• darkblurbg

02-04-2021: De preek van Goede Vrijdag 2021
Jezus, onschuldig. Hij spreekt over liefde en vergeving. Maar midden in de nacht wordt Hij opgepakt en voor wraakzuchtige mensen gebracht die Hem ter dood veroordelen. Ze negeren alle bewijzen van onschuld, maar ja: “Het is beter dat er één mens sterft voor het volk”, dan dat heel het volk te gronde gaat. Eigenlijk is dat een waar woord: één iemand, Jezus, sterft voor heel het volk, zodat het volk niet te gronde gaat, maar leeft. Hij is de Redder, die er voor zorgt dat wij leven, eeuwig leven. Maar wat heeft Jezus moeten lijden: ze slaan Hem half bewusteloos, trekken Zijn kleren uit en maken Hem zo belachelijk, ze spijkeren Hem vast aan een dwarsbalk, zetten Hem recht overeind zodat het volk – dat Hij zo verlost – Hem kan beledigen en bespotten. Heel langzaam en pijnlijk verdwijnt het leven uit Jezus. Hij wordt in een graf gelegd. Goede Vrijdag… ‘Goede’ Vrijdag? Het was een afschuwelijke vrijdag! De Messias, de Zoon van God sterft aan het Kruis. Afschuwelijk… En toch: Goede Vrijdag. Op het Kruis heeft Hij alle zonden van de wereld, al het kwade en zelfs de dood op Zich genomen. Goed zo, want drie dagen later stond Hij op uit de dood en overwon zo al het kwade, zelfs de dood. Gods plan is gelukt. De dood van Jezus was geen ongeluk of vergissing of samenloop van toevallige omstandigheden. God heeft uit het verschrikkelijkste wat kon gebeuren – de dood van God – iets positiefs gehaald. God de Vader wilde de dood van Zijn Zoon niet, ‘het volk’, de mensen wilden de dood van God, maar God heeft dit offer gebruikt om het volk te redden. Aan het Kruis werd de dood gedood door het offer van de Zoon van God. Over een paar dagen is het Pasen, de Verrijzenis van Jezus uit de dood, en dan wordt het plan van God helemaal voltooid. Alhoewel… het plan is nog in ontwikkeling, in uitvoering. Wij mogen er aan meewerken door ons dagelijks leven.

Als wij de Mis vieren dan gebeurt er iets bijzonders. Toen ik theologie studeerde was er een geleerde bisschop die aan ons les gaf: Monseigneur Lescrauwaet. Hij sprak heel mooi over de Mis. Hij zei: “Als wij de Mis vieren, dan vieren wij Witte Donderdag met het breken van het Brood, maar we staan dan ook onder het Kruis waar Jezus Zichzelf offert om het volk (de mensen) te bevrijden van het kwade en de dood. Er zijn dus twee bewegingen: ten eerste de beweging vooruit van die eerste Witte Donderdag naar Goede Vrijdag, dat was één dag vooruit; en ten tweede de beweging achteruit van nu naar Goede Vrijdag, 2000 jaar terug. Dat wat wij hier nu in de kerk doen, is geladen met het offer van Goede Vrijdag. Ik hoop dat u me een beetje kunt volgen? Samengevat: we staan in elke Mis, vandaag in het bijzonder, onder het Kruis. Wat ook zo mooi is: als Jezus aan het Kruis hangt, geeft Hij Zijn Moeder Maria aan Zijn beste vriend Johannes. Door het doopsel zijn wij ook bevriend met Jezus en ook aan ons geeft Jezus Zijn Moeder: “Ziedaar uw Moeder” en tot Maria: “Ziedaar uw zoon, uw dochter, uw kind”. Maria is onze Moeder. Vanuit dit perspectief: dat Jezus Verrezen is, dat we onder aan het Kruis staan en dat de Heer Zijn Moeder aan ons geeft, kunnen we zeggen dat het een ‘Goede’ Vrijdag is.

Mensen die niet gelovig zijn vinden dit maar raar. Volgens hen stopt het leven van Jezus met Goede Vrijdag, het is dan afgelopen met Jezus. Als u dat ook vindt, dan mag u naar huis gaan en de rest van uw leven triestig rondlopen. Want dan kun je Goede Vrijdag echt niet ‘goed’ noemen, dan is het een dag dat het kwade triomfeert over het goede, of beter: over dé Goede God. Dan zouden ook bepaalde kunstwerken niet gemaakt zijn: Bach zou geen noot op papier gezet hebben, Rubens zou niets geschilderd hebben. De apostelen zouden weer gaan vissen, de apostelen Mattheus en Johannes zouden hun Evangelie niet geschreven hebben. Paulus is duidelijk: “Als Jezus niet is Verrezen, dan is ons geloof waardeloos.” Goede Vrijdag is goed omdat God alles goed gemaakt heeft door te Verrijzen uit de dood. En zo kan Hij aan ons leven geven, zelfs eeuwig leven. Het is geen fabeltje of een mooi verhaaltje, het is echt waar. De kruisdood van Jezus aangrijpend is voor ieder van ons, want het gaat namelijk over uw en over mijn toekomst. Jezus Christus wil maar één ding: geloof. Geloof dat het waar is én handel daarnaar! Geef uw geloof handen, voeten en stem in deze wereld zodat mensen er beter van worden. Aanschouwen wij ondertussen het kostbaar kruis waaraan de Redder heeft gehangen.

Amen.