• darkblurbg

30-05-2021: De preek van Drievuldigheidszondag 2021
Elke zondag maak ik een preek. Maar als er een zondag is met een moeilijk onderwerp, dan is het vandaag wel: Heilige Drie-eenheid of Drievuldigheidszondag. Als Christen maken we elke dag een kruisteken en dan belijden we ons geloof in de Heilige Drie-eenheid: “In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest”. Een mysterie van één God in Drie Personen. Vandaag liggen van dit mysterie de meeste mensen die gedoopt zijn niet wakker. Vroeger hing in vele huizen een driehoek met in het midden één oog. De drie hoeken verwezen naar de Drie Personen (Vader, Zoon en Heilige Geest) en dat ene oog verwees naar de Ene God. Die driehoek verwees ook naar de mens, want er stond een tekst bij: “God ziet mij”. En dan stond er ook nog bij: “Hier vloekt men niet”, oftewel populair gezegd: “Let op uw woorden en zorg dat je goede dingen zegt, goed spreekt, geen kwaad”. Ik zou erbij willen schrijven: “God ziet u graag. God houdt van u. God is Liefde”. Ja, het mysterie van de Drie-ene-God is een mysterie van Liefde en die Liefdevolle God heeft uw naam geschreven in de palm van Zijn Hand, om u nooit te vergeten. Geloof dat, geloof dat God van u houdt, en leg uw hand in de Hand van God. Zorg ervoor dat Gods Naam ook in uw hand geschreven staat, vergeet God niet, bid tot Hem, spreek met Hem en dan legt God Zijn Hand in uw hand. Het mysterie van de Heilige Drie-eenheid. Het is een mysterie van liefde tot over de dood heen, een mysterie van Gods kracht ook, een mysterie van leven. Want God de Vader heeft u uit liefde het leven gegeven, God de Zoon Jezus Christus heeft ons uit liefde verlost van de dood en zal over ons leven oordelen, God de Heilige Geest bezielt ons leven en geeft ons de kracht tot naastenliefde. De Bijbellezingen van vandaag leggen niet direct de nadruk op het feit dat God bestaat; de lezingen van vandaag leggen de nadruk op het feit dat ‘God met ons’ is, dat Hij ons nabij is, ons bemint en met ons op weg is. De lezingen van vandaag leren ons dat God zich voor ons interesseert en voor ieder van ons zorg draagt, te beginnen met de mensen die het het meest nodig hebben. Ja, “de Heer is God in de Hemel boven en op de aarde beneden; er is geen ander”. God is niet ver weg, integendeel. Hij heeft vanuit Liefde het heelal geschapen, toen we gekwetst waren werd God mens, Hij is voor ons gestorven en Verrezen en Hij maakte ons tot Zijn kinderen door de Heilige Geest die alles omvormt en tot heelheid brengt. Hoe God de wereld geschapen heeft mag de wetenschap uitzoeken, maar als Christen geloven we dat God de wereld geschapen heeft en verlost heeft door Jezus Christus. De apostel Paulus heeft begrepen dat God een Vader is, een goede Vader, en Paulus noemt God ‘Abba’ dat je nog het best kunt vertalen met ‘Papaatje, Papa’. God is onze ‘Papa’ en we mogen ons met het vertrouwen van een kind aan Hem overgeven, in Zijn Hand.

Verleden week was het Pinksteren en hebben we de Heilige Geest ontvangen en die Geest van Jezus helpt ons te begrijpen en te beleven dat Jezus Christus niet iemand uit een ver verleden is, neen, we mogen Hem dicht bij ons voelen als onze tijdgenoot en reisgenoot. Want dat zegt Hij toch in het Evangelie: “Ik ben met u, alle dagen, tot aan het einde van de tijd”. Geweldig toch! Wij mogen ondertussen vanuit ons geloof en vanuit onze liefde voor God en elkaar iets van Gods schoonheid, goedheid en waarheid weerkaatsen. Mensen zijn als spiegels. God schijnt met Zijn licht op ons, en wij weerkaatsen het. Zorg dat uw ‘spiegel’ schoon is, zuiver, zodat Gods licht onbevlekt weerkaatst wordt naar andere mensen. Ik zeg altijd als ik een kindje doop: “Je wordt gedoopt in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest” en dan giet ik drie keer water over het hoofdje, ‘gezegend water’, opdat het kindje veel zegen mag ontvangen, veel geluk, vreugde, vriendschap en liefde, maar ook dat het kindje veel zegen mag geven, dat het niet egoïstisch voor zichzelf alleen leeft, maar dat het een zegen mag zijn voor andere mensen. Een gedoopte, een Christen, is niet alleen, je behoort tot een volk of een parochie door God gevormd.

Daarom, open uw hart voor de Drie-ene God en weerkaats Zijn licht en leven.

We zijn nog in de meimaand, de Mariamaand. Moge Maria ons helpen om ons licht te laten stralen, om mensen te zijn die een zegen zijn voor anderen. Want in onze wereld hebben vele mensen dorst naar echte liefde. Mogen wij getuigen dat de zin van het leven te vinden is in de oneindige Liefde van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Amen.