• darkblurbg

14-02-2021: De preek van de zesde zondag door het jaar 2021
Vandaag lezen we in het Evangelie dat Jezus een melaatse man geneest. Melaatsheid is een verschrikkelijke ziekte die het hele lichaam aantast en misvormt. In het Oude Testament zei men van een melaatse dat die onrein was en die mocht niet in de buurt van gezonde mensen komen. Men was bang van melaatse mensen, ze leefden dan ook alleen. In het Oude Testament ging men er ook van uit dat God zo’n mensen in de steek had gelaten. De melaatse voelt zich door mensen in de steek gelaten en ook door God zelf. De melaatse in het Evangelie had iets over Jezus gehoord en tegen alles in gaat hij op weg naar Jezus. Die durft. Wat zou Jezus zeggen en doen? Als hij dan bij Jezus is valt hij op zijn knieën en zegt, smeekt: “Als Gij wilt kunt Gij mij reinigen”. Het is een geloofsbelijdenis, want de melaatse zegt eigenlijk: Gij Jezus, Gij kúnt mij reinigen… als Gij wilt. De melaatse gelooft dat Jezus het kan, maar… wil Jezus dat? Wil de Heer die melaatse reinigen, genezen? En dan staat er iets heel moois in het Evangelie: “Jezus wordt door medelijden bewogen”. Het is belangrijk om daar even bij stil te staan: Jezus heeft medelijden, Zijn Hart trilt van aandacht, het is vol aandacht, barmhartigheid. Jezus is de Zoon van God en Hij laat duidelijk merken dat God niet veraf is en niet afstandelijk. Gods Hart is groot, vol liefde, en dan gebeurt het: “Jezus stak de hand uit, raakte hem aan en sprak: Ik wil, word rein.” In het Oude Testament was het absoluut verboden om een melaatse aan te raken. Een melaatse aanraken betekende besmet worden, van binnen ook, je werd van buiten en van binnen onrein. Maar… Jezus is de Reine, de totaal Reine, en als Jezus iemand aanraakt gaat de invloed niet van de melaatse naar Jezus, de onreinheid gaat niet naar Jezus, maar de invloed gaat van Jezus naar de melaatse om hem te reinigen.

Broeders en zusters, Wij mogen even nadenken waar wij onrein zijn. Ieder van ons kan even in het eigen hart kijken, in jezelf kijken, en onderzoeken waar er onreinheden zijn. Waar zijn er oneffenheden, plooien die nog niet glad gestreken zijn, conflicten met mensen of situaties? Waar loop ik tegenaan, wat kwelt me, zijn er dingen in mijn leven die onrein maken: zonde, egoïsme, hoogmoed, gulzigheid of andere dingen? Het zijn ziekten van het hart en Jezus Christus wil die reinigen. Ieder van ons kan met zijn of haar hart naar Jezus gaan en zoals die melaatse zeggen: “Heer, als Gij wilt kunt Gij mij reinigen”. De Heer wil graag vergeven en dat doet Hij in het begin van de Mis bij het ‘gebed om vergeving’, maar dat kan ook in het ‘Sacrament van boete en verzoening’. Ieder van ons kan in de stilte van het hart zeggen: “Heer Jezus, als Gij wilt kunt Gij mij reinigen” en elke keer als wij zo tot Hem naderen zegt Hij: “Ik wil, word rein!” Wat geweldig toch! Zo word je hersteld in de liefde met God, je wordt ten volle één met de Heer, je wordt ook verzoend met jezelf en met de medemensen.

De melaatse in het Evangelie werd lichamelijk genezen, een wonder, hij was weer gezond. Je kunt je afvragen: waarom gebeuren er niet meer wonderen? Is het een gebrek aan geloof? Misschien. Als ik straks in de Hemel kom is een van de eerste dingen die ik aan Onze Lieve Heer vraag waarom er niet meer wonderen op aarde gebeuren, waarom er niet meer mensen genezen. Maar als er geen wonder gebeurt moet je niet denken dat de Heer ver weg is. Integendeel, geen enkele zieke is onrein en er zijn zelfs zieke mensen die voelen dat ze enorm met de Heer verenigd zijn. Donderdag was het 11 februari en dan viert de kerk dat in 1858 de Maagd Maria verschenen is in de grot van Massabielle in Lourdes, Frankrijk. De Moeder van Jezus verscheen aan Bernadette Soubirous en door dit eenvoudige meisje roept Maria zondaars tot bekering en medemensen tot naastenliefde, vooral naastenliefde voor zieken en mensen in nood. Maria verwijst altijd naar Haar Zoon Jezus, de Geneesheer van lichaam en ziel, die door God de Vader gezonden is om mensen te genezen die getekend zijn door zonde en de gevolgen ervan. Zonde kan namelijk lang doorwerken in het leven van mensen, in gezinnen, in heel de samenleving. In deze coronatijd zal het wat minder zijn, maar in een normaal jaar komen mensen van over de hele wereld het hele jaar door naar Lourdes om er te bidden en te drinken of te wassen met het bronwater bij de grot. De lichtprocessies en sacramentsprocessies zijn indrukwekkend, er wordt gezongen en gebeden, maar dat zieke mensen innerlijk gesterkt en opgericht worden is het grootste wonder. Vragen we aan Maria dat Ze voor ons ten beste spreekt bij Jezus haar Zoon die gezondheid bracht aan zieken. Vragen we dat Hij onze innerlijke kwetsuren zou genezen door Zijn barmhartigheid, dat Hij ons aanraakt en dat Hij ons nieuwe hoop en vrede in het hart geeft.

Amen.