• darkblurbg

10-01-2021: De preek van de Doop van de Heer 2021
We hebben allemaal te maken met het coronavirus. Deze dreigende onweerswolk hangt over heel de wereld. We hopen natuurlijk dat deze onweerswolk dankzij het coronavaccin over enkele maanden verdwenen is, maar ondertussen hangt de onweerswolk boven ons hoofd. Ik heb oudere mensen horen zeggen dat het lijkt op de oorlog. Jonge mensen kennen de oorlog alleen maar van films waar de goeden altijd winnen en de helden nooit sneuvelen. Mensen in oorlogsgebieden weten wel beter. Ondertussen is het coronavirus midden onder ons. Men volgt het verloop op tv, men bespreekt hoe het verder moet, men ervaart hoe moeilijk het is om het beperkt te houden. Tegen deze achtergrond hebben we het Evangelie gehoord waar Johannes de Doper Jezus doopt in de Jordaan. Johannes de Doper spreekt de taal van de hoop. Hij zegt: “Na mij komt Iemand die sterker is dan ik, en ik ben niet waardig mij te bukken en de riem van Zijn sandalen los te maken”. Ergens anders zegt hij: “Christus moet groter worden en ik kleiner”. Vandaag zien we hoe Jezus zich klein maakt door in de Jordaan te stappen en Zich te laten dopen. Ja, waarschijnlijk lossen we het coronavirus op met het coronavaccin, maar wat is de sleutel tot echte vrede en geluk? Mensen die groot en nog groter willen zijn, sterk en nog sterker, rijk en nog rijker, machtig en nog machtiger, zolang zal er geen vrede zijn.

Johannes de Doper en Jezus Christus tonen ons de weg. In de Tweede Lezing hebben we gelezen over de liefde: “God liefhebben en Zijn Geboden onderhouden en ook Gods kinderen liefhebben”. Elkaar graag zien, liefhebben, dat is de weg naar vrede. De weg naar de vrede loopt via de liefde. Maar, dan moet die liefde voorgeleefd en doorgegeven en verkondigd worden. Ieder gelovige heeft die opdracht gekregen van onze Heer Jezus Christus. We kunnen niet zelf een coronavaccin ontwikkelen, daar zijn dokters voor, maar we kunnen wel de liefde voorleven, doorgeven, verkondigen. En dan zal de vrede heersen in ons hart en in onze omgeving. Het Doopsel van de Heer herinnert ons aan ons eigen doopsel, zoveel jaar geleden. De Heer roept ons op ‘echt’ te zijn in ons geloof en in de beleving van de Blijde Boodschap van het Evangelie. Het gevaar van onze tijd is dat we ons geloof laten uithollen. Zo hoorde ik onlangs iemand zeggen dat om in God te geloven je niet naar de Kerk moet gaan. Oké, in coronatijd is dat wat moeilijk, we willen gezond blijven natuurlijk, maar je kunt de viering wel volgen via livestream. En zo blijf je wel verbonden met de Heer en met elkaar. En als straks corona achter de rug is, blijf dan niet thuis en ga naar de kerk. We hebben elkaar nodig. Een tijdje terug hoorde ik iemand op de radio zeggen: “Ik woon in een klein dorp tegenover de kerk en onlangs heeft men de kerk verlicht. Het is prachtig! Maar… (de kerk is gesloten, we hebben geen pastoor meer, de pastorie is verkocht.) Er is een tijd geweest dat de kerk vol zat. Toen was de kerk niet verlicht maar het ‘licht’ zat toen in de mensen, in hun hart”. Beste mensen, We kunnen de buitenkant mooi maken, verlichten, maar het gaat om de binnenkant: ons innerlijk leven, ons gebedsleven, ons geloof in Jezus Christus, het onderhouden van de Geboden, de liefde voor God en voor elkaar. Dan brengen wij licht in onze omgeving. Christenen zijn lichtbrengers en lichtgevers. Vanuit hun relatie met Jezus Christus en elkaar zorgen gelovige mensen dat de duisternis en de onweerswolken in hun omgeving verdwijnen. Christen-zijn is geen privézaak; het is niet iets dat we voor onszelf moeten houden. Jezus is daarin heel duidelijk: “Gij zijt het licht der wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze boven op een berg ligt (…) Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen, opdat ze uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die in de Hemel is”. Degenen die door u verlicht worden, kinderen, kleinkinderen, familie, zullen u daar eens heel dankbaar voor zijn.

Vandaag sluiten we de kersttijd af en we kijken nog een laatste keer naar het Kind Jezus in de kribbe. God heeft Zich klein gemaakt om als een Kind geboren te worden. Vandaag maakt Hij Zich in deze kerk klein om in de Heilige Communie tot ons te komen, om ons te voeden op onze tocht door het leven. De Heer is in staat om ons te inspireren om ons licht te doen stralen. Open uw hart voor Hem en Hij zal het verlichten. Bid tot Hem, en wanneer het in uw leven donker mocht worden of als er onweerswolken zijn om wat voor reden ook, heeft u in elk geval een Lichtbron die nooit uitgaat.

Amen.