• darkblurbg

13-06-2021: De preek van de elfde zondag door het jaar 2021
In het Evangelie spreekt Jezus over het Rijk van God, hoe het groeit en groter wordt. Jezus gebruikt daarbij twee korte parabels.

In de eerste parabel wordt het Rijk  van God vergeleken met de groei van een graankorrel. Eerst wordt de graankorrel op de aarde geworpen. Je zou Jezus zelf kunnen vergelijken met een graankorrel die vanuit de Hemel op aarde wordt ‘geworpen’. God de Vader stuurt vanuit de Hemel Zijn Zoon Jezus naar de aarde. Trouwens, dat gebeurt ook in de Mis: Jezus komt hier op het altaar onder de gedaante van Brood, het eindpunt van een graankorrel. Jezus komt naar de aarde. In het Evangelie ontkiemt de graankorrel, groeit en brengt vruchten voort, een aar met allerlei korreltjes erin. De boodschap is deze: Jezus verkondigt het Rijk van God, mensen komen tot geloof en zij zijn de vruchten. Door Jezus’ verkondiging groeit het Rijk van God op het veld van de wereld. Hoe groeit het? Het ontwikkelt zich uit zichzelf, uit eigen kracht en op een manier die menselijkerwijs niet te doorgronden is. Ja, hoe komen mensen tot geloof? Waarom? De ene mens maakt dit mee en komt tot geloof, de ander maakt hetzelfde mee en komt niet tot geloof. Waarom gelooft de een wel en de ander niet? Als een mens zich openstelt voor God, groeit en ontkiemt het Rijk van God in het hart van die mens. Het is door de kracht van de Heilige Geest, de Geest van Jezus Christus, die het Christelijk leven van een mens doet vooruitgaan. Daarom: open uw hart voor die Heilige Geest. Vraag dat Jezus Zijn Geest aan u geeft. Soms lijkt het erop dat Gods Geest helemaal niet aan het werk is, dat eerder het tegenovergestelde gebeurt. God wil doen groeien: rechtvaardigheid, broederlijkheid, vrede, liefde, solidariteit… en het lijkt erop dat eerder het tegenovergestelde gebeurt in deze wereld. Je zou kunnen twijfelen aan het bestaan van God. Als Christen worden we dan beproefd in ons geloof. Toch mogen we hoopvol blijven, waakzaam. We merken het niet, maar het Rijk van God groeit ook vandaag nog in deze wereld, op een mysterieuze manier, een verborgen kracht drijft ons voort, een levengevende kracht. God is werkzaam in deze wereld. Als er duisternis is, als er moeilijkheden zijn moeten we ons anker uitwerpen, trouw blijven aan God, Hem zoeken waar Hij te vinden is: in de Heilige Mis. Hier komt Jezus aanwezig onder de gedaante van Brood en Wijn, om ons te voeden, ons te redden. Hij is de redder.

In de tweede parabel wordt het Rijk van God vergeleken met een mosterdzaadje. Het is een piepklein korreltje, maar kan uitgroeien tot de grootste van alle bomen in de tuin. In die 2000 jaar is het Christendom heel klein begonnen en ondertussen gegroeid tot de grootste Godsdienst in de wereld. Ja, bij ons in het Westen zit de krimp er in. Zelfs in het hart van vele mensen die gedoopt zijn, is het geloof piepklein geworden. Maar plots! waarom? groeit het geloof in het hart van mensen. Een onvoorzienbare, verrassende gebeurtenis met een plotse groei. Dikwijls durven mensen hun hart niet te openen voor God, voor Jezus Christus, voor Zijn Heilige Geest. Zijn ze bang? Toch kan de Heer zelf iets forceren door een gebeurtenis, een ontmoeting, een tekst. De Heer is met ieder mens, met ieder van ons bezig. Hij is een Heer van verrassingen, plotse wendingen, Hij maakt alles nieuw.

Ik nodig u uit om u te laten verrassen, om u open te stellen voor Gods plannen, in uw eigen leven, maar ook met deze parochie. Over een paar weken komen er hier andere priesters. Geef ze alle ruimte, alle vertrouwen en dan is het als een graankorreltje dat groeit en een mooie boom wordt. In de parochie, in uw eigen leven ook, zijn er vele gelegenheden om de Heer Jezus Christus te ontmoeten. Je kunt Hem ontmoeten in andere mensen, in goedheid en liefde, in vriendelijkheid en sympathie. Vertrouw u toe aan de Heer van het leven: Jezus Christus. Bid tot Hem, spreek met Hem over van alles en nog wat, bespreek de dingen van het leven met Hem. Hij zal u inspireren. Je wordt dan een instrument in Zijn Handen en je bent dan een onderdeel van het Rijk van God. Moge u groeien in geloof, hoop en liefde; en moge Moeder Maria u daarbij begeleiden, zodat u door uw inzet meewerkt aan de groei van Gods Rijk in de harten van de mensen, en in deze wereld.

Amen.