• darkblurbg

19-01-2020: De preek van de tweede zondag door het jaar 2020
De kerstspullen zijn weer opgeruimd. Over vijf weken begint de Vastentijd als voorbereiding op Pasen. Tot die tijd denken we in de liturgie van de kerk waarover het allemaal gaat in het geloof. Het gaat in de eerste plaats over Jezus Christus. Eigenlijk zou ik de microfoon willen nemen en de kerk willen intrekken en aan ieder van u willen vragen: “Wie is Jezus voor u? Wie is Jezus voor jou? Wat betekent Hij in jouw leven?” Praktisch is het niet mogelijk, de kabel is tekort, maar ik zou het graag willen doen, want we hebben het dikwijls over Jezus Christus, maar wie is Hij voor u?

In het korte Evangelie van vandaag horen we Johannes de Doper zeggen wie Jezus voor hem is. Johannes zegt dat Jezus het Lam van God is, die de zonden van de wereld wegneemt. Dat Jezus, als Zoon van God, ver vóór Hem was, Hij was er veel eerder, eeuwen eerder dan Johannes. Johannes zag dat de Geest van God als een duif uit de Hemel op Jezus neerdaalde, en dat er een stem uit de Hemel klonk. Dat was Jezus voor Johannes. Wij mogen ons afvragen: wie is Jezus voor mij? We zouden het daar eens wat meer over mogen hebben, of wat meer over mogen nadenken wie Jezus is: voor mij. Johannes de Doper gebruikt één zin die wij ook uitspreken in de Mis. Na de consecratie van brood en wijn, tilt de priester de Heilige Hostie op en zegt: “Zie, het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt”. De zin klinkt net vóór we de Communie ontvangen. Maar het is geen stukje brood meer, het is niet zomaar iets, het is Iemand die op een bijzondere manier naar ons toekomt: onder de Gedaante van Brood en Wijn. In het eerste woordje van de zin “Zie, het Lam Gods” zit een verwijzing: zie! Het woordje ‘zie’ geeft aan dat het belangrijk is. Een paar weken geleden, in de Advent, hoorden we de Engel Gabriël tot Maria zeggen: “Zie, gij zult zwanger worden en een Zoon ter wereld brengen”, en met Kerstmis zei de Engel tot de herders: “Zie, ik verkondig jullie een vreugdevolle boodschap”. Vandaag verwijst Johannes naar die Zoon van Maria die ook de Zoon van God is: zie! Ieder van ons mag zich de vraag stellen: wie heeft mij verwezen naar Jezus? Misschien uw ouders, of een leraar op school, of een priester of zuster of frater, misschien een vriend of vriendin, of een toevallige voorbijganger die gezegd heeft: “Weet je, zie je, die Jezus, bij Hem moet je zijn als het donker is in het leven. Jezus leeft en Hij geeft je kracht. Hij houdt van je.” Wij mogen ons afvragen of wij ook wel eens tegen iemand zeggen: “zie! Kijk naar Jezus”. Durven wij, zoals Johannes de Doper, de mensen doorverwijzen naar Jezus? We moeten niet bang of verlegen zijn. Van ons wijzen naar Jezus kan veel afhangen voor mensen die zoeken naar de zin van het leven. Durf ik mijn man of vrouw, kinderen, kleinkinderen, familie, vrienden en kennissen verwijzen naar de Heer van het leven? Durf ik zeggen: “Zie, bij Hem kun je altijd terecht”?

Johannes de Doper noemt Jezus “het Lam van God”. Dat is geen troetelnaampje hé, zoals verliefde mensen “mijn duifje” of “mijn beertje” zeggen. De Joden die naar Johannes luisterden kenden heel goed de uitdrukking “Lam Gods”. Elke dag werden er op het tempelplein in Jeruzalem lammetjes geslacht voor de zonden en de zuivering van het volk. Tijdens het Joodse Paasfeest vloeide er op het tempelplein bloed van heel veel lammeren. Het was de manier om zich met God en met elkaar te verzoenen. Voor Johannes de Doper is Jezus de vervulling van dat alles. Jezus heeft zelf nooit de confrontatie gezocht. Jezus is zacht, onschuldig als een lam, hulpeloos en afhankelijk van de macht van anderen. Maar Hij is wel hét Lam dat alles zal goed maken en zal herstellen wat op de eerste bladzijden van de Bijbel al was verloren gegaan. Door de hardheid van mensen sterft het Lam Gods aan het Kruis. Hij gaf zijn leven. Geloof ik dat Jezus Zijn Leven voor ons, sterker nog: ‘voor mij’ heeft gegeven? Dankzij Jezus Christus is de Hemel geopend. Geloof ik dat Jezus “het Lam van God is die de zonden wegneemt?” Geloof ik dat Jezus Christus leeft? Durf ik te geloven dat bij Hem altijd een nieuwe start, een nieuw begin mogelijk is? Hij helpt ons om van het leven iets moois te maken, om solidair te zijn met anderen, om mensen van vrede en van vergeving te zijn. Als we dat geloven mogen we ons gelukkig prijzen, en God danken dat we het komende jaar weer met Hem op stap kunnen gaan.

Amen.