• darkblurbg

24-01-2021: De preek van de derde zondag door het jaar 2021
Gisteren is de avondklok ingegaan. Een aantal mensen zijn daar boos over en anderen zijn boos omdat er mensen zijn die er zich niet aan houden. Zoals in Urk bijvoorbeeld. De boodschap van Jezus is voor alle menen bestemd. Het is een Blijde Boodschap, goed nieuws. Door de eeuwen heen zijn er altijd mensen geweest die alles achterlieten om Jezus te volgen om Zijn boodschap handen, voeten en stem te geven. Ook in onze tijd klinkt die boodschap. Gelovige mensen doen wat ze kunnen, als het goed is u ook. Ieder van ons op zijn of haar plaats in het gezin, op het werk, in de buurt, werkt in opdracht van de Verrezen Heer. De Heer wil u inspireren met de Heilige Geest. Zo kijken we naar het Evangelie van vandaag. Daarin vallen vier dingen op.

Ten eerste: nadat Johannes de Doper gevangen genomen was, gaat Jezus verder maar dan anders. Johannes was duidelijk, hard ook, met een wijzende en opgeheven vinger. Jezus is zachter: “Gelooft in de Blijde Boodschap.” Het is blij nieuws, goed nieuws, bestemd voor alle mensen, een uitnodiging. Ten tweede: alle oude profeten spraken over Iemand die zou komen; ze keken naar de toekomst, een mooie droom in de verte. Jezus zegt: “de tijd is vervuld en het Rijk van God is er.” Met Jezus begint het, iets nieuws. Ten derde: het Rijk van God vraagt iets van een mens: bekering, jezelf heroriënteren, je leven en gedrag veranderen, Jezus volgen. Ten vierde: de oude profeten stonden er alleen voor. Maar Jezus zoekt leerlingen en die leerlingen mogen meewerken. Met groot geduld neemt Jezus mensen in dienst, gewone mensen, vissers. Het kost de Heer veel moeite om hen duidelijk te maken wat Hij nu eigenlijk bedoelt, maar ze volgen Hem. Vanaf het begin zijn die leerlingen enthousiast: “Terstond lieten zij hun netten in de steek en ze volgden Hem.” Ze lieten hun bootje in achter voor een andere boot: de Kerk. De Kerk is als een boot en de Heer Jezus is de kapitein van die boot die over de golven van de tijd vaart, soms in rustig water, meestal in stormachtig weer. Elke tijd heeft zo zijn eigen tegenwind voor Christenen. Als je zo die vier dingen bekijkt, valt op hoe zeker Jezus is van Zijn opdracht. Jezus verkondigt een Blijde Boodschap, het Rijk van God is er met Hem, je moet je echt bekeren, en Hij kiest mensen zonder aan hen te twijfelen. Jezus spreekt en handelt zonder met Zijn ogen te knipperen, duidelijk. Vanaf toen was de mensengeschiedenis anders. Er ontstond een beweging die niet meer stopte. Ja, er waren ups en downs, tegenwind, stormen, vervolgingen zelfs, Christenen werden gedood, ook in onze tijd. Die beweging is aan de ene kant mensenwerk, van generatie op generatie, maar aan de andere kant en meer Gods werk. God zelf, Jezus Christus, heeft een beweging in gang gezet die ook vandaag nog mensen blijft bezielen. Maar in onze tijd heeft de Kerk het niet gemakkelijk. Bij vele mensen is er onbegrip voor dat waar Christenen voor staan. Ze begrijpen het niet. Het sociale engagement, goed zijn vanuit het geloof, mensen helpen, dat begrijpen ze wel; maar wat er in de Mis gebeurt… neen, dat begrijpt men niet meer. De Mis is een mysterie. God zelf, onze kapitein, komt hier aanwezig in de Heilige Communie en Hij wil ons voeden om van het leven iets moois te maken. Onder Zijn vlag varen we in de goede richting en de goede richting vinden we in wat de Kerk leert. Het is nog altijd de moeite waard om in de boot van de Kerk te stappen en mee te varen. Het is wel belangrijk te weten dat het geen cruiseschip is, geen vakantiejacht. Het schip van Jezus is 2000 jaar geleden uitgevaren en heeft de stormen van de tijd doorstaan. Soms kunnen we denken dat Jezus in slaap gevallen is, maar Hij waakt en Hij is met ons bezig. We zien Hem niet, maar Hij is met ons bezig zoals niemand anders met ons bezig is, en zoals de leerlingen in het Evangelie mogen wij ten volle vertrouwen op de Heer. We mogen meeroeien, meehelpen met onze eigen gaven en talenten. Als we dat doen zullen we meer en meer gelijken op Jezus zelf. Hij vormt ons om.

Laten we dan ook het contact met de Verrezen Heer zoeken in gebed. Zoals de eerste leerlingen kunnen wij als het stormt ook wel eens roepen: “Heer, red mij, ik verga”. Soms lijkt het er op. Het kerkbezoek neemt af; de meeste mensen kennen de kerk alleen maar van buiten; er is een storing in de geloofsoverdracht; jonge mensen kennen de goede kapitein Jezus Christus niet. Toch heeft de Kerk een goede lading aan boord: de Kapitein zelf natuurlijk, maar ook een boodschap van bevrijding, vergeving, houvast, uitzicht op een mooie toekomst. De Heer heeft ons geen gemakkelijke reis beloofd, maar wel een veilige thuiskomst bij God in de Hemel. Ondertussen vraagt de Heer ook aan u om mensenvisser te worden, dat we iets laten zien van die Blijde Boodschap, het Rijk van God. Laten we ook maar hopen en bidden dat mensen uit het water komen en instappen in de veilige boot van de Kerk, want onze toekomst ligt niet hier in deze wereld, maar aan de overkant van dit leven bij God. Daarom, gooi uzelf in de armen van de Heer, die vraagt: “Komt, volgt Mij!”

Amen.