• darkblurbg

26-01-2020: De preek van de derde zondag door het jaar 2020
De eerste zin die we gelezen hebben is interessant: “Jezus week uit naar Galilea”. Koning Herodes had Johannes de Doper gevangen genomen. Jezus had dat gehoord en dan “wijkt Hij uit naar Galilea”. Oftewel: Jezus vlucht weg. ‘Vluchten’ heeft de bijklank van ‘lafheid’. Dikwijls is dat zo. Men spreekt zelfs van ‘vluchtmisdrijf’. Wanneer Jezus gevangen wordt genomen, zullen de leerlingen vluchten, dat was lafheid. Soms probeert men met leugens en bedrog de verantwoordelijkheid te ontvluchten: lafheid. Is Jezus ook laf als Hij vlucht voor Herodes? Neen, natuurlijk niet. Waarom vlucht Jezus dan? Hij vlucht om zijn zending niet in gevaar te brengen; net zoals Maria en Jozef met het Kind Jezus naar Egypte vluchtten, niet uit lafheid, maar om het leven van hun Kind te redden. Vluchten kan dus ook een positieve betekenis hebben.

Je bent zelfs in geweten verplicht om het kwade te vluchten. Dat is dan geen lafheid, dat is dan moedig. Bijvoorbeeld: als je getrouwd bent, moet je bepaalde relaties ‘vluchten’ om de relatie met de eigen man of vrouw niet in gevaar te brengen. Dat is moedig, dat is verantwoordelijkheid nemen. Zo is er voor een verslaafde ook moed nodig om de alcohol te weerstaan, of de drugs te weerstaan, of de kansspelen te weerstaan. Zoiets vluchten is een deugd. Ik weet niet of u uw ‘Oefening van berouw’ nog kent, maar daarin staat: “Ik zal de gelegenheden tot zonde vluchten”. De ‘gelegenheden tot zonde vluchten’, wat betekent dat? Het betekent dat niet alles wat je kunt ‘zeggen’, moet je willen zeggen; niet alles wat je ‘denkt’, moet je willen doordenken; niet alles wat je kunt ‘doen, moet je willen doen; niet alles wat je ‘ziet’, moet je willen bekijken; niet alles wat je ‘hoort’, moet je willen horen. Sommige dingen moet je ‘vluchten’, en daar is moed voor nodig. Jezus vlucht naar Galilea, weg van de kwade. Zo moeten wij ook sommige slechte dingen vluchten. In 1972 is er een lied geschreven met als titel “Vluchten kan niet meer”. Onze verantwoordelijkheden vluchten kan niet, maar het kwade vluchten wel. Als men het kwade niet meer vlucht, dan dreigt men blind te worden voor het goede. Dan gaan mensen vreemd, dan gebruikt men drugs, dan wordt men verslaafd. Zo vlucht Jezus het kwade om het goede een kans te geven. Dat is Zijn zending. Een belangrijk onderdeel van Zijn zending is Zijn leerlingen onderrichten. In dit Evangelie lezen we dat Jezus Zijn eerste leerlingen roept: Simon, die Petrus wordt genoemd, zijn broer Andreas, en de broers Jakobus en Johannes. Zij volgen Jezus. Wij zijn ook leerlingen van Jezus, wij willen Hem ook volgen. Niemand wordt als gelovige geboren, daarom zal Jezus in Galilea zijn leerlingen onderrichten, onderwijzen. Wij worden ook op de plaats waar wij leven onderwezen. De Heer leert Zijn leerlingen – de apostelen en ons – te kiezen voor het goede en te vluchten voor het kwade. Daarom staat er halfweg in het Evangelie: “Bekeert u, want het Rijk der Hemelen is nabij.” Bekeren of ‘omkeren’, weg van het kwade, gekeerd naar het goede. Omkeren kan betekenen de knop van uw tv-toestel omkeren, of het scherm van uw computer dichtklappen, of het gesprek met iemand een andere kant op sturen. Het heeft in elk geval te maken met uw hart, wanneer het vreemde, eigenaardige, zeg maar ‘kromme’ wegen wil gaan.

Bekeert u! “het Rijk der Hemelen is nabij”. Waar is dat Rijk der Hemelen dan? Wanneer Jezus Verrezen is zegt de Engel tegen de apostelen: “Ga naar Galilea en daar zult ge de Verrezen Heer vinden.” Beste mensen, ge moet uw Galilea niet ver zoeken. Het ligt heel dichtbij. Het ligt hier, vandaag, in de kerk. We vinden de Verrezen Heer hier, in de Heilige Communie. Als u de Heilige Communie ontvangen hebt, straks, dan gaat de Heer met u mee naar huis. Het Rijk der Hemelen is u dan nabij! Het is dan in u. De Heer zelf gaat met u mee, elke dag, elk uur, elke minuut, elke seconde. Wees daarvan bewust, steeds meer. Laat uzelf onderrichten zoals de apostelen Simon, die Petrus wordt genoemd, zijn broer Andreas, en de broers Jakobus en Johannes. Wees net als hen leerlingen van de Heer. Vlucht het kwade en keer u om naar het goede, of beter: dé Goede: Jezus Christus.

Amen.