• darkblurbg

31-01-2021: De preek van de vierde zondag door het jaar 2021
We leven in een rare tijd. Een aantal mensen zijn boos omwille van de avondklok en hebben dat duidelijk laten blijken. Andere mensen zijn boos omdat er mensen zijn die zich niet houden aan de avondklok. We leven in een tijd van spanning en ik denk dat we het allemaal voelen. Hoe houden we het vol? Meer dan ooit hebben we iemand nodig die iets te zeggen heeft, iets zinvols. In elke periode zijn er mensen opgestaan, profeten, mensen die tegen de stroom ingaan als het nodig is. Zo’n profeten wijzen de weg om te leven als vrije mensen. Als zo’n profeet iets zegt, zijn er altijd mensen die zich afvragen: “Wie is dat? Wat betekent dat toch?” Ook van Jezus heeft men dat gezegd. Jezus is groter dan de grootste profeet, Hij is de Zoon van God, en Hij is in de wereld gekomen om mensen vrij te maken. Jezus is de Verlosser.

Dit blijkt heel duidelijk in het Evangelie van vandaag. In het midden van het Evangelie staat een duiveluitdrijving. Het gebeurde nadat Jezus het volk onderricht had en het volk vol verbazing had geluisterd. Het volk had zoiets nog nooit gehoord. Het waren dan ook geen gewone woorden van een gewone mens, maar woorden vol gezag en zo openbaart Jezus zich als Gezonden door God, een nieuwe leer met gezag. De Heer Jezus is machtig in Zijn woorden, maar ook machtig in Zijn daden. In de synagoge is een man die door een onreine geest bezeten wordt en als deze man dicht bij Gods Zoon is, roept hij uit: “Jezus van Nazareth, wat hebt Gij met ons te maken? Ge zijt gekomen om ons in het verderf te storten. Ik weet wie Gij zijt: de Heilige Gods”. De duivel is een leugenaar, maar nu zegt hij de waarheid: Jezus is gekomen om de duivel te overwinnen, om het Rijk van God te stichten, een Rijk waar men niet met stoeptegels en bakstenen gooit, een Rijk waar men geen auto’s in brand steekt of vitrines ingooit. Jezus is gekomen voor de ondergang van de duivel en Hij zal een Rijk van vrede en verdraagzaamheid stichten. De vraag is, en die vraag mogen we allemaal stellen, ieder voor zich: waar sta ik? Sta ik in het kamp van de malcontenten? Neen, ik ga geen ME belagen en vitrines ingooien met bakstenen, maar ik kan in mijn hart ook wel eens slechte wegen gaan, onvrede voeden en koesteren. Tegen de onreine geest zegt Jezus: “Zwijg stil en ga uit hem weg”. Deze eenvoudige woorden, gesproken door de Zoon van God, zijn genoeg om de satan te overwinnen die weggaat, tegen zijn zin, heen en weer schuddend en luid schreeuwend, maar hij gaat weg. Op de mensen in de synagoge maakt het een grote indruk. Jezus spreekt en handelt met gezag. Weet u wat zo mooi is? Wij kunnen meewerken met de Heer door goede woorden en goede daden. Zoals Jezus mogen wij Gods liefde openbaren door woorden en door aandacht en hulp aan zieken en mensen in nood. De Heer helpt ieder mens die op het goede pad wil komen. Open uw hart voor Hem. Laat u door Hem raken. Jezus is uw Leraar en Hij verlicht uw levensweg; waar het licht van de Heer schijnt, verdwijnt de duisternis. De Heer geeft ook kracht om de moeilijkheden, beproevingen en bekoringen te overwinnen. De Heer heeft zorg voor u. Hij is een Vriend die u de goede weg wijst en voor u zorgt, vooral als u in nood bent. Geloof dat de Heer Jezus Degene is die in onze tijd nog steeds met gezag spreekt. Luister naar Hem.

In onze tijd spreekt de Heer ook door de Kerk en door de Paus, in onze tijd is dat Paus Franciscus. Zo heeft onze Paus in het begin van het jaar iets bijzonders gedaan: het jaar 2021 heeft hij tot een Sint Jozefjaar gemaakt. De Paus zei dat zijn verlangen om 2021 tot een Sint Jozefjaar te maken, toenam tijdens de maanden van pandemie. De Paus zei dat zoveel mensen tijdens de crisis verborgen offers hebben gebracht om anderen te beschermen. Deze mensen zijn als Sint Jozef die ook in het verborgene werkt. Jezus en Maria staan voorop, we bidden in deze tijd tot hen, maar Jozef is achter de schermen actief, een middelaar, steun en gids in tijden van nood. De Heilige Jozef herinnert ons er aan dat degenen die verborgen en trouw hun werk doen een gigantische rol kunnen spelen in het leven van mensen en in de geschiedenis. Daarom, moge de Heilige Jozef u helpen om het stil te maken rondom u en in u, om in het lawaai en kabaal dat de wereld verspreidt te luisteren naar het woord dat het meest gezag heeft van allemaal: het woord van zijn pleegzoon Jezus Christus. De Zoon van God spreekt met gezag en Hij leert ons wat de zin van het leven is en Hij bevrijdt ons van iedere slavernij, ook die van de duivel.  Paus Franciscus roept ons dit Jozefjaar op te bidden tot Sint Jozef, want hij is de patroon van de Kerk, de patroon van de zieken (coronapatiënten) en stervenden, de patroon van de arbeiders, de patroon van het gezin. Al deze gebieden staan in deze coronatijd onder spanning. Daarom vragen we aan Sint Jozef: bid voor de Kerk, bid voor de zieken (coronapatiënten) en stervenden, bid voor de mensen die geen werk hebben of het zwaar hebben, bid voor het gezin, en, Sint Jozef, bid voor ons!

Amen.