• darkblurbg

14-03-2021: De preek van de vierde zondag in de Veertigdagentijd 2021
Volgens mij de mooiste woorden van de Bijbel: “Zozeer heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn Zoon heeft gegeven, opdat alwie in Hem gelooft niet verloren zal gaan maar eeuwig leven zal hebben.” Mooi! Dit is de kern van ons geloof. Om dat eeuwig leven te bereiken zijn wij geroepen om af te rekenen met onze menselijke tekorten, we zijn geroepen om ons te hervormen. Hervormen is iets van alle tijden. Veertig jaar geleden was het communisme ingestort en de communistische landen hervormden zich. Ook het rijke westen deed mee en men dacht toen dat de wereld beter zou worden. Maar is de wereld beter geworden? Ik vraag het me af. Hervormen betekent dat men iets ‘in orde’ moet brengen. Maar eigenlijk is er maar één iets dat hervormd moet worden: de mens. Als de mens ‘in orde’ is, dan is ook de samenleving ‘in orde’, want als een mens niet ‘in orde’ is, kan hij iets ‘om zeep’ helpen. Maar… wat of wie is de maatstaf? Er moet toch ergens een ideaal zijn? Ja: Jezus Christus, de Zoon van God. In het Evangelie staat dat Hij ‘de Mensenzoon’ is. Wat betekent dat? Als we vanuit alle mensen een lijntje zouden trekken, dan komen al die lijntjes samen in Jezus Christus. Hij is de ‘Zoon van de mensen’, of ‘de Mensenzoon’, Hij is de maatstaf naar Wie wij gemeten worden. Wat deed Jezus? Hij “ging weldoende rond en genas allen die onder de dwingelandij van de Duivel stonden.” Kortom, Jezus geneest en bevrijdt en zorgt ervoor dat een mens ‘in orde’ komt en in harmonie leeft met medemensen en met God. Geweldig toch! U mag doen zoals Jezus: weldoende rondgaan, goed doen. Waar haalde Jezus Zijn kracht vandaan? Hij trok Zich regelmatig terug in de stilte, Hij sprak met God zijn Vader. Dat mogen wij ook doen.

Ondertussen kijken wij naar het Kruis, want zoals Jezus vandaag zegt: “De Mensenzoon moet omhoog worden geheven (…) opdat ieder die in Hem gelooft eeuwig leven zal hebben.” Jezus is omhooggeheven op het Kruis; we hebben allemaal een kruis te dragen, dus Hij is dicht bij ons. Hoewel we zwakke mensen zijn, is God groter dan onze zwakheden en Hij is in staat om alles ‘in orde’ te brengen. Daarom: wat er ook gebeurt in het leven, houd de hand van de Heer vast en ga verder met Hem. Volg Hem in woorden en gedachten, in doen en laten. Kortom, leef als een Christen. Maar waar vinden we de Heer het beste? We mogen blij zijn dat Hij een Kerk gesticht heeft. Geen instituut, maar een levend geheel: een Paus, bisschoppen, priesters, diakens, pastoraal werkenden, vrijwilligers, kortom: alle gedoopten. Ieder gedoopte is geroepen zich te hervormen, of beter: zich te bekeren.

Eerder in deze 40-daagse vastentijd hebben we gelezen: “Ik toon u het leven en de dood en het ongeluk, de zegen en de vloek. Kies voor het leven, kies voor God, zodat je zult leven.” Het leven kiezen, oftewel je tot God richten zodat Hij jouw leven ‘in orde’ kan brengen. In deze vastentijd mogen we nadenken: wat bepaalt mijn leven? Is het luxe en genot, steeds meer, alles kunnen doen, geen grenzen kennen, toegeven aan al je verlangens? Is dat een zinvol en gelukkig leven? Waarom zijn er dan mensen die dat allemaal doen en alles hebben en toch ongelukkig zijn? Hoe komt het dat mensen die zo leven soms ‘levende wrakken’ worden? Het leven van mensen die er maar op los leven loopt vaak slecht af. Paus Johannes Paulus II sprak over een ‘cultuur van de dood’. Daarom, kies voor een ‘cultuur van het leven’, kies voor God, voor Jezus Christus die ons ‘in orde’ brengt en ons hart geneest. Voor Hem kiezen betekent Hem beminnen, houden van Jezus en Hem ontmoeten waar Hij te vinden is: in medemensen en in de communie bijvoorbeeld. Voor Hem kiezen betekent jezelf aan Hem geven zoals Hij zich aan jou geeft. Je wordt dan door Hem geïnspireerd en je leert dan te denken en te leven zoals Hij en dan ga je in deze wereld ‘weldoende rond’. Iedereen wordt daar beter van. Jezus Christus volgen is een avontuur. De twaalf apostelen moesten regelmatig gecorrigeerd worden door de Heer. Laat je ook corrigeren. Als je geweten je oproept om andere wegen, Christelijke wegen te gaan, doe dat! Jezus volgen… Hij ging zelfs een Kruisweg. Wij zullen wel niet gekruisigd worden, maar we worden wel uitgenodigd ons Kruis te dragen, mét de Heer en samen met elkaar. Ook al lijkt een situatie moeilijk, Hij staat ons bij, alle dagen van ons leven. Hij brengt ons ‘in orde’ in een leven vol liefde, vreugde, vrede, Hij verlost ons om straks eeuwig te leven.

Amen.