezus ons wezen ten diepste.

U zult misschien zeggen, ja, dat was vroeger zo, we hebben het net gelezen in het Evangelie, maar nu? Hoe kom je in contact met God, met Jezus’ liefdesklacht die alles geneest? Wel, dankzij de werking van de Heilige Geest gaat het werk van Jezus verder. In de Kerk bijvoorbeeld; we kunnen Jezus ontmoeten als we de Sacramenten ontvangen: het Doopsel, de Communie, het Vormsel, het Sacrament van Boete en Verzoening, om er een paar te noemen. Door de Sacramenten geeft Jezus Zijn leven aan ons. Ook als we tot de Heer bidden en de Bijbel lezen is Hij aanwezig en inspireert Hij ons om goed te doen. Jezus Christus is ook aanwezig in mensen; Hij is aanwezig in dokters, in mensen die in de gezondheidszorg werken, in gelovige mensen die de naastenliefde in praktijk brengen. Misschien zonder dat ze het weten doen ze het werk van de Heer. De Heer is ook aanwezig in u die gedoopt bent. De Heer werkt doorheen gedoopte mensen, wij zijn Zijn ogen, handen, voeten en stem in deze wereld. Door zo’n mensen kan de Heer als Geneesheer mensen naar lichaam en geest genezen.

Beste mensen, dierbare gedoopten, laten wij ook voor onze zieke medemensen bidden, vooral voor hen die zwaar ziek zijn naar lichaam en geest. Sommigen zijn zo zwaar ziek dat ze niet meer redelijk kunnen denken en gekke dingen doen. Mogen ze Gods liefdeskracht en Geestkracht ontdekken en ervaren zodat ze daar ook naar gaan handelen. En dan heeft straks zo iemand als ‘pliesie Mutsers’ niets meer te doen.

Amen.