• darkblurbg

27-12-2020: De preek van Heilige Familie 2020
Vandaag vieren we het feest van de Heilige Familie: Jezus, Maria en Jozef. We denken vandaag na over het gezin. Tegenwoordig ben je ouderwets als je over de waarde van het gezin spreekt. Men spreekt liever over ‘zelfredzaamheid, zelfstandig zijn, emancipatie, vrijheid, gender’. Het gezin wordt dan als een last gezien, ouderwets. In de samenleving durft men amper nog over de rol van het gezin te spreken. Zo vertelde een kinderpsychiater dat ze een kind in behandeling heeft waarvan ze weet dat het probleem bij de gescheiden ouders ligt, maar ze durft dit niet te zeggen tegen de ouders. Daarom helpt ze het kind om de spanning tussen de ouders aan te kunnen. Tja. Ook samengestelde gezinnen komen voor, twee vaders of twee moeders, leenmoeders, en toch heeft elk kind een vader en een moeder nodig, liefst de eigen vader en moeder! Het idee dat je een gezin – een huwelijk of relatie – kunt ‘samen stellen’ of ‘opgeven’ vindt tegenwoordig bijna iedereen normaal. Maar, wat is een gezin? Het is een plaats waar je zorg draagt voor elkaar, de ander vraagt iets aan je en je leert er te zijn voor de ander, je maakt samen plezier, je komt er tot ontplooiing in een veilig nest. Als ouder steek je er enorm veel tijd in, maar je krijgt er ook veel voor terug. Ja, je kunt goede vrienden en buren hebben, maar zij blijven op afstand. Tegenwoordig, als er een probleem is, zegt men: “jij hebt een probleem” of “ik heb een probleem”, maar in een gezin sta je er niet alleen voor. Samen sta je sterk! Natuurlijk, als iemand werkloos of ziek wordt kan daar het hele gezin onder lijden en dat kan tot conflicten leiden in het gezin. Maar als gelovige, als Christen sta je er niet alleen voor!

Zo vieren wij vandaag het Heilig Huisgezin: Jezus, Maria en Jozef. Het laat zien wat Gods plan is met het gezin. Gods Zoon Jezus is geboren in een gezin. Gods Zoon had op spectaculaire manier mens kunnen worden, als een heerser of megaster. Maar neen, Hij is als een gewoon kind geboren in een gezin. Hij is niet uit de Hemel gekomen met toeters en bellen, groter dan een Engel of lichtend wezen, neen! Gods Zoon wilde geboren worden in de mensenfamilie als een klein baby’tje, ergens in een verloren dorp Bethlehem, niet in de hoofdstad van het Keizerrijk Rome. Jezus groeide op in Nazareth en blijkbaar had dat dorp geen goede naam, want in het Evangelie lezen we: “Nazareth, kan daar iets goeds vandaan komen?” (Joh.1,46). Jezus is daar dertig jaar opgegroeid. Je zou je kunnen afvragen: “Wat heeft die God die ons is komen redden daar, in dat dorp met slechte naam, dertig jaar gedaan?” Wel, dit gezin was Heilig: “Het Kind groeide op en nam toe in krachten; Hij werd vervuld van wijsheid en de genade van God rustte op Hem.” In die dertig jaar heeft Jezus geen wonderen gedaan, geen genezingen verricht of gepreekt. Mensen zagen een gewoon normaal gezin, volgens de gewoonte van een Joods gezin: Maria kookte, deed de was, zorgde voor het huishouden, werkte; Jozef werkte als timmerman en leerde Jezus ook timmeren. Dertig jaar lief en leed met elkaar gedeeld, niks spectaculairs. Of… toch? Blijkbaar vindt God het gezin belangrijk! Hij wilde zelf de liefde van een moeder en vader (pleegvader) ervaren. De Heer heeft zo alle gezinnen geheiligd. Trouwens, een mens alleen redt het niet. De huidige coronacrisis geeft aan hoe belangrijk de aandacht voor elkaar is. Ik hoop dat in onze tijd het gezin weer gewaardeerd wordt. Vele hulpverleners, bijvoorbeeld reclasseringsmedewerkers, zien de waarde van het gezin goed in. Als criminelen stoppen met hun criminaliteit is dat meestal omdat ze een liefdesrelatie aangaan en kinderen hebben. In de gevangenis weten ze dat om criminelen op het rechte pad te krijgen, de drie w’s belangrijk zijn: woning, werk en wife (ik zeg het op zijn Engels). Ik zeg daar nóg drie dingen bij: Jezus, Maria en Jozef. Elk gezin, ieder mens, kan – zoals Maria en Jozef – Gods Zoon Jezus welkom heten, naar Jezus luisteren, met Hem spreken (bidden). Je wordt dan door de Heer geïnspireerd, je groeit met Hem op, en zo kun je jezelf en de wereld verbeteren.

Zoals Maria en Jozef kunnen wij in deze dagen ons hart openen voor de Heer. Wij kunnen ons hart openen voor de Heilige Familie (Jezus, Maria en Jozef) en voor onze medemensen. Het gezin van Nazareth leert dat het gezin een vitale cel is in onze samenleving. Tussen haakjes: mensen die alleen door het leven gaan, die geen gezin hebben gesticht of echtparen die geen kinderen hebben, kunnen ook leven met Jezus, Maria en Jozef. Zo’n mensen kunnen zich op honderd-en-één-manieren vruchtbaar maken op andere terreinen. De parochie is ook een familie. Verbonden met de Heilige Familie ben je vruchtbaar. Daarom, wees dankbaar dat je gelovig bent, doe alles uit dienstbaarheid en liefde voor God en de medemensen en dan zal de vrede van Jezus Christus heersen in uw hart. Moge de Heer Jezus, op voorspraak van Maria en Jozef, u in deze dagen daarbij helpen.

Amen.